Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 34, Sayı 1-2 (1990) 10 Yaş Grubu Çocukların Antropometrik Ölçülerinde Eşeysel ve Sosyo-Ekonomik Konuma Göre Görülen Farklılıklar Öz   PDF
İzzet DUYAR
 
Cilt 18, Sayı 3-4 (1960) 13. Yüzyıl başlarında Moğollarda Sosyal ve Askerî Teşkilât Öz   PDF (Almanca | German)
Ahmet TEMİR
 
Cilt 29, Sayı 1-4 (1978) 1403 Tarihli Bizans - Türk Antlaşması Öz   PDF
George T. DENNIS, Melek DELİLBAŞI (Çev.)
 
Cilt 22, Sayı 3-4 (1964) 1560 Tarihinde Anadolu'da Yiyecek Maddeleri Fiyatlarını Gösteren Bir İran Elçilik Hey'eti Masraf Defteri Öz   PDF
Şerafettin TURAN
 
Cilt 55, Sayı 1 (2015) 17. Yüzyılın Son Çeyreğinde Rodosçuk Örneğinde Bir Osmanlı Mahkemesinin İş Yükü Öz   PDF
Ümit EKİN
 
Cilt 8, Sayı 4 (1950) 1768 Seferi Hakkında Bir Araştırma Öz   PDF
Salahattin TANSEL
 
Cilt 9, Sayı 1-2 (1951) 1829 Edirne Antlaşması Öz   PDF
Şerafettin TURAN
 
Cilt 55, Sayı 1 (2015) 1848-1849 Macar Bağımsızlık Mücadelesinde Sandor Petöfi’nin Yeri ve Sekellere Dair Düşünceleri Öz   PDF
Ayse ÖZ
 
Cilt 35, Sayı 2 (1991) 1870-1900 Yılları Arasında Bilim ve Teknoloji Karşıtı Tutum Öz   PDF (İngilizce | English)
Sema EGE
 
Cilt 56, Sayı 2 (2016) 1897-1910 Kore'nin Politik Durumu ve Dehan İmparatorluğu Öz   PDF
Özlem GÖKÇE, Mahmut Ertan GÖKMEN
 
Cilt 55, Sayı 1 (2015) 19. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Devleti’nin Dersim’de Merkezi Otoriteyi Kurma Çabaları Öz   PDF
Fatih GENCER
 
Cilt 12, Sayı 1-2 (1954) 1900’den 1945’e Kadar İngiltere'de Eğitim Öz   PDF
Richard LIVINGSTONE, Ahmet E. UYSAL (Çev.)
 
Cilt 33, Sayı 1-2 (1990) 1915 Ermeni Ayaklanmalarında Çarlık Rusyası’nın Rolü Öz   PDF
Aydın SÜER
 
Cilt 28, Sayı 1-2 (1970) 1945'ten itibaren Amerika'da Psikoloji Öz   PDF (İngilizce | English)
Carrol C. PRATT
 
Cilt 6, Sayı 4 (1948) 1948 Nisanının Son Haftasında Yağan Kar Üzerinde Öz   PDF
Ferruh SANIR
 
Cilt 54, Sayı 2 (2014) 19.Yüzyılda Osmanlı İdaresi Altında Basra Vilayeti ve Körfezine İlişkin Bazı Tespitler Öz   PDF
Selda Kaya KILIÇ
 
Cilt 55, Sayı 2 (2015) 7-11 Yaş Türkçe Çocuk Kitaplarında Hareket Olayları Üzerine Bir Çalışma Öz   PDF (İngilizce | English)
Seda GÖKMEN
 
Cilt 36, Sayı 1-2 (1993) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve Kamu Hayatında Türk Kadınının Konumu Öz   PDF
Songül SALLAN
 
Cilt 12, Sayı 1-2 (1954) A. Dupont Sommer: “Aramiler. Eski Aydınlık Doğu” Öz   PDF
Füruzan KINAL
 
Cilt 35, Sayı 1 (1991) A .P. Çehov’un Oyunlarında Üslûp Özellikleri Öz   PDF
Tüten ÖZKAYA
 
