Yazar Dizini

A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z Tümü

E

EBERHARD, W., Ankara Üniversitesi, Türkiye
EBERHARD, Wolfram
EBERHARD, Wolfram, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ECEVİT, Bülent
ECEVİT, Yıldız, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ECKMANN, J., Ankara Üniversitesi, Türkiye
EDFELT, Yohannes
EDİB, Kemal
EDİB, Kemal, Ankara Üniversitesi, Türkiye
EGE, Sema, Ankara Üniversitesi. ege@humanity.ankara.edu.tr (Türkiye)
EGE, Sema E., Ankara Üniversitesi
EGE, Sema, Ankara Üniversitesi
EGE, Sema, Ankara Üniversitesi, Türkiye
EGE, Ufuk, Ankara Üniversitesi
EGE, Ufuk, Ankara Üniversitesi, Türkiye
EGEMEN, Bedi Ziya
EKİN, Ümit, Sakarya Üniversitesi. uekin@sakarya.edu.tr
EKİZ, Mehmet, Ankara Üniversitesi
EKİZ, Tevfik, Çankaya Üniversitesi
ELÇİBEY, Ebülfez
ELBİR, Belgin
ELBİR, Nüket Belgin, Atılım Üniversitesi. elbirb@gmail.com
ELLINGHAUSEN, M. E.
ELLINGHAUSEN, M. L.
ELMACI, İrfan, Ankara Üniversitesi. irfanelmaci@yahoo.com
ELİBÜYÜK, Mesut, Ankara Üniversitesi. elibuyuk@humanity.ankara.edu.tr
ELİBOL PEKASLAN, Nur, Orta Doğu Teknik Üniversitesi. nurelibol@gmail.com
EMİROĞLU, Mecdi
EMİROĞLU, Mecdi, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ENGİN, İsmail, Ankara Üniversitesi
ENGİN, İsmail, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ER, Mutlu, Hacettepe Üniversitesi. mutluer@hacettepe.edu.tr (Türkiye)
ER, Nurhan, Ankara Üniversitesi. ner@ankara.edu.tr (Türkiye)
ER, Rahmi, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ER, Rahmi
ER-KOÇOĞLU, Neslihan, Ankara Üniversitesi. er.nslhn@gmail.com
ERADAM, Yusuf
ERATALAY, Neriman
ERBAYRAKTAR, Sibel, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. serbayraktar@ybu.edu.tr
ERBAŞ, Hayriye, Ankara Üniversitesi. hayriyeerbas@gmail.com
ERCOŞKUN, Tülay, Ankara Üniversitesi. ercoskun@ankara.edu.tr (Türkiye)
ERDEM, Melek, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ERDEM, İlhan, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ERDEMİR, Ali Volkan, Erciyes Üniversitesi. avolkan.erdemir@gmail.com (Türkiye)
ERDEMİR, Ali Volkan, Erciyes Üniversitesi. averdemir@erciyes.edu.tr
ERDENTUĞ, Nermin, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ERDENTUĞ, Nermin
ERDOĞAN, Eralp, Ankara Üniversitesi. eralperdogan@hotmail.com
EREK, C. Merih, Ankara Üniversitesi, Türkiye
EREN, Ece, Ankara Üniversitesi. ece_eren86@hotmail.com
EREN, Hasan, Ankara Üniversitesi, Türkiye
EREN, Zerrin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi. erenz@omu.edu.tr
EREN (Çev.), H.
ERGÜN, Mustafa
ERGENÇ, İclal
ERGENÇ, İclal, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ERGİNER, Gürbüz, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ERGİNER (Çev.), Gürbüz, Ankara Üniversitesi
ERHAT, Azra, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ERHAT (Çev.), Azra
ERK, Nihal, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ERKAYA, Bahadır
ERKOÇ, Hayrettin İhsan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. h.ihsan.erkoc@comu.edu.tr
ERKOÇ, Seçil, Hacettepe Üniversitesi. secilerkoc@hotmail.com
ERMAN, Kubilayhan, Ankara Üniversitesi. kubilayhane@hotmail.com
EROL, Hakan, Ankara Üniversitesi. herol@ankara.edu.tr (Türkiye)
EROL, Hakan, Ankara Üniversitesi. herol@humanity.ankara.edu.tr (Türkiye)
EROL, Mine
EROL, Oğuz, Ankara Üniversitesi, Türkiye
EROL, Oğuz
EROL (Çev.), Oğuz
EROĞLU, Çağrı, Ankara Üniversitesi. eroglu@ankara.edu.tr (Türkiye)
EROĞLU, Çağrı, Ankara Üniversitesi. eroglu@ankara.edu.tr
EROĞLU, Haldun, Ankara Üniversitesi
EROĞLU, Şahika, Hacettepe Üniversitesi. sahikaeroglu@gmail.com
ERSÖZ KOÇ, Evrim, Dokuz Eylül Üniversitesi. evrim.ersoz@deu.edu.tr
ERSOY, Ayhan, Ankara Üniversitesi
ERSOY, Ayhan, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ERSOY, Bozkurt
ERSOY, Osman, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ERTEM, Fulya, Bilkent Üniversitesi
ERTEM, Hayri
ERTEM, Tuna, Ankara Üniversitesi, Türkiye
ERTON, İsmail, Atılım Üniversitesi. ismail.erton@atilim.edu.tr
ERTONG ATTAR, Günnur, Mersin Üniversitesi. gunnurertong@mersin.edu.tr
ERTİN, Serkan, Kocaeli Üniversitesi. serkan.ertin@kocaeli.edu.tr
ESGÜN, Toros Güneş, Hacettepe Üniversitesi. tgesgun@hacettepe.edu.tr
ESKİCİ, Bekir, Ankara Üniversitesi
ESMAEILI JELODAR, Mahammad Esmaeil, Tahran Üniversitesi, İran. jelodar@ut.ac.ir
ETENSEL İLDEM, Arzu, Ankara Üniversitesi, Türkiye

Toplam 90 ögeden 1 - 90 arası