Yazar Dizini

A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z Tümü

A

AARAB, Ali, Tahran Üniversitesi, İran. aliaarab94@gmail.com
ACAR, Sercan, Cumhuriyet Üniversitesi. sercanacar@cumhuriyet.edu.tr
ACAR VANLEENE, Sengün M., Ondokuz Mayıs Üniversitesi. sengunacar@gmail.com (Türkiye)
ACIPAYAMLI, Orhan Aydın, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ACIPAYAMLI, Orhan
ACIPAYAMLI, Orhan, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ADABAĞ, Necdet, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ADABAĞ, Necdet, Ankara Üniversitesi
ADALAR, Derya, Ankara Üniversitesi
ADATAŞ (Çev.), Pervin
AHMAD, Anwar, Ankara Üniversitesi
AK, Gökhan, Hacettepe Üniversitesi. gak2081@yahoo.co.uk (Türkiye)
AKALIN, Aysu
AKÜN, Ebru, Ankara Üniversitesi. eakun@ankara.edu.tr
AKBULUT, Mustafa, Ankara Üniversitesi, Türkiye
AKDAĞ, Mustafa
AKDAĞ, Mustafa, Ankara Üniversitesi, Türkiye
AKDER, Necati, Ankara Üniversitesi, Türkiye
AKDER, Necati
AKDER (Çev.), N.
AKDER (Çev.), Necati
AKILLI, Hüseyin
AKILLI, Sinan, Kapadokya Üniversitesi. sinanakilli@gmail.com
AKIN, Galip, Ankara Üniversitesi (Türkiye)
AKIN, Galip, Ankara Üniversitesi
AKIN, Galip, Ankara Üniversitesi, Türkiye
AKIN, Galip, Ankara Üniversitesi. akin@ankara.edu.tr (Türkiye)
AKIN, Galip, Ankara Üniversitesi.
AKIN, Hicran
AKIN, Himmet
AKIN, Mutluhan, İller Bankası Genel Müdürlüğü
AKKAN, Erdoğan, Ankara Üniversitesi, Türkiye
AKKAYA, M. Şükrü
AKKAYA, M. Şükrü, Ankara Üniversitesi, Türkiye
AKKAYA, M. Şükrü, Ankara Üniversitesi, Türkiye
AKKAYA, Mehmet Ali, Çankırı Karatekin Üniversitesi. mali7akkaya@gmail.com
AKKAYA, Mustafa
AKKAYA, Ziya
AKKAYA, Şükrü, Ankara Üniversitesi, Türkiye
AKKAYA (Çev.), Şükrü
AKMAZ, Gökhan, Ankara Üniversitesi. gokhanakmaz@hotmail.com
AKSAN, Doğan, Ankara Üniversitesi, Türkiye
AKSOY ALP, Eylem, Hacettepe Üniversitesi. eylema@hacettepe.edu.tr
AKSOY SUGIYAMA, Ceren, Ankara Üniversitesi. (Türkiye)
AKSULU, Işık
AKTOPRAK KARAKAYA, Mükerrem, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. maktoprak@mehmetakif.edu.tr
AKURGAL, Ekrem, Ankara Üniversitesi, Türkiye
AKYAVAŞ, Beynun, Ankara Üniversitesi, Türkiye
AKYOL, Ali Akın, Ankara Üniversitesi
AKİFOĞLU, Vugar, Ankara Üniversitesi. vugar_akifoglu@yahoo.fr
ALAGÖZ, Cemal, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ALAGÖZ, Cemal Arif, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ALAN SÜMER, Banu, Ankara Üniversitesi. bsumer@ankara.edu.tr (Türkiye)
ALEMDAROĞLU, Semra, Ankara Üniversitesi
ALLOUCHE, Adel, Yale Üniversitesi