Cilt 32, Sayı 1-2 (1988) Abü Kâmil Şucâ Öz   PDF
Melek DOSAY
 
Cilt 35, Sayı 1 (1991) Abbasi Devrinde Nesir ve Al-Hariri Öz   PDF
Bedrettin AYTAÇ
 
Cilt 10, Sayı 3-4 (1952) Abd-ül - Kayyum Nasırî Öz   PDF
Saadet ÇAĞATAY
 
Cilt 34, Sayı 1-2 (1990) Abhidharmakosabhaşyatika-Tattvartha-Nama'nın Eski Uygurca Tercümesinden Bir Parça Öz   PDF
F. Sema BARUTÇU ÖZÖNDER
 
Cilt 53, Sayı 2 (2013) Abidin Paşa’nın Ankara Valiliği Öz   PDF
Özlem Gülenç İĞDİ
 
Cilt 34, Sayı 1-2 (1990) Abu Kamil Şuca'ın Cebiri Öz   PDF
Melek DOSAY
 
Cilt 7, Sayı 2 (1949) Abu Muhammad Ahmad B. A`Tham Al-Kufi'nin "Kitab Al – Futuh"u ve Arapların Orta Asya ve Hazar İstilasındaki Önemi Öz   PDF (İngilizce | English)
Akdes Nimet KURAT
 
Cilt 7, Sayı 2 (1949) Abu Muhammad Ahmad Bin A’sam Al-Küfi’nin Kitab Al-Futuh’u Öz   PDF   PDF (İngilizce | English)
Akdes Nimet KURAT
 
Cilt 8, Sayı 3 (1950) Acaib-ül-Letaif (Hıtay Sefaretnamesi) ile Çin Kaynakları Arasında İlgi Öz   PDF
Muhaddere N. ÖZERDİM
 
Cilt 23, Sayı 1-2 (1965) Acemhüyük İskeleti Öz   PDF
Refakat ÇİNER
 
Cilt 12, Sayı 3-4 (1954) Acıpayam ve Çevresinde Mesken ve Mesken İle İlgili Etnografik Araştırmalar Öz   PDF
Orhan Aydın ACIPAYAMLI
 
Cilt 45, Sayı 2 (2005) Adam Mickiewicz ve İstanbul Öz   PDF
Seda KÖYCÜ ARSLANTEKİN
 
Cilt 1, Sayı 4 (1943) Aedes Luventatis: Gençlik Tanrıçesinin Tapınağı Öz   PDF   PDF (Almanca | German)
Georg ROHDE, Azra ERHAT (Çev.)
 
Cilt 44, Sayı 2 (2004) Ahiliğin Tarihsel – Toplumsal Temelleri ve Temel Toplumsal Fonksiyonları – Sosyolojik Yaklaşım Öz   PDF
Necmettin ÖZERKMEN
 
Cilt 1, Sayı 3 (1943) Ahlâk Üzerine Mektuplar: Descartes'dan Elisabeth'e Öz   PDF
René Descartes, Mehmet KARASAN (Çev.)
 
Cilt 31, Sayı 1-2 (1987) Ahmad Şavkî Öz   PDF
Azmi YÜKSEL
 
Cilt 43, Sayı 1 (2003) Ahmatova'nın Şiirlerinde II. Dünya Savaşı Öz   PDF
Zeynep GÜNAL
 
Cilt 53, Sayı 2 (2013) Ahmed Şah Dürrani Öncesinde Afganistan Tarihinde Türkler ve Diğer Kavimler Öz   PDF
Kubilayhan ERMAN
 
Cilt 34, Sayı 1-2 (1990) Ahmet Hamdi Tanpınar’a Göre Batı ve Batılılaşma Öz   PDF
Nurullah ÇETİN
 
Cilt 52, Sayı 1 (2012) Ahmet Haşim‘in Frankfurt Seyahatnamesinde Almanya İmgesi Öz   PDF (Almanca | German)
Derya PERK ER
 
