Yazar Dizini

A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z Tümü

S

SALİM, Mohammad Nabi, Şahrud İslamik Azad Üniversitesi, İran. mohsen1967@gmail.com
SAMURÇAY, Neriman
SANIR, Ferruh, Ankara Üniversitesi, Türkiye
SANIR (Çev.), Ferruh
SARAÇ, Celal
SARI, Merve, Hacettepe Üniversitesi. merve@hacettepe.edu.tr
SARIKAYA-ŞEN, Merve, Başkent Üniversitesi. sarikaya@baskent.edu.tr
SARITAŞ-ATALAR, Dilek, Ankara Üniversitesi. dsaritas@ankara.edu.tr
SARKAR, Pauline
SARKAR, Rahajit, Ankara Üniversitesi, Türkiye
SATAR, Zehra, Ankara Üniversitesi. zehrasatar@gmail.com (Türkiye)
SAYDAM, Varol, Marmara Üniversitesi. varol.saydam@marmara.edu.tr
SAYILI, Aydın, Ankara Üniversitesi, Türkiye
SAYILI, Aydın
SAYIN, Nemika
SAZYEK, Hakan
SAĞEL ÇETİNER, Ece, Adnan Menderes Üniversitesi. ecesagel@yandex.com
SAĞIR, Mehmet
SAĞIR, Mehmet, Ankara Üniversitesi. msagir@ankara.edu.tr
SAĞIR, Mehmet, Ankara Üniversitesi. mhmtsgr@gmail.com
SAĞIR, Mehmet, Ankara Üniversitesi.
SAĞIR, Mehmet, Ankara Üniversitesi
SAĞIR, Mehmet, Ankara Üniversitesi. msagir@ankara.edu.tr (Türkiye)
SAĞIR, Seçil, Ahi Evran Üniversitesi. secilgung@gmail.com
SAĞLAM, Hakan
SÖNMEZ, Ayşe, Ankara Üniversitesi. asonmez@ankara.edu.tr
SÖNMEZ, Merve Cemile, Ankara Üniversitesi. mervekeyvanoglu@gmail.com
SÜEL, Aygül, Ankara Üniversitesi, Türkiye
SÜEL, Aygül
SÜER, Aydın, Ankara Üniversitesi, Türkiye
SÜER, Aydın
SÜER, Ö. Aydın, Ankara Üniversitesi, Türkiye
SÜLEYMAN EGLAR, Zekiye
SÜMBÜL, Yiğit, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi. yigit.sumbul@hbv.edu.tr
SÜMER, Faruk
SÜMER, Faruk, Ankara Üniversitesi, Türkiye
SÜMER, Mustafa Doğacan, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. mustafa-sumer@hotmail.com
SÜMER, Nebi, Sabancı Üniversitesi. nebisumer@sabanciuniv.edu
SÜMER, Neslihan, Ankara Üniversitesi, Türkiye
SÜR, Ayhan
SÜR, Özdoğan, Ankara Üniversitesi, Türkiye
SÜR, Özdoğan
SELEN, Nevin
SERDAROĞLU, Duygu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. duyguserdaroglu@yahoo.com
SERİN, Necdet, Ankara Üniversitesi, Türkiye
SEVER, Hüseyin
SEVER, Hüseyin, Ankara Üniversitesi, Türkiye
SEVMEZ, Hasan, Selçuk Üniversitesi. hsevmez@selcuk.edu.tr
SEVİM, Ayla
SEVİM, Ayla, Ankara Üniversitesi, Türkiye
SEVİNÇ (Çeviren/Translator), Fatma, Ankara Üniversitesi
SEVİNCOK, Aydın
SEWELL, Arthur, Ankara Üniversitesi, Türkiye
SEWELL, Arthur
SEZEN, Seriye, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü. ssezen@todaie.gov.tr
SEZER FEYZİOĞLU, Hamiyet, Ankara Üniversitesi. hamisezer@yahoo.com
SEZGİN, Nilhan, Ankara Üniversitesi. nsezgin@ankara.edu.tr (Türkiye)
SEZGİN, Nilhan, Ankara Üniversitesi. nilhan.sezgin@gmail.com
SEZGİNTÜRK, Pınar, Namık Kemal Üniversitesi. psezginturk@nku.edu.tr
SEZGİNTÜRK, Pınar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. psezginturk@comu.edu.tr
SIPOS, Janos
SIRAKAYA, Necla
SKINNER, Ellist P., Ankara Üniversitesi, Türkiye
SOKULLU, Sevinç
SOMUNCU, Mehmet, Ankara Üniversitesi, Türkiye
SOOFİZADEH, Abdolvahid, Aksaray Üniversitesi. vahid.soofizadeh@gmail.com
SORAN GUMPERT, Sırma, Ankara Üniversitesi
SOYDAN, Celal, Ankara Üniversitesi
SOYLU, Ümit, İstanbul Aydın Üniversitesi. soyluumit@hotmail.com
SOYSAL, Özer, Ankara Üniversitesi.
SPEELMAN, Raniero, Utrecht Üniversitesi
SUBAŞI UZUN, Leyla
SUBAŞIOĞLU, Fatoş, Ankara Üniversitesi. fsubasioglu@hotmail.com
SUBAŞIOĞLU, Fatoş, Ankara Üniversitesi
SUBAŞIOĞLU, Fatoş, Ankara Üniversitesi, Türkiye
SUNAY, Serkan, Ankara Üniversitesi
SUNAY, Serkan, Ankara Üniversitesi. ssunay@ankara.edu.tr
SVENSSON, Harald
SİLİBOLATLAZ-BAYKARA, Derya, Orta Doğu Teknik Üniversitesi. baykara@metu.edu.tr (Türkiye)
SİMON, Pierre Henri
SİNA, Ayşen, Ankara Üniversitesi
SİNA (Çeviren/Translator), Ayşen, Ankara Üniversitesi
SİNANOĞLU, Samim, Ankara Üniversitesi, Türkiye
SİNANOĞLU, Samim
SİNANOĞLU, Suat
SİNANOĞLU, Suat, Ankara Üniversitesi, Türkiye
SİNANOĞLU (Çev.), Samim
SİRER, Reşat Şemsettin

