Yazar Detayları

TORUN, Sadık Fatih, Ankara Üniversitesi. sadikfatih@gmail.com

  • Cilt 58, Sayı 1 (2018) - Makaleler
    1913 Tarihli İdare-i Hususiye-i Vilâyât Talimâtnâmesine Göre Vilâyet Bütçelerinin Yasalaşması
    Öz  PDF