Cilt 46, Sayı 1 (2006) Aiskhylos’un "Persler" Oyunu ve Tarih Öz   PDF
Christopher PELLING, Ayşen SİNA (Çeviren/Translator)
 
Cilt 57, Sayı 2 (2017) Akademide Hegemonya ve Sınıf Çatışması: Lucky Jim Öz   PDF (İngilizce | English)
Sibel ERBAYRAKTAR
 
Cilt 1, Sayı 2 (1943) Akademik Tarih Tahsili, Proseminer ve Seminerlere Dair Öz   PDF
Akdes Nimet KURAT
 
Cilt 40, Sayı 3-4 (2000) Akkadlar Devrinde Anadolu'nun Siyasal Yapısı Öz   PDF
Turgut YİĞİT
 
Cilt 34, Sayı 1-2 (1990) Ak-Koyunlu Devleti’nin Kurucusu Kara-Yülük Osman Bey’in Hayatı ve Faaliyetleri (?—1435) Öz   PDF
İlhan ERDEM
 
Cilt 34, Sayı 1-2 (1990) Alaçatı Kasabasında Koruma ve Sağlıklaştırma Öz   PDF
Can Mehmet HERSEK
 
Cilt 9, Sayı 1-2 (1951) Alaca Höyük Müzesi'ndeki İnsan İskeletleri Üzerine Bir Not Öz   PDF (İngilizce | English)
Muzaffer Süleyman ŞENYÜREK
 
Cilt 32, Sayı 1-2 (1988) Aladağlar'da Coğrafya Gözlemleri Öz   PDF
Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU, Süha KOCAKUŞAK
 
Cilt 57, Sayı 2 (2017) Alan Turing'in Toplumbilimsel Düşünü: Toplumsal Bir Düş Olarak Yapay Zekâ Öz   PDF
Çağatay TOPAL
 
Cilt 43, Sayı 2 (2003) Albert Camus'nün Caligula'sında Yaşam Ölüm Diyalektiği Öz   PDF
Ümran TÜRKYILMAZ
 
Cilt 40, Sayı 3-4 (2000) Aldous Huxley ve Çelişkiler Öz   PDF
Sema E. EGE
 
Cilt 3, Sayı 4 (1945) Algernon Charles Swinburne de Devrinin Şairiydi Öz   PDF
Saffet KORKUT
 
Cilt 30, Sayı 1-2 (1982) Al-Hariri'nin Makâmât'ındaki Bazı Atasözleri ve Deyimler Öz   PDF
İnci KOÇAK
 
Cilt 35, Sayı 1 (1991) Ali Canib (Yöntem)’in Şiirleri- I Öz   PDF
Hakan SAZYEK
 
Cilt 36, Sayı 1-2 (1993) Ali Kuşçu Öz   PDF
Ahmet KANKAL
 
Cilt 35, Sayı 2 (1991) Alkolizm Psikosomatiği ve Kültürel Nitelikleri Öz   PDF
Ahmet MADEN
 
Cilt 43, Sayı 1 (2003) Alman Adı Hakkında Ebeveynler ile Bir Anket Öz   PDF (Almanca | German)
Dursun ZENGİN
 
Cilt 18, Sayı 1-2 (1960) Alman Dil Devriminin Ana İlkeleri Öz   PDF
Yaşar ÖNEN
 
Cilt 13, Sayı 4 (1955) Alman Dilindeki Muhteva İktibasları Üzerine Araştırmalar Öz   PDF
Yaşar ÖNEN
 
Cilt 29, Sayı 1-4 (1978) Alman Edebiyatında Yeni Bir Akım: Yeni Bireycilik Öz   PDF
Gürsel AYTAÇ
 
Cilt 36, Sayı 1-2 (1993) Alman Halk Şiirinde Türkler (13.-16. Yüzyıl) Öz   PDF
Battal İNANDI
 
Cilt 2, Sayı 4 (1944) Alman Klâsisizmi'nde Sanat Anlayışı Öz   PDF
Melahat ÖZGÜ
 
Cilt 2, Sayı 5 (1944) Alman Romantizminde Sanat Anlayışı Öz   PDF
Melahat ÖZGÜ
 
Cilt 55, Sayı 1 (2015) Almanca ve Türkçe Ad Verme Gelenekleri Öz   PDF
Betül YALÇINKAYA
 