ALP, S.
ALP, Sedat, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ALPAKIN MARTINEZ-CARO, Dürrin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi. alpakinmc.durrin@gmail.com
ALPARGU, Mehmet, Sakarya Üniversitesi. alpargu@sakarya.edu.tr (Türkiye)
ALTAÇ, İsmail Serdar, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi. serdaraltac@nevsehir.edu.tr
ALTAYLI, Yasemin, Ankara Üniversitesi. altayli@ankara.edu.tr
ALTAYLI, Yasemin, Ankara Üniversitesi. altayli@humanity.ankara.edu.tr
ALTAYLI, Yasemin, Ankara Üniversitesi
ALTIN, Merve, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. mrvdmrts.altin@gmail.com
ALTIPARMAK, Suzan, Ankara Üniversitesi. suuzan.yldz@gmail.com
ALTUN, Arzu, Mersin Üniversitesi. altunarzu63@gmail.com
ALTUNÖZ, Güler, Ankara Üniversitesi
ALTUNDAĞ, Pınar, Ankara Üniversitesi. paltundag@ankara.edu.tr
ALTUNDAĞ, Şinasi
ALTUNDAĞ, Şinasi, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ALTUNER, Huriye, Niğde Üniversitesi. huriyealtuner@gmail.com (Türkiye)
ALTUĞ, Fatih, Giresun Üniversitesi. altugxtr@hotmail.com
ALİÇİÇ, Ahmed S.
ALİOĞLU, E. Füsun
ALİOĞLU TÜRKER, Özlem, Ankara Üniversitesi. oslemalioglu@gmail.com
ANAMERİÇ, Hakan, Ankara Üniversitesi. hakananameric@gmail.com
ANAMERİÇ, Hakan, Ankara Üniversitesi. anameric@ankara.edu.tr; hakananameric@gmail.com
ANAMERİÇ, Hakan, Ankara Üniversitesi. hakananameric@gmail.com (Türkiye)
ANAMERİÇ, Hakan, Ankara Üniversitesi. anameric@humanity.ankara.edu.tr
ANGELERI, Paolo, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ANGHEL, Florin, Köstence Ovidius Üniversitesi. fl_anghel@yahoo.com
ANLI, Ömer Faik, Ankara Üniversitesi. oanli@ankara.edu.tr
ANLI, Ömer Faik, Ankara Üniversitesi. omeranli@yahoo.com
ANTAKYALIOĞLU, Zekiye, Gaziantep Üniversitesi. zekabe@hotmail.com
APAY, Saim, Ankara Üniversitesi, Türkiye
AR, Mustafa Selçuk, Ankara Üniversitesi, Türkiye
AR, Mustafa Selçuk
AR (Çev.), Mustafa Selçuk
ARAL, Neriman, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ARAS, Gökşen, Atılım Üniversitesi
ARDA, Zeki Cemil, Ankara Üniversitesi, Türkiye
AREL, Ayda
ARICA AKKÖK, Elif, Ankara Üniversitesi. elifarica@gmail.com
ARIK, Rüçhan, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ARIK, Sabire, Ankara Üniversitesi
ARIK, Sabire, Ankara Üniversitesi. bazyliszek2005@gmail.com
ARIKAN, Mustafa, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi. arikanmustafaarikan@gmail.com
ARIKAN, Muzaffer, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ARIKAN, Yasemin, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ARISOY, Süleyman
