Yazar Dizini

A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z Tümü

K

KADIHASANOĞLU, Didem, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. didem.kadi@gmail.com
KADIOĞLU, Yusuf Kağan, Ankara Üniversitesi
KADİROĞLU, Murat, Ankara Üniversitesi. muratkadiroglu@yahoo.com (Türkiye)
KAHYA, Ömer, Ankara Üniversitesi. kahyao@ankara.edu.tr
KAHYA, Esin
KAKIRMAN YILDIZ, Asiye, Marmara Üniversitesi. akakirman@marmara.edu.tr
KALABA, Jovanka, Belgrad Üniversitesi
KALAYCI, Nazile, Hacettepe Üniversitesi. nazilekalayci@gmail.com (Türkiye)
KALAYCIOĞULLARI, Serap, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. gurserap@hotmail.com
KALELİOĞLU, Ejder, Ankara Üniversitesi, Türkiye
KANAL, Hümmet, Sakarya Üniversitesi. hkanal51@hotmail.com (Türkiye)
KANDEMİR, Hüseyin, Selçuk Üniversitesi
KANKAL, Ahmet
KANSU, Şevket Aziz, Ankara Üniversitesi
KANSU, Şevket Aziz, Ankara Üniversitesi, Türkiye
KANSU, Şevket Aziz
KAPLAN, Melike, Ankara Üniversitesi. kaplanmelike@hotmail.com
KAPLAN, Melike, Ankara Üniversitesi. kaplanmelike@hotmail.com (Türkiye)
KAPLAN, Melike, Ankara Üniversitesi. mkaplan@ankara.edu.tr (Türkiye)
KARA, Hamdi, Ankara Üniversitesi, Türkiye
KARA PILEHVARIAN, Nuran
KARAÖZ ARIHAN, Seda, Ankara Üniversitesi (Türkiye)
KARABACAK, Kerime, Ankara Üniversitesi. Kerime.Karabacak@ankara.edu.tr
KARABULUT, Demet, Munzur Üniversitesi. demetkarabulut62@hotmail.com
KARABULUT, Yalçın, Ankara Üniversitesi, Türkiye
KARACA, Birsen, Ankara Üniversitesi
KARACA (Çeviren/Translator), Ceren, Ankara Üniversitesi
KARADEMİR, Zafer, Cumhuriyet Üniversitesi. zaferkarademir58@gmail.com (Türkiye)
KARAKAŞ, Sekine, Ankara Üniversitesi, Türkiye
KARAL, Enver Ziya, Ankara Üniversitesi, Türkiye
KARAL, Enver Ziya, Ankara Üniversitesi, Türkiye
KARASAN (Çev.), Mehmed
KARASAN (Çev.), Mehmet
KARASUBAŞI, İlhan, Ankara Üniversitesi. ksubasi@ankara.edu.tr (Türkiye)
KARASUBAŞI, İlhan, Ankara Üniversitesi. ksubasi@ankara.edu.tr
KARASUBAŞI, İlhan, Ankara Üniversitesi. ilhan.karasubasi@ankara.edu.tr
KARATAŞ, Murat, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
KARPUZ, Haşim
KARTAL, Gizem, Ankara Üniversitesi. gkartal@ankara.edu.tr
KARTAL, Metin, Ankara Üniversitesi, Türkiye
KARTAL, Metin, Ankara Üniversitesi. kartalm@ankara.edu.tr (Türkiye)
KASAPOĞLU, Aytül
KASAPOĞLU, M. Aytül, Ankara Üniversitesi, Türkiye
KATI GÜMÜŞ, Gamze, Ankara Üniversitesi. gamze.kati@gmail.com
KATI GÜMÜŞ, Gamze, Ankara Üniversitesi. gkati@ankara.edu.tr
KAYA, Ünal, Ankara Üniversitesi
KAYA, Hülya, Ege Üniversitesi