Cilt 19, Sayı 1-2 (1961) Almancada İlgeçlerin Kullanım Alanları ve Türkçedeki Karşılıkları Öz   PDF (Almanca | German)
Kristinus HEINZ
 
Cilt 49, Sayı 1 (2009) Altın Mobius Şeridi: Parçalı Bir Anlatı Olarak Lessing’in “Altın Defter”i Öz   PDF (İngilizce | English)
Baysar TANIYAN
 
Cilt 47, Sayı 2 (2007) Alımlama Estetiği mi Metinlerarasılık mı? Öz   PDF
Tevfik EKİZ
 
Cilt 23, Sayı 3-4 (1965) Amarna Arşivindeki Babil Mektupları Öz   PDF
Füruzan KINAL
 
Cilt 2, Sayı 1 (1943) Amarna Çağında Mısırın Önasya Münasebetleri Öz   PDF
Füruzan KINAL
 
Cilt 30, Sayı 1-2 (1982) Amerika'nın Tunus İle Olan İlişkileri (1796 - 1815) Öz   PDF
Mine EROL
 
Cilt 31, Sayı 1-2 (1987) Amerika’da Doğalcı Roman Öz   PDF
Necla AYTÜR
 
Cilt 55, Sayı 1 (2015) Amin Maalouf’un Afrikalı Leo, Béatrice’ten Sonra Birinci Yüzyıl ve Doğu’nun Limanları Romanlarında Egzotizm Öz   PDF (Fransızca | French)
Ceylan YILDIRIM
 
Cilt 53, Sayı 1 (2013) Amorium Aşağı Şehir Kilisesi Bebek ve Çocuk İskeletleri Öz   PDF
F. Arzu DEMİREL
 
Cilt 57, Sayı 2 (2017) Ana Babaların Duygu Sosyalleştirme Uygulamaları ve Erken Çocukluk Döneminde Duygusal ve Sosyal Gelişim Öz   PDF
Emine KAYA-BİCAN, Dilek SARITAŞ-ATALAR
 
Cilt 34, Sayı 1-2 (1990) Ana Hatlarıyla Tüzuk-e-Cihangiri Öz   PDF
Gülseren HALICI
 
Cilt 20, Sayı 3-4 (1962) Anadolu Ünye'de Eski Taş Devrine (Paleolitik) Ait Yeni Buluntular Öz   PDF
İ. Kılıç KÖKTEN
 
Cilt 19, Sayı 1-2 (1961) Anadolu Belbaşı Kültürü Hakkında Kısa Bir Eleştirme Öz   PDF
İ. Kılıç KÖKTEN
 
Cilt 2, Sayı 1 (1943) Anadolu Damga Mühürleri Öz   PDF
Nimet DİNÇER
 
Cilt 8, Sayı 1-2 (1950) Anadolu Karamanlı Ağızlarına Ait Araştırmalar Öz   PDF
I. PHONETICA, J. ECKMANN
 
Cilt 47, Sayı 1 (2007) Anadolu Selçuklu Köşklerinin Plan Tipleri Üzerine Tespitler Öz   PDF
Alptekin YAVAŞ
 
Cilt 33, Sayı 1-2 (1990) Anadolu Selçuklularından Erken Osmanlı Dönemine Minare Biçimindeki Gelişmeleri Öz   PDF
Ali Osman UYSAL
 
Cilt 49, Sayı 2 (2009) Anadolu İnsanının Antropometrik Boyutları: 2005 Yılı Türkiye Antropometri Anketi Genel Sonuçları Öz   PDF
Erksin GÜLEÇ, Galip AKIN, Mehmet SAĞIR, Başak KOCA ÖZER, Timur GÜLTEKİN, Yener BEKTAŞ
 
Cilt 30, Sayı 1-2 (1982) Anadolu İskelet Kalıntılarının Irk Türleri Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF (İngilizce | English)
Armağan SAATÇİOĞLU
 
