Yazar Detayları

ÖZKAYA, Yücel, Ankara Üniversitesi, Türkiye

  • Cilt 23, Sayı 1-2 (1965) - Makaleler
    Anadolu’daki Yeniçerilerin Düzensizliği ile İlgili Belgeler ve İzmir’de Yeniçeriliğin Kaldırılması Hakkında Bir Belge
    Öz  PDF