Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 18, Sayı 3-4 (1960) 13. Yüzyıl başlarında Moğollarda Sosyal ve Askerî Teşkilât Öz   PDF (Almanca | German)
Ahmet TEMİR
 
Cilt 29, Sayı 1-4 (1978) 1403 Tarihli Bizans - Türk Antlaşması Öz   PDF
George T. DENNIS, Melek DELİLBAŞI (Çev.)
 
Cilt 22, Sayı 3-4 (1964) 1560 Tarihinde Anadolu'da Yiyecek Maddeleri Fiyatlarını Gösteren Bir İran Elçilik Hey'eti Masraf Defteri Öz   PDF
Şerafettin TURAN
 
Cilt 55, Sayı 1 (2015) 17. Yüzyılın Son Çeyreğinde Rodosçuk Örneğinde Bir Osmanlı Mahkemesinin İş Yükü Öz   PDF
Ümit EKİN
 
Cilt 8, Sayı 4 (1950) 1768 Seferi Hakkında Bir Araştırma Öz   PDF
Salahattin TANSEL
 
Cilt 55, Sayı 1 (2015) 1848-1849 Macar Bağımsızlık Mücadelesinde Sandor Petöfi’nin Yeri ve Sekellere Dair Düşünceleri Öz   PDF
Ayse ÖZ
 
Cilt 56, Sayı 2 (2016) 1897-1910 Kore'nin Politik Durumu ve Dehan İmparatorluğu Öz   PDF
Özlem GÖKÇE, Mahmut Ertan GÖKMEN
 
Cilt 55, Sayı 1 (2015) 19. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Devleti’nin Dersim’de Merkezi Otoriteyi Kurma Çabaları Öz   PDF
Fatih GENCER
 
Cilt 12, Sayı 1-2 (1954) 1900’den 1945’e Kadar İngiltere'de Eğitim Öz   PDF
Richard LIVINGSTONE, Ahmet E. UYSAL (Çev.)
 
Cilt 6, Sayı 4 (1948) 1948 Nisanının Son Haftasında Yağan Kar Üzerinde Öz   PDF
Ferruh SANIR
 
Cilt 54, Sayı 2 (2014) 19.Yüzyılda Osmanlı İdaresi Altında Basra Vilayeti ve Körfezine İlişkin Bazı Tespitler Öz   PDF
Selda Kaya KILIÇ
 
Cilt 55, Sayı 2 (2015) 7-11 Yaş Türkçe Çocuk Kitaplarında Hareket Olayları Üzerine Bir Çalışma Öz   PDF (İngilizce | English)
Seda GÖKMEN
 
Cilt 12, Sayı 1-2 (1954) A. Dupont Sommer: “Aramiler. Eski Aydınlık Doğu” Öz   PDF
Füruzan KINAL
 
Cilt 10, Sayı 3-4 (1952) Abd-ül - Kayyum Nasırî Öz   PDF
Saadet ÇAĞATAY
 
Cilt 53, Sayı 2 (2013) Abidin Paşa’nın Ankara Valiliği Öz   PDF
Özlem Gülenç İĞDİ
 
Cilt 8, Sayı 3 (1950) Acaib-ül-Letaif (Hıtay Sefaretnamesi) ile Çin Kaynakları Arasında İlgi Öz   PDF
Muhaddere N. ÖZERDİM
 
Cilt 45, Sayı 2 (2005) Adam Mickiewicz ve İstanbul Öz   PDF
Seda KÖYCÜ ARSLANTEKİN
 
Cilt 44, Sayı 2 (2004) Ahiliğin Tarihsel – Toplumsal Temelleri ve Temel Toplumsal Fonksiyonları – Sosyolojik Yaklaşım Öz   PDF
Necmettin ÖZERKMEN
 
Cilt 43, Sayı 1 (2003) Ahmatova'nın Şiirlerinde II. Dünya Savaşı Öz   PDF
Zeynep GÜNAL
 
Cilt 53, Sayı 2 (2013) Ahmed Şah Dürrani Öncesinde Afganistan Tarihinde Türkler ve Diğer Kavimler Öz   PDF
Kubilayhan ERMAN
 
Cilt 52, Sayı 1 (2012) Ahmet Haşim‘in Frankfurt Seyahatnamesinde Almanya İmgesi Öz   PDF (Almanca | German)
Derya PERK ER
 