Cilt 17, Sayı 1-2 (1959) Anadolu'da Gordion Roma Devri Halkı Astragalus ve Calcaneus'larının Biometrik ve Morfolojik Tetkiki ile Ontojenetik ve Filojenetik Münasebetleri Öz   PDF
Enver Yaşar BOSTANCI
 
Cilt 3, Sayı 1 (1944) Anadolu'da Küçük Şehir Araştırmaları Öz   PDF
Hatice ÖZÇÖREKÇİ
 
Cilt 29, Sayı 1-4 (1978) Anadolu'da Kybele Tapınımı Öz   PDF
Ömer ÇAPAR
 
Cilt 20, Sayı 1-2 (1962) Anadolu'da Nazarla İlgili Bazı Adet ve İnanmalar Öz   PDF
Orhan ACIPAYAMLI
 
Cilt 10, Sayı 3-4 (1952) Anadolu'da Prehistorik Yerleşme Yerlerinin Dağılışı Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
İ. Kılıç KÖKTEN
 
Cilt 6, Sayı 5 (1948) Anadolu'nun İlk Tarihi Çağının Ana Hatları ile Rekonstrüksiyonu (Siyasî - İdarî ve İktisadî - İçtimaî Bakımlardan) Öz   PDF
Emin BİLGİÇ
 
Cilt 46, Sayı 1 (2006) Anadolu’da Bereket Kültü ve Anadolu Türk Köylüsü Seyirlik Oyunlarına Yansımaları Öz   PDF
Cengiz ÇETİN
 
Cilt 1, Sayı 1 (1942) Anadolu’da Türk Mütefekkirlerinin Coğrafi Yayılışı Üzerinde Bir Araştırma Öz   PDF   PDF (İngilizce | English)
Şevket Aziz KANSU, İrfan ŞAHİNBAŞ (Çev.)
 
Cilt 23, Sayı 1-2 (1965) Anadolu’daki Yeniçerilerin Düzensizliği ile İlgili Belgeler ve İzmir’de Yeniçeriliğin Kaldırılması Hakkında Bir Belge Öz   PDF
Yücel ÖZKAYA
 
Cilt 5, Sayı 4 (1947) Anadolu’nun Yerleşme Tarihi İle İlgili Görüşler: Koçhisar’ın Tuz Gölü Batısındaki Step Köylerinde 1946 Eylülünde Yapılan Bir Araştırma Gezisinin Sonuçları Öz   PDF
W. RUBEN, Abidin İTİL (ÇEV.)
 
Cilt 54, Sayı 2 (2014) Anadolu’nun İlk Yazılı Belgelerinde Büyü ve Kehanet Öz   PDF
Hakan EROL
 
Cilt 6, Sayı 5 (1948) Anadolunun Eski Çağ Şehirleri Öz   PDF
Louis Robert (PARİS)
 
Cilt 40, Sayı 1-2 (2000) Anasınıfı (6 Yaş) Düzeyindeki Çocukların Şekilsel Yaratıcılıklarının Cinsiyet Değişkeni Açısından Karşılaştırılması Öz   PDF
Türkan ÖNCÜ
 
Cilt 52, Sayı 1 (2012) Andas Çeviriye Anokhin’in İşlevsel Sistem Kuramı ve Chernov’un Etkinlik Kuramı Kapsamında Yaklaşım Öz   PDF
Aymil DOĞAN
 
Cilt 46, Sayı 1 (2006) André Malraux, İspanyol İç Savaşı ve "Umut" Öz   PDF
Şebnem ATAKAN
 
Cilt 31, Sayı 1-2 (1987) Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde Bulunan Üç Tablet Öz   PDF
Cahit GÜNBATTI
 
Cilt 17, Sayı 1-2 (1959) Ankara Arkeoloji Müzesi’nde Sinop’tan Gelme Kırmızı Figürlü Bir Grek Vazosu Öz   PDF
Nemika SAYIN
 
Toplam 1402 ögeden 1 - 100 arası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>