T

TAFLI DÜZGÜN, Hülya, Erciyes Üniversitesi. hulyatafli@gmail.com (Türkiye)
TAFLI DÜZGÜN, Hülya, Erciyes Üniversitesi. hulyatafli@gmail.com
TALUY BİLECEN, Nur, Ankara Üniversitesi
TALUY YÜCE, Neşe, Ankara Üniversitesi
TALUY YÜCE, Neşe, Ankara Üniversitesi. netayu@gmail.com
TANDOĞAN, Alâeddin, Ankara Üniversitesi, Türkiye
TANIYAN, Baysar, Pamukkale Üniversitesi. btaniyan@pau.edu.tr
TANSEL, Salahattin, Ankara Üniversitesi, Türkiye
TANSEL, Selahattin, Ankara Üniversitesi, Türkiye
TANSUĞ, Kadriye, Ankara Üniversitesi, Türkiye
TANSUĞ, Kadriye
TANYAŞ, Hilal, Orta Doğu Teknik Üniversitesi. tanyas.hilal@metu.edu.tr
TAŞKIN, Sefa
TAŞKIRAN, Harun, Ankara Üniversitesi. htaskiran@ankara.edu.tr (Türkiye)
TAŞLIKLIOĞLU, Zafer, Ankara Üniversitesi, Türkiye
TÜRK, Hüseyin, Ankara Üniversitesi, Türkiye
TÜRK, Hüseyin
TÜRKÖZÜ, S. Göksel, Ankara Üniversitesi
TÜRKER, Özgür, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Türkiye)
TÜRKER, Mübahat, Ankara Üniversitesi, Türkiye
TÜRKER KÜYEL, Mübahat, Ankara Üniversitesi, Türkiye
TÜRKOĞLU, Necla, Ankara Üniversitesi. turkoglu@humanity.ankara.edu.tr
TÜRKOĞLU, Necla, Ankara Üniversitesi. nturkoglu@ankara.edu.tr
TÜRKYILMAZ, Ümran, Ankara Üniversitesi
TÜRKYILMAZ, Ümran, Gazi Üniversitesi. uturkyilmaz@gazi.edu.tr
TEKCAN, Ali İzzet, Boğaziçi Üniversitesi. ali.tekcan@boun.edu.tr
TEKELİ, Sevim, Ankara Üniversitesi, Türkiye
TEKER GARCIA, Ayfer, Ankara Üniversitesi
TEKER GARDA, Ayfer, Ankara Üniversitesi
TEKİN, Burcu, Ankara Üniversitesi. b.tekin@etu.edu.tr
TEKİN, Kuğu, Atılım Üniversitesi. tekinkugu@yahoo.com
TEKİN ÖZEL, Rabia, Ankara Üniversitesi. rabiaozel1981@gmail.com
TELATAR, Ü. Fafo, Ankara Üniversitesi
TELATAR, Ü. Fafo, Ankara Üniversitesi. telatar@humanity.ankara.edu.tr
TELATAR, Ümit Fafo, Ankara Üniversitesi. telatar@humanity.ankara.edu.tr
TEMREN, Belkıs, Ankara Üniversitesi, Türkiye
TEMİR, Ahmet
TEMİR, Ahmet, Ankara Üniversitesi, Türkiye