ARISOY, Yunus Emre, Ankara Üniversitesi. yemrea@mynet.com
ARMAN, Angelika, Ankara Üniversitesi
ARNALDEZ, Roger
ARSLANTEKİN, Sacit, Ankara Üniversitesi. sacit.arslantekin@gmail.com
ARSLANTEKİN, Sacit, Ankara Üniversitesi. arslantekin@ankara.edu.tr
ASGARİ, Nuşin
ASHRAF, A. B., Ankara Üniversitesi, Türkiye
ASLAN (Çev.), Ahmet
ASLAN SEYHAN, İrem, Ankara Üniversitesi. irem.aslan@ankara.edu.tr
ASLANTAŞ, Selim, Hacettepe Üniversitesi. selimaslantas@hacettepe.edu.tr (Türkiye)
ATADEMİR, Hamdi Ragıp
ATADEMİR, Hamdi Ragıb, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ATAKAN, Şebnem, Ankara Üniversitesi
ATALAY, Nart Bedin, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. natalay@etu.edu.tr
ATASAYAN, Muine, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ATASOY, Emrah, Hacettepe Üniversitesi. atasoy.emrah@hacettepe.edu.tr
ATASOY, Gülsüm, Mersin Üniversitesi. gulsumatasoy@hotmail.com
ATAYURT, Zeynep Z., Ankara Üniversitesi. atayurt@humanity.ankara.edu.tr
ATAYURT FENGE, Zeynep Zeren, Ankara Üniversitesi. zeynepatayurt@gmail.com
ATICI, A. Levent, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ATLAS BOGENÇ, Ayşe
AYDA, Adile Maksudi
AYDIN, Çağla, Sabancı Üniversitesi. caglaaydin@sabanciuniv.edu
AYDIN, Özgür, Ankara Üniversitesi
AYDIN, Mithat, Pamukkale Üniversitesi. maydin@pau.edu.tr
AYDIN, Yavuz, Ankara Üniversitesi. yavuzaydin.dtcf@gmail.com
AYDOĞDU, Tahsin
AYDOĞMUŞOĞLU, Cihat, Ankara Üniversitesi. aydogmusoglu@ankara.edu.tr 
AYGEN, Nermin
AYGEN, Nermin, Ankara Üniversitesi, Türkiye
AYKUT, Altan, Ankara Üniversitesi, Türkiye
AYKUT, Altan
AYKUT, Altan, Ankara Üniversitesi
AYNAKULOVA, Gülnisa, Gazi Üniversitesi. gaynakulova@gmail.com
AYSEVENER, Kubilay, Ankara Üniversitesi
AYTAÇ, Bedrettin, Ankara Üniversitesi
AYTAÇ, Bedrettin
AYTAÇ, Bedrettin, Ankara Üniversitesi. bedrettin.aytac@gmail.com
AYTAÇ, Bedrettin, Ankara Üniversitesi, Türkiye
AYTAÇ, Gürsel, Ankara Üniversitesi, Türkiye
AYTAÇ, Sinem, Orta Doğu Teknik Üniversitesi. aytac.sinem@gmail.com
AYTÜR, Necla, Ankara Üniversitesi, Türkiye
AYTÜR, Necla
AYTÜR (Çev.), Ünal
AYVA, Ayşe Tuğçe, Bilkent Üniversitesi. ayse.ayva@ug.bilkent.edu.tr
AYVAZ, Özgü, Kocaeli Üniversitesi. zgayvaz@yahoo.com
AYYILDIZ, Bülent, Ankara Üniversitesi. ayyildiz@ankara.edu.tr
AYYILDIZ, Esat, Kafkas Üniversitesi. esatayyildiz@hotmail.com
AZERTÜRK, Semine İmge, Erciyes Üniversitesi. azerturkimge@hotmail.com
AŞKİT, Çağatay, Ankara Üniversitesi. askit@ankara.humanity.edu.tr