Cilt 46, Sayı 1 (2006) Aiskhylos’un "Persler" Oyunu ve Tarih Öz   PDF
Christopher PELLING, Ayşen SİNA (Çeviren/Translator)
 
Cilt 1, Sayı 2 (1943) Akademik Tarih Tahsili, Proseminer ve Seminerlere Dair Öz   PDF
Akdes Nimet KURAT
 
Cilt 40, Sayı 3-4 (2000) Akkadlar Devrinde Anadolu'nun Siyasal Yapısı Öz   PDF
Turgut YİĞİT
 
Cilt 43, Sayı 2 (2003) Albert Camus'nün Caligula'sında Yaşam Ölüm Diyalektiği Öz   PDF
Ümran TÜRKYILMAZ
 
Cilt 40, Sayı 3-4 (2000) Aldous Huxley ve Çelişkiler Öz   PDF
Sema E. EGE
 
Cilt 30, Sayı 1-2 (1982) Al-Hariri'nin Makâmât'ındaki Bazı Atasözleri ve Deyimler Öz   PDF
İnci KOÇAK
 
Cilt 43, Sayı 1 (2003) Alman Adı Hakkında Anne ile Bir Anket Öz   PDF (Almanca | German)
Dursun ZENGİN
 
Cilt 18, Sayı 1-2 (1960) Alman Dil Devriminin Ana İlkeleri Öz   PDF
Yaşar ÖNEN
 
Cilt 29, Sayı 1-4 (1978) Alman Edebiyatında Yeni Bir Akım: Yeni Bireycilik Öz   PDF
Gürsel AYTAÇ
 
Cilt 2, Sayı 4 (1944) Alman Klâsisizmi'nde Sanat Anlayışı Öz   PDF
Melahat ÖZGÜ
 
Cilt 2, Sayı 5 (1944) Alman Romantizminde Sanat Anlayışı Öz   PDF
Melahat ÖZGÜ
 
Cilt 55, Sayı 1 (2015) Almanca ve Türkçe Ad Verme Gelenekleri Öz   PDF
Betül YALÇINKAYA
 
Cilt 49, Sayı 1 (2009) Altın Mobius Şeridi: Parçalı Bir Anlatı Olarak Lessing’in “Altın Defter”i Öz   PDF (İngilizce | English)
Baysar TANIYAN
 
Cilt 47, Sayı 2 (2007) Alımlama Estetiği mi Metinlerarasılık mı? Öz   PDF
Tevfik EKİZ
 
Cilt 30, Sayı 1-2 (1982) Amerika'nın Tunus İle Olan İlişkileri (1796 - 1815) Öz   PDF
Mine EROL
 
Cilt 55, Sayı 1 (2015) Amin Maalouf’un Afrikalı Leo, Béatrice’ten Sonra Birinci Yüzyıl ve Doğu’nun Limanları Romanlarında Egzotizm Öz   PDF (Fransızca | French)
Ceylan YILDIRIM
 
Cilt 53, Sayı 1 (2013) Amorium Aşağı Şehir Kilisesi Bebek ve Çocuk İskeletleri Öz   PDF
F. Arzu DEMİREL
 
Cilt 20, Sayı 3-4 (1962) Anadolu Ünye'de Eski Taş Devrine (Paleolitik) Ait Yeni Buluntular Öz   PDF
İ. Kılıç KÖKTEN
 
Cilt 8, Sayı 1-2 (1950) Anadolu Karamanlı Ağızlarına Ait Araştırmalar Öz   PDF
I. PHONETICA, J. ECKMANN
 
Cilt 47, Sayı 1 (2007) Anadolu Selçuklu Köşklerinin Plan Tipleri Üzerine Tespitler Öz   PDF
Alptekin YAVAŞ
 
Cilt 49, Sayı 2 (2009) Anadolu İnsanının Antropometrik Boyutları: 2005 Yılı Türkiye Antropometri Anketi Genel Sonuçları Öz   PDF
Erksin GÜLEÇ, Galip AKIN, Mehmet SAĞIR, Başak KOCA ÖZER, Timur GÜLTEKİN, Yener BEKTAŞ
 
Cilt 30, Sayı 1-2 (1982) Anadolu İskelet Kalıntılarının Irk Türleri Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF (İngilizce | English)
Armağan SAATÇİOĞLU
 
Cilt 3, Sayı 1 (1944) Anadolu'da Küçük Şehir Araştırmaları Öz   PDF
Hatice ÖZÇÖREKÇİ
 