TEOMAN, Ali
TIRPAN, A. Adil
TOKER, Yonca, Orta Doğu Teknik Üniversitesi. ytoker@metu.edu.tr
TOKSOY ÇEBER, Duygu, Ankara Üniversitesi. duyguceber@ankara.edu.tr
TOLEDO, Hale, Ankara Üniversitesi
TOLEDO, Hale, Ankara Üniversitesi. toledo@ankara.edu.tr (Türkiye)
TONGUÇ, İsmail Hakkı
TOPAL, Çağatay, Orta Doğu Teknik Üniversitesi. catopal@metu.edu.tr
TOPCU, Merve, Çankaya Üniversitesi. mervetopcu@cankaya.edu.tr
TOPDEMİR, Hüseyin Gazi
TOPDEMİR, Hüseyin Gazi, Ankara Üniversitesi, Türkiye
TOPDEMİR KOÇYİĞİT, Oya, İstanbul Üniversitesi. otopdemir@gmail.com
TOPRAK, M. Faruk, Ankara Üniversitesi, Türkiye
TOPRAK, M. Faruk, Ankara Üniversitesi, Türkiye
TORUN, Sadık Fatih, Ankara Üniversitesi. sadikfatih@gmail.com
TORUSDAĞ, Gülşen, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. gtorosdag24@hotmail.com
TOSUN, Mebrure, Ankara Üniversitesi, Türkiye
TOSUN (Çev.), Mebrure O.
TOYNBEE, Arnold
TRAK, Selçuk, Ankara Üniversitesi, Türkiye
TUNA, Ezgi, Çankaya Üniversitesi. ezgituna@cankaya.edu.tr
TUNAKAN, Seniha, Ankara Üniversitesi, Türkiye
TUNAKAN, Seniha
TUNALI, Ayten Can, Adnan Menderes Üniversitesi
TUNÇEL, Gül, Gazi Üniversitesi. gtuncel@gazi.edu.tr
TUNÇEL, Gül, Gazi Üniversitesi
TUNÇEL, Harun, Ankara Üniversitesi, Türkiye
TUNCEL, Esra, Ankara Üniversitesi
TURAN, Osman, Ankara Üniversitesi, Türkiye
TURAN, Şerafettin, Ankara Üniversitesi, Türkiye
TUTAŞ, Nazan, Ankara Üniversitesi (Türkiye)
TUTAŞ, Nazan, Ankara Üniversitesi
TUTAŞ, Nazan, Ankara Üniversitesi. tutas@humanity.ankara.edu.tr
TUZCU, Kemal, Ankara Üniversitesi. ktuzcu@ankara.edu.tr
TUZCU, Kemal, Ankara Üniversitesi
TUZCU, Kemal, Ankara Üniversitesi. tuzcu@humanity.ankara.edu.tr
TUĞCU, İrfan, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi. irfantugcu@osmaniye.edu.tr
TUĞRUL, Beril
TUĞRUL, Mehmet, Ankara Üniversitesi, Türkiye
TİMUR AĞILDERE, Suna, Gazi Üniversitesi. sunaa@gazi.edu.tr