KAYA, Hilal, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. hkaya07@yahoo.com
KAYA, Korhan, Ankara Üniversitesi, Türkiye
KAYA, Korhan, Ankara Üniversitesi. kokaya@yahoo.com
KAYA, Korhan
KAYA-BİCAN, Emine, Orta Doğu Teknik Üniversitesi. eminekaya.psy@gmail.com
KAYACIK, Zeynep, Ankara Üniversitesi. zeynep_kocer06@hotmail.com
KAYALI, Yalçın, Ankara Üniversitesi. ykayali@ankara.edu.tr
KAYGIN, Can, Ankara Üniversitesi. kaygin@ankara.edu.tr
KAYIPMAZ, Fahrettin
KAYNAK (Çev.), İsmail
KAİM, Agnieszka Ayşen, Varşova Üniversitesi
KÖKCÜ, Ayşe, Ankara Üniversitesi. ceydayse@hotmail.com (Türkiye)
KÖKDEMİR, Esra, Ankara Üniversitesi. ekokdemir@ankara.edu.tr
KÖKSAL, Ahu, Ankara Üniversitesi
KÖKSAL, Aydoğan
KÖKSAL, Aydoğan, Ankara Üniversitesi
KÖKTEN, İ. Kılıç, Ankara Üniversitesi, Türkiye
KÖKTEN, İ. Kılıç
KÖKTEN, İ. Kılıç, Ankara Üniversitesi, Türkiye
KÖRPE KEMER, Seyyal, İstanbul Üniversitesi. seyyall@hotmail.com
KÖRPE KEMER, Seyyal, İstanbul Üniversitesi. seyyal.korpe@gmail.com
KÖSEM, M. Beray, Ankara Üniversitesi, Türkiye
KÖYCÜ, Seda, Ankara Üniversitesi. seda.koycu@gmail.com
KÖYCÜ, Seda, Ankara Üniversitesi
KÖYCÜ, Seda, Ankara Üniversitesi. seda.koycu@gmail.com (Türkiye)
KÖYCÜ ARSLANTEKİN, Seda, Ankara Üniversitesi. seda.koycu@gmail.com
KÖYCÜ ARSLANTEKİN, Seda, Ankara Üniversitesi
KÖYMEN, Mehmet Altay, Ankara Üniversitesi, Türkiye
KÖYMEN, Mustafa, Ankara Üniversitesi, Türkiye
KÜÇÜK, Murat, Ankara Üniversitesi. muratkucuk25@gmail.com
KÜÇÜKER, Sultan Deniz, Ankara Üniversitesi. sdkucuker@ankara.edu.tr
KÜMBET, Pelin, Kocaeli Üniversitesi. pelin.pelinkumbet@gmail.com
KÜRKÇÜOĞLU, Kemal Edip
KÜRKÇÜOĞLU, Kemal Edib, Ankara Üniversitesi, Türkiye
KEIVANFAR, Ali Akbar, Bilim ve Kültür Üniversitesi. keivanfaraliakbar@gmail.com
KELOĞLU, Emre, Ankara Üniversitesi. ekeloglu@ankara.edu.tr
KEMALOĞLU (Çev.), Muhammet, TRT Genel Müdürlüğü
KEMALOĞLU (Çev.), Muhammet, Gazi Üniversitesi
KERMAN, Lamia, Ankara Üniversitesi, Türkiye
KESKİN, Hakkı Levent, Ankara Üniversitesi. levkes@gmail.com
KESKİN, Seçil, Abant İzzet Baysal Üniversitesi. onderoglu_s@ibu.edu.tr
KEYİNCİ, Ceyda, Ankara Üniversitesi. Ceyda.Keyinci@ankara.edu.tr
KHOSROWZADEH, Alireza, Shahr-e Kord Üniversitesi, İran. akhosrowzadeh@yahoo.com
KILIÇ, Aslı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi. askilic@metu.edu.tr
KILIÇ, Selda, Ankara Üniversitesi. skilic@ankara.edu.tr
KILIÇ, Selda Kaya, Ankara Üniversitesi. skilic@ankara.edu.tr (Türkiye)
KILIÇER, Devrim, Ankara Üniversitesi. kilicer@humanity.ankara.edu.tr
KILIÇOĞLU, V.