Ç

ÇABUK, Nilay, Ankara Üniversitesi
ÇABUK KAYA, Nilay, Ankara Üniversitesi
ÇAKIR, Cemal, Gazi Üniversitesi. ccakir@gazi.edu.tr
ÇAKIROĞLU, Emin
ÇAKMAK, Tülay, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÇAKMAK, Tolga, Hacettepe Üniversitesi. tolgack@gmail.com
ÇAL, Halit
ÇALIŞKAN, Onur, Ankara Üniversitesi. ocalis@education.ankara.edu.tr
ÇAMBEL, Halet
ÇAPAR, Ömer
ÇAPAR, Ömer, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÇATBAŞ, Hasibe, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÇAVUŞ, Rümeysa, Ankara Üniversitesi
ÇAYIR, Murat, Ankara Üniversitesi. cayir@humanity.ankara.edu.tr
ÇAĞATAY, Neşet, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÇAĞATAY, Saadet, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÇAĞATAY, Saadet ŞAKİR
ÇAĞATAY, Saadet
ÇAĞATAY, T., Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÇAĞATAY (Çev.), Saadet Ş.
ÇAĞATAY (Çev.), Saadet
ÇAĞDAŞ, Kemal, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÇAĞDAŞ, Kemal
ÇAĞLAYAN DİLBER, Nilay, Ahi Evran Üniversitesi. nilaynilaycaglayan@gmail.com (Türkiye)
ÇAĞLAYAN MAZANOĞLU, Emine Seda, Hacettepe Üniversitesi. caglayan_seda@hotmail.com
ÇAĞLIYAN, Çağdaş Emrah, Başkent Üniversitesi. mental.tushe@gmail.com
ÇEÇEN, Salih
ÇEÇEN, Salih, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÇEKEN, Muharrem, Ankara Üniversitesi. mceken@gmail.com
ÇELEBİ, Nilgün
ÇELEBİ, Nilgün, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÇELEBİ, Nilgün, Ankara Üniversitesi
ÇELİK, Ezgi Ece, Dokuz Eylül Üniversitesi. ezgiecelik@gmail.com
ÇELİKEL, Mehmet Ali, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
ÇERÇİOĞLU, Emine Ceren, Ankara Üniversitesi. cerencercioglu@gmail.com
ÇETE, Aslı, İstanbul Üniversitesi. asli.cete@istanbul.edu.tr
ÇETE, Aslı, İstanbul Üniversitesi. aslicete@yahoo.gr
ÇETİN, Cengiz, Ankara Üniversitesi
ÇETİN, Emrah, Bartın Üniversitesi. emrahc@bartin.edu.tr
ÇETİN, Nurullah, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÇETİN, Nurullah
ÇETİN (Çev.), Gülser, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÇETİNKAYA, Ülkü, Ankara Üniversitesi. cetinkayaulku@gmail.com (Türkiye)
ÇETİNTÜRK, Salahaddin, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÇEVİK, Abdülkadir
ÇEVİK, Abdulkadir, Ankara Üniversitesi. cevik.abdulkadir@gmail.com
ÇIKRIKÇI, S. Sevim, Ankara Üniversitesi. sevgicikrikci@yahoo.com
ÇIRAK, Asuman, Ankara Üniversitesi
ÇIRAK, M. Tolga, Ankara Üniversitesi
ÇITAKOĞLU, Niyazi
ÇOBAN, Erdal, Ankara Üniversitesi. cobanogluerdal@hotmail.com
ÇOBAN, Erdal, Ankara Üniversitesi
ÇOKAY NEBİOĞLU, Rahime, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi. rhmcky@gmail.com
ÇOKER, Esra, Dokuz Eylül Üniversitesi. korpez@hotmail.com
ÇOKOĞULLAR, Emel, Dumlupınar Üniversitesi (Türkiye)
ÇUBUKÇU, Salih
ÇİÇEK, İhsan, Ankara Üniversitesi. Ihsan.Cicek@ankara.edu.tr
ÇİÇEK, İhsan, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÇİÇEK, İhsan, Ankara Üniversitesi
ÇİNER, Refakat
ÇİNER, Refakat, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÇİĞDEMOĞLU, Sema
ÇİĞDEMOĞLU, Sema, Ankara Üniversitesi, Türkiye