Cilt 20, Sayı 1-2 (1962) Anadolu'da Nazarla İlgili Bazı Adet ve İnanmalar Öz   PDF
Orhan ACIPAYAMLI
 
Cilt 10, Sayı 3-4 (1952) Anadolu'da Prehistorik Yerleşme Yerlerinin Dağılışı Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
İ. Kılıç KÖKTEN
 
Cilt 6, Sayı 5 (1948) Anadolu'nun İlk Tarihi Çağının Ana Hatları ile Rekonstrüksiyonu (Siyasî - İdarî ve İktisadî - İçtimaî Bakımlardan) Öz   PDF
Emin BİLGİÇ
 
Cilt 46, Sayı 1 (2006) Anadolu’da Bereket Kültü ve Anadolu Türk Köylüsü Seyirlik Oyunlarına Yansımaları Öz   PDF
Cengiz ÇETİN
 
Cilt 54, Sayı 2 (2014) Anadolu’nun İlk Yazılı Belgelerinde Büyü ve Kehanet Öz   PDF
Hakan EROL
 
Cilt 6, Sayı 5 (1948) Anadolunun Eski Çağ Şehirleri Öz   PDF
Louis Robert (PARİS)
 
Cilt 40, Sayı 1-2 (2000) Anasınıfı (6 Yaş) Düzeyindeki Çocukların Şekilsel Yaratıcılıklarının Cinsiyet Değişkeni Açısından Karşılaştırılması Öz   PDF   PDF
Türkan ÖNCÜ
 
Cilt 52, Sayı 1 (2012) Andas Çeviriye Anokhin’in İşlevsel Sistem Kuramı ve Chernov’un Etkinlik Kuramı Kapsamında Yaklaşım Öz   PDF
Aymil DOĞAN
 
Cilt 46, Sayı 1 (2006) André Malraux, İspanyol İç Savaşı ve "Umut" Öz   PDF
Şebnem ATAKAN
 
Cilt 18, Sayı 1-2 (1960) Ankara Çevresinin Genel Jeolojik İncelemesi Öz   PDF (Fransızca | French)
Fikret OZANSOY
 
Cilt 47, Sayı 1 (2007) Ankara Hacı İvaz Mescidi Öz   PDF
Mustafa BEYAZIT
 
Cilt 6, Sayı 4 (1948) Ankara ve Çevresinin İklimi Hakkında Öz   PDF
Ferruh SANIR
 
Cilt 45, Sayı 1 (2005) Ankara'da Üst Sosyoekonomik Düzey 10-17 Yaş Grubu Çocukların Boy ve Ağırlık Değerleri Öz   PDF
Yener BEKTAŞ, Galip AKIN
 
Cilt 12, Sayı 1-2 (1954) Ankara'da Türk Okul Çocuklarında Boy Büyümesi Üzerinde Bir Araştırma Öz   PDF
Enver Y. BOSTANCI
 
Cilt 41, Sayı 1-2 (2001) Anna Ahmatova ve "Requiem" Öz   PDF
Zeynep GÜNAL
 
Cilt 57, Sayı 1 (2017) Annemin Otobiyografisi: Post/Kolonyal Travmaya Ulaşma Yolu Olarak Anlatı Öz   PDF (İngilizce | English)
Hülya YILDIZ
 
Cilt 52, Sayı 2 (2012) Anti-Kahramanın Soykütüğü Öz   PDF (İngilizce | English)
Murat KADİROĞLU
 
Cilt 52, Sayı 2 (2012) Antikçağdan Günümüze Bir Şifa Kaynağı: Zeytin ve Zeytinyağının Halk Tıbbında Kullanımı Öz   PDF
Melike KAPLAN, Seda KARAÖZ ARIHAN
 
Cilt 6, Sayı 3 (1948) Antropoloji ve Etnoloji Enstitüsü'nün 1946-47 Ders Yılı Öğretim Gezisi Raporu Öz   PDF
Seniha TUNAKAN
 
Cilt 6, Sayı 1-2 (1948) Antropoloji ve Tarih Öz   PDF
Halil DEMİRCİOĞLU
 
Cilt 47, Sayı 2 (2007) Apollo Grubu: Bir Modern Arap Şiiri Ekolü Öz   PDF
Derya ADALAR
 
Cilt 29, Sayı 1-4 (1978) Aragon’un Corbin’den Esinlenmesi Öz   PDF (Fransızca | French)
Jacques HURÉ
 
Cilt 55, Sayı 1 (2015