Yazar Detayları

EKİCİ, Selda, Orta Doğu Teknik Üniversitesi. sekici@metu.edu.tr

  • Cilt 60, Sayı 2 (2020) - Makaleler
    Türkiye'nin Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikalarında Bilgi Yönetimine Yaklaşım: 2000 Yılı Sonrası İçin Bir Değerlendirme
    Öz  PDF