Ó

ÓVARI, Valéria, Ankara Üniversitesi

Ö

ÖDEKER, Bengisu, Ankara Üniversitesi. bodeker@ankara.edu.tr
ÖGE, Burak, Psikolog. brkoge26@gmail.com
ÖGEL, Bahaddin, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÖGEL, Bahaeddin, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÖKSÜZ, Gamze, Gazi Üniversitesi.
ÖKTEM, Ülker, Ankara Üniversitesi. ulkeroktem3@hotmail.com
ÖKTEM, Ülker, Ankara Üniversitesi
ÖKTEM, Ülker, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÖKTEM, Ülker, Ankara Üniversitesi.
ÖKTEM, Filiz, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÖKTEMGİL TURGUT, Canan, Hacettepe Üniversitesi. oktemgil@hacettepe.edu.tr
ÖLMEZ, Zümral, Ankara Üniversitesi
ÖLMEZ, Zümral, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÖNAL, Özay, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. ozayonal@gmail.com
ÖNAL, Özay, Ankara Üniversitesi. ozayonal@gmail.com (Türkiye)
ÖNAL, Özay, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi. ozayonal@gmail.com
ÖNAL, Sibel, Ankara Üniversitesi
ÖNAL, Sibel, Ankara Üniversitesi. sonal@ankara.edu.tr
ÖNAL, Sibel, Ankara Üniversitesi. onalsbl@gmail.com
ÖNALP, Ertuğrul, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÖNCÜ, Türkan, Ankara Üniversitesi
ÖNCÜ, Türkan, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÖNCÜ, Türkân, Ankara Üniversitesi
ÖNDÜL, Selda, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÖNEN, Yaşar
ÖNER, Güngör
ÖNGE, Yılmaz
ÖRNEK, Sedat Veyis
ÖRNEK, Sedat Veyis, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÖZ, Aynur, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÖZ, Ayse, Ankara Üniversitesi. ayoz@ankara.edu.tr
ÖZ, Ayşe, Ankara Üniversitesi. ayoz@ankara.edu.tr
ÖZ, Fahri, Hacettepe Üniversitesi
ÖZ, Fahri, Ankara Üniversitesi. foz@humanity.ankara.edu.tr (Türkiye)
ÖZAKTÜRK, F. Gül, Ankara Üniversitesi
ÖZAKTÜRK, F. Gül, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÖZAKTÜRK, Mehmet, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÖZARSLAN, Ersin, Gazi Üniversitesi. ersinozarslan@gmail.com
ÖZARSLAN, Metin, Hacettepe Üniversitesi. (Türkiye)
ÖZÇAĞLAR, Ali, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÖZÇÖREKÇİ, Hatice, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÖZÇELİK, Kadriye, Ankara Üniversitesi. kozcelik@ankara.edu.tr
ÖZBAYOĞLU, Erendiz
ÖZCAN, Ahmet, Çankırı Karatekin Üniversitesi. kitapcigezgin@yahoo.com
ÖZCAN, Halil, Başkent Üniversitesi. hozcan@baskent.edu.tr
ÖZCAN, M. Emin, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÖZDEMİR, Ayşegül, Ankara Üniversitesi. ozdemira@ankara.edu.tr
ÖZDEMİR, Ülker
ÖZDEMİR, Burcu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi. ozdemirburcu85@gmail.com
ÖZDEMİR, Erinç, Ankara Üniversitesi
ÖZDEMİR, Erinç, Akdeniz Üniversitesi.
ÖZDEMİR, Selda, Gazi Üniversitesi
ÖZDEMİRCİ, Fahrettin, Ankara Üniversitesi. ozdemirci@ankara.edu.tr
ÖZDEN, M. Yılmaz
ÖZDER, Ahmet, Gazi Üniversitesi
ÖZDOĞAN, Mehmet
ÖZEL, Nevzat, Ankara Üniversitesi. nozel@ankara.edu.tr
ÖZEN, Firdevs, Ankara Üniversitesi. firdevs.ozen@gmail.com
ÖZEN-ÇIPLAK, Ayça, TOBB Üniversitesi. aozen@etu.edu.tr
ÖZER, Cebe
ÖZER, Sevilay, Cumhuriyet Üniversitesi. sevilayozer07@gmail.com
ÖZER, Zülfükar Emir, Ankara Üniversitesi. zeozer@ankara.edu.tr
ÖZER, İsmail, Ankara Üniversitesi
ÖZER, İsmail, Ankara Üniversitesi. ishiozer@gmail.com
ÖZER, İsmail, Ankara Üniversitesi. iozer@ankara.edu.tr (Türkiye)
ÖZER, İsmail, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÖZERDİM, Muhaddere N.
ÖZERDİM, Muhaddere N., Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÖZERDİM, Muhaddere N., Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÖZERDİM (Haz.), Sami Nabi
ÖZERKMEN, Necmettin, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÖZERKMEN, Necmettin, Ankara Üniversitesi
ÖZGÜ, Melahat
ÖZGÜ, Melahat, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÖZGÜÇ, Nimet, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÖZGÜÇ, Tahsin, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÖZGÜR, E. Murat, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÖZGÜR, Nilüfer, Gazi Üniversitesi. nilufer@gazi.edu.tr
ÖZGÜREL, Emine Gözde, Ankara Üniversitesi. ozgurel@humanity.ankara.edu.tr (Türkiye)
ÖZKAN, Nevin, Ankara Üniversitesi
ÖZKAYA, Tüten, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÖZKAYA, Yücel
ÖZKAYA, Yücel, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÖZMAN KAYA, Merve, Hacettepe Üniversitesi. ozman@hacettepe.edu.tr
ÖZMEN, Özlem, Hacettepe Üniversitesi. oozmen@hacettepe.edu.tr
ÖZTABAK AVCI, Elif, Orta Doğu Teknik Üniversitesi. elifo@metu.edu.tr
ÖZTÜRK, Bilge, Kocaeli Üniversitesi. bilgeturkkan@gmail.com
ÖZTÜRK, Güzel, Ankara Üniversitesi. guozturk@ankara.edu.tr
ÖZTÜRK, Rukiye, Ankara Üniversitesi. ozturkr@ankara.edu.tr
ÖZTEKE, Volkan, Ankara Üniversitesi. slash3100@gmail.com.
ÖZTEMİZ, Semanur, Hacettepe Üniversitesi. semanuroztemiz@gmail.com
ÖZTUNALI, Olcay, İstanbul Medeniyet Üniversitesi. suristan@yahoo.com
ÖZŞEN, Tolga, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. tozsen@gmail.com
ÖĞÜNÇ, Ömer, Aksaray Üniversitesi. omerogunc@aksaray.edu.tr
ÖĞÜNÇ, Banu, Aksaray Üniversitesi. banuogunc@outlook.com
ÖĞÜTCÜ, Murat, Munzur Üniversitesi. murat_ogutcu@yahoo.com