U

UÇAR, Asya Sakine, Iğdır Üniversitesi. ucar.as@yahoo.com
UÇAR, Sakine, Iğdır Üniversitesi. sakineucar@yahoo.com
ULUSOY, Ayşe Nehir, Bilkent Üniversitesi. ayse.ulusoy@ug.bilkent.edu.tr
ULUSOY, Hayriye, Ankara Üniversitesi, Türkiye
UNAT, Yavuz, Ankara Üniversitesi, Türkiye
URAK, Gediz
URFALIOĞLU, Nur
URIARTE, Carmen
URKUTUĞ, Ziya
USTA, Halil İbrahim, Ankara Üniversitesi.
USTA, Halil İbrahim, Ankara Üniversitesi
UYAR, Mustafa, Ankara Üniversitesi.
UYAR (Çeviren/Translator), Mustafa, Ankara Üniversitesi
UYGUR, Erdoğan, Ankara Üniversitesi. uygur@humanity.ankara.edu.tr
UYGUR, Fatma, Ankara Üniversitesi. fuygur@humanity.ankara.edu.tr
UYSAL, A. Osman
UYSAL, Ahmet E.
UYSAL, Ahmet
UYSAL, Ahmet E., Ankara Üniversitesi, Türkiye
UYSAL, Ali Osman
UYSAL, Hüseyin, University of Florida, ABD. huysal9@gmail.com
UYSAL (Çev.), Ahmet E.
UYSAL (Çev.), Ahmet E.
UZLUK, F. Nafiz
UZUN, N. Engin, Ankara Üniversitesi, Türkiye

V

V0GELIN, C. F., Ankara Üniversitesi, Türkiye
VALLENILLA, Ernesto Mayz
VARDAL ATAK, Nevra, Ankara Üniversitesi. vardal@ankara.edu.tr
VARDAL ATAK, Nevra, Ankara Üniversitesi. nevra.vardal.atak@ankara.edu.tr
VARDAL ATAK, Nevra, Ankara Üniversitesi. vardalnevra@gmail.com
VAROL, Çiğdem, Gazi Üniversitesi. cvarol@gazi.edu.tr
VOGELIN, C. F.
VOGFLIN, C. F.
von HAUSMANN, Gottfried, Ankara Üniversitesi, Türkiye
VURAL ÖZBEY, Kübra, Hacettepe Üniversitesi. vural.kubra@gmail.com
VURMAY, M. Ayça, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi. aycavurmay@mku.edu.tr
VURMAY, M. Ayça, Mustafa Kemal Üniversitesi. aycavurmay@yahoo.com
VURMAY, M. Ayça, Ankara Üniversitesi. vurmay@humanity.ankara.edu.tr
VURMAY GÜZEL, Miray, Ankara Üniversitesi. mirayvurmay@gmail.com

