Yazar Detayları

SEZEN, Seriye, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü. ssezen@todaie.gov.tr