Yazar Detayları

ÖNAL, Sibel, Ankara Üniversitesi. sonal@ankara.edu.tr

  • Cilt 56, Sayı 1 (2016) - Makaleler
    Okulöncesi Dönem Çocuklarda Malnütrisyon ve Obezite Prevelansının Değerlendirilmesi: Ankara Örneği
    Öz  PDF
  • Cilt 60, Sayı 1 (2020) - Makaleler
    Adölesanlarda Boy ve Ağırlık Ölçümleri İle Özbildirimlerin Karşılaştırılması
    Öz  PDF