Yazar Detayları

ÖNCÜ, Türkân, Ankara Üniversitesi

  • Cilt 43, Sayı 1 (2003) - Makaleler
    Torrance Yaratıcı Düşünme Testleri-Şekil Testi Aracılığıyla 12-14 Yaşları Arasındaki Çocukların Yaratıcılık Düzeylerinin Yaş ve Cinsiyete Göre Karşılaştırılması
    Öz  PDF