Ü

ÜÇOK, Necip, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÜÇOK, Necip
ÜÇOK (Çev.), Necip
ÜKTEN, S. Serkan, Aksaray Üniversitesi. sserkanukten@gmail.com (Türkiye)
ÜKTEN, Serkan, Ankara Üniversitesi (Türkiye)
ÜN, Sibel, Ankara Üniversitesi. sibel-un@hotmail.com (Türkiye)
ÜNAL, Çiğdem, Hacettepe Üniversitesi. cunal@hacettepe.edu.tr
ÜNAL, D. Çiğdem, Hacettepe Üniversitesi. cunal@hacettepe.edu.tr
ÜNAL, Rahmi Hüseyin
ÜNAL CHIANG, Gonca, Ankara Üniversitesi. goncaunal@ankara.edu.tr
ÜNSAL, Nil, Ankara Üniversitesi
ÜNSAL, Nil, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÜNVER, İsmail, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÜRETEN, Hüseyin, Adnan Menderes Üniversitesi
ÜRETEN (Çeviren/Translator), Hüseyin, Adnan Menderes Üniversitesi
ÜSTÜN, Abdullah, Ankara Üniversitesi. ustun@balikesir.edu.tr
ÜSTÜNEL KEYİNCİ, Ceyda, Ankara Üniversitesi. ckeyinci@ankara.edu.tr (Türkiye)
ÜZMEN, Engin, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ÜZMEN, Engin

Toplam 329 ögeden 1 - 329 arası