Yazar Detayları

KESKİN, Seçil, Abant İzzet Baysal Üniversitesi. onderoglu_s@ibu.edu.tr

  • Cilt 56, Sayı 1 (2016) - Makaleler
    İş-Aile Çatışması Boyutları ile Mükemmeliyetçilik Arasındaki İlişkide Evlilik Doyumunun Düzenleyici Rolü
    Öz  PDF