Yazar Detayları

ÇAKMAK, Tolga, Hacettepe Üniversitesi. tolgack@gmail.com

  • Cilt 57, Sayı 2 (2017) - Makaleler
    Müzelere Yönelik Bilgi Yönetimi Eğitimi: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Analizi
    Öz  PDF