Y

YAKUBOVSKİ, A., Ankara Üniversitesi, Türkiye
YALÇINKAYA, Bahattin, Marmara Üniversitesi. bahakaya@gmail.com
YALÇINKAYA, Betül, Ankara Üniversitesi. byalcinkaya@ankara.edu.tr
YALÇINKAYA, Işın, Ankara Üniversitesi, Türkiye
YALÇINKAYA AKÇİT, Betül, Ankara Üniversitesi. byalcinkaya@ankara.edu.tr
YALÇINLAR, İsmail, Ankara Üniversitesi, Türkiye
YALMAN, Bedri
YALVAÇ, Kadriye
YALVAÇ, Kadriye, Ankara Üniversitesi, Türkiye
YAMAN, İrfan Deniz, Ankara Üniversitesi. irfandenizyaman@hotmail.com (Türkiye)
YANIKOĞLU, Seda Pekşen, Ankara Üniversitesi. speksen@humanity.ankara.edu.tr.
YARAR, Ayşe, Süleyman Demirel Üniversitesi. ayseyarar85@gmail.com
YARGICI KARAAĞAÇ, Sibel
Yasak, Yeşim, Ankara Üniversitesi. yesimyasak@yahoo.com
YASSITEPE AYYILDIZ, Ece, Ankara Üniversitesi. eyassitepe@ankara.edu.tr
YAVAŞ, Alptekin, Ankara Üniversitesi
YAVUZ, Fikrettin, Sakarya Üniversitesi. fyavuz@sakarya.edu.tr (Türkiye)
YAVUZARSLAN, Paşa, Ankara Üniversitesi
YAYCIOĞLU, Mukadder, Ankara Üniversitesi
YAZGÜNOĞLU, Kerim Can, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi. kyazgunoglu@ohu.edu.tr
YAZICI, Serkan, Sakarya Üniversitesi. syazici@sakarya.edu.tr (Türkiye)
YAZICI ÇANGUR, Melike, Ankara Üniversitesi. myazici@ankara.edu.tr
Yazı İşleri ve Yönetim Kurulu / Editorial Board, DTCF Dergisi / DTCF Journal
YAŞIN DÖKMEN, Zehra
YÜCE, Neşe Munise, Ankara Üniversitesi. netayu@gmail.com
YÜCEL, M. Yaşar, Ankara Üniversitesi, Türkiye
YÜCEL, Talip
YÜCEL, Talip, Ankara Üniversitesi, Türkiye
YÜCESAN, Barış, Ankara Üniversitesi. byucesan@ankara.edu.tr
YÜCETÜRK KURTULMUŞ, Gamze, Ardahan Üniversitesi. gamzeyuceturk@ardahan.edu.tr
YÜKSEL, Ahmet, Cumhuriyet Üniversitesi. ahmetarih@hotmail.com (Türkiye)
YÜKSEL, Ayşegül, Ankara Üniversitesi, Türkiye
YÜKSEL, Azmi
YENER, Enise
YENİM, Muhsin, Ankara Üniversitesi, Türkiye
YETKİN, Suut Kemal
YILDIRIM, Ceylan, Hacettepe Üniversitesi. ceylany@hacettepe.edu.tr
YILDIRIM, Nurgül, Ankara Üniversitesi. nrgl.yildirim@hotmail.com (Türkiye)
YILDIRIM, Nurgül, Ankara Üniversitesi. nrgl.yildirim@hotmail.com
YILDIRIM, Savaş, Ankara Üniversitesi
YILDIRIM, Savaş, Mersin Üniversitesi
YILDIRIM, Tayfun, Ankara Üniversitesi
YILDIRIM, Tayfun, Ankara Üniversitesi, Türkiye
YILDIRIM, Vural
YILDIZ, Hülya, Orta Doğu Teknik Üniversitesi. huyildiz@metu.edu.tr
YILDIZER, Cemal
YILMAZ, Banu
YILMAZ, Bülent, Hacettepe Üniversitesi. byilmaz@hacettepe.edu.tr
YILMAZ, Ecem, Başkent Üniversitesi. yecem@ug.bilkent.edu.tr
YILMAZ, Erkan, Ankara Üniversitesi. eryilmaz@ankara.edu.tr
YILMAZ, Gönül, Ankara Üniversitesi, Türkiye
YILMAZ, Hakan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi
YILMAZ, Hakan, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. hknylmzz@gmail.com
YILMAZ, Malik, Atatürk Üniversitesi. malik.yilmaz@atauni.edu.tr
YILMAZ, Malik, Atatürk Üniversitesi.
YILMAZ, Mehmet
YILMAZ, Mustafa
YILMAZ, Mutlu, Ankara Üniversitesi. yilmazm@ankara.edu.tr
YILMAZ, Zuhal, Ankara Üniversitesi
YILMAZ (Çev.), Nevzat
YILMAZ KURT, Zeynep, İnönü Üniversitesi. zeynep.yilmazkurt@inonu.edu.tr
YOLAÇ (Çev.), Leman
YURDADOĞ, Berin U., Ankara Üniversitesi, Türkiye
YURDAYDIN, Hüseyin G., Ankara Üniversitesi, Türkiye
YURDAYDIN (Çev.), Hüseyin G., Ankara Üniversitesi, Türkiye
YİĞİT, Turgut, Ankara Üniversitesi
YİĞİTBAŞIOĞLU, Hakan, Ankara Üniversitesi, Türkiye
YİĞİTBAŞIOĞLU, Hakan, Ankara Üniversitesi
YİĞİTBAŞOĞLU, Hakan, Ankara Üniversitesi, Türkiye