KILIÇOĞLU (Çev.), Vecihe
KILIK, Aybike, Ankara Üniversitesi. akilik@ankara.edu.tr
KINAL, Füruzan, Ankara Üniversitesi, Türkiye
KINAL, Füruzan
KINAL (Çev.), Füruzan
KINAY, Cahit
KIRPIKLI, Deniz, Başkent Üniversitesi. sioned-87@hotmail.com
KIRİLEN, Gülhan, Ankara Üniversitesi. gukirilen@hotmail.com (Türkiye)
KIRİLEN, Gürhan, Ankara Üniversitesi. gukirilen@hotmail.com
KIZILGÖL, Candan, Ankara Üniversitesi. ckizilgol@ankara.edu.tr
KIZILTAN, Rezan, Ankara Üniversitesi
KIZILTAN, Rezzan, Ankara Üniversitesi
KIŞLAK, Şennur, Ankara Üniversitesi, Türkiye
KOÇAK, İnci
KOÇAK, İnci, Ankara Üniversitesi, Türkiye
KOCA ÖZER, Başak, Ankara Üniversitesi.
KOCA ÖZER, Başak, Ankara Üniversitesi. bkozer@ankara.edu.tr
KOCA ÖZER, Başak, Ankara Üniversitesi
KOCAKUŞAK, Süha
KOCATÜRK, Saadettin
KOLAY, Emre, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi. ekolay@mku.edu.tr
KONUR, Tahsin
KORKMAZ, Bülent, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. bulent_korkmaz@yahoo.com
KORKMAZ, Bülent, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. bulent-KorKmaz@yahoo.com
KORKMAZ, Zeynep, Ankara Üniversitesi, Türkiye
KORKUT, Saffet, Ankara Üniversitesi, Türkiye
KORKUT (Çev.), Saffet
KOYUNCU, Emre, Koç Üniversitesi. ekoyuncu@gmail.com
KULA, Nedim, Ankara Üniversitesi, Türkiye
KULAKOĞLU, Fikri, Ankara Üniversitesi. kulakoglu@ankara.edu.tr
KULOĞLU, Meliha
KUN, Tibor Halasi
KUN, Tibor Halasi, Ankara Üniversitesi, Türkiye
KUNDAKÇI, Durdu
KURAT, Akdes Nimet, Ankara Üniversitesi, Türkiye
KURAT, Akdes Nimet
KURAT, Akdes Nimet, Ankara Üniversitesi, Türkiye
KURAT (Çev.), Yuluğ Tekin
KURAY, Gülbende, Ankara Üniversitesi, Türkiye
KURDOĞLU ERSOY, Pınar, Ege Üniversitesi. pinarkurdogluersoy@gmail.com
KURULGAN, Mesut, Anadolu Üniversitesi. mkurulgan@gmail.com
KUT BELENLİ, Pelin, Hacettepe Üniversitesi. pelinkut86@hotmail.com
KUTLU, Mehmet Necati, Ankara Üniversitesi
KUTLUTÜRK, Cemil, Ankara Üniversitesi. cemilkutluturk@gmail.com
KUTLUTÜRK, Levent, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi. levent.kutluturk@ikc.edu.tr
KUZLAK, Abdulkadir, Orta Doğu Teknik Üniversitesi. akuzlak@gmail.com
KUZUOĞLU, Remzi, Aksaray Üniversitesi. kuzuoglu@hotmail.com
KİŞMİR, Aykut, Ankara Üniversitesi. aykutkismir@hotmail.com
KİŞMİR, Gonca, Ankara Üniversitesi. donen@ankara.edu.tr
KİŞMİR, Gonca, Çankırı Karatekin Üniversitesi. donen@ankara.edu.tr

Toplam 145 ögeden 1 - 145 arası