Z

ZENCİR, Mithat Baver, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi. mithatb.zencir@ikc.edu.tr
ZENCİR, Mithat Baver, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi. mithatb.zencir@ikc.edu.tr
ZENGİN, Dursun, Ankara Üniversitesi
ZENGİN, Dursun, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ZENGİN, Mevlüde, Cumhuriyet Üniversitesi (Türkiye)
ZENGİN, Mevlüde, Karabük Üniversitesi. mevludezengin@yahoo.com
ZEYTUNLU, Emine, Kilis 7 Aralık Üniversitesi. emnzeytunlu@gmail.com

Ş

ŞAHBAZ, Davut, Ankara Üniversitesi. dsahbaz@ankara.edu.tr
ŞAHOĞLU, Vasıf, Ankara Üniversitesi. vsahoglu@gmail.com
ŞAHİN, Eyüp, Ankara Üniversitesi. eyupsahin@ankara.edu.tr
ŞAHİN, Hüseyin Güngör, Ankara Üniversitesi. sahinhg@yahoo.com
ŞAHİN, Mehmet Tahsin, Ankara Üniversitesi. mtahsinsahin@gmail.com
ŞAHİN, Mustafa, Tokat Merkez Plevne Lisesi. sahinmustafa66@hotmail.com
ŞAHİN, Serkan, Ahi Evran Üniversitesi. moeritherium@hotmail.com
ŞAHİN, Zulfiya, Ankara Üniversitesi. sahinz@ankara.edu.tr
ŞAHİN ACAR, Başak, Orta Doğu Teknik Üniversitesi. basaks@metu.edu.tr
ŞAHİNBAŞ (Çev.), İrfan
ŞANBEY, Cemil Ziya
ŞEN, Seda, Başkent Üniversitesi. sedasen86@gmail.com
ŞEN AKDOĞAN, Zeynep, Ankara Üniversitesi. zeynepsen61@gmail.com
ŞENER, Sevda, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ŞENLEN, Sıla, Ankara Üniversitesi
ŞENLEN GÜVENÇ, Sıla, Ankara Üniversitesi. ssenlen@yahoo.com
ŞENLEN GÜVENÇ, Sıla, Ankara Üniversitesi. sguvenc@ankara.edu.tr
ŞENTUNA, Can
ŞENYÜREK, Muzaffer Süleyman, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ŞENYÜREK, Muzaffer Süleyman, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ŞENYURT, S. Yücel

İ

İBRAHİMZADE, Kemal, Yüzüncü Yıl Üniversitesi
İLBARS, Zafer, Ankara Üniversitesi, Türkiye
İLBARS, Zafer
İLBARS (Çev.), Zafer
İLERİ, Celal Nuri
İMER, Kamile
İNALCIK, Halil, Ankara Üniversitesi, Türkiye
İNALCIK, Halil
İNALCIK, Şevkiye, Ankara Üniversitesi, Türkiye
İNAN, Abdülkadir, Ankara Üniversitesi, Türkiye
İNAN, Abdülkadir
İNAN, Afet, Ankara Üniversitesi, Türkiye
İNAN, Aslı Bahar, Çankaya Üniversitesi. aslibahar@cankaya.edu.tr
İNAN, Dilek, Balıkesir Üniversitesi
İNAN, Dilek, Balıkesir Üniversitesi. inan@balikesir.edu.tr (Türkiye)
İNANDI, Battal
İNANDI, Battal, Ankara Üniversitesi, Türkiye
İNANLI, Özel
İNCE ERDOĞDU, İnci, Ankara Üniversitesi. inceerdogdu@yahoo.com.tr
İPEKOĞLU, Başak, Ankara Üniversitesi, Türkiye
İTİL, Abidin
İTİL, Abidin, Ankara Üniversitesi, Türkiye
İTİL (Çev.), Abidin
İZBIRAK, Reşat
İZBIRAK, Reşat, Ankara Üniversitesi, Türkiye
İŞÇİ, Onur, Bilkent Üniversitesi. onur.isci@bilkent.edu.tr
İŞİMTEKİN, Soner, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. sonerisimtekin@hotmail.com
İĞDİ, Özlem Gülenç, Ankara Üniversitesi. ogulencigdi@yahoo.com 

Toplam 1330 ögeden 1001 - 1330 arası    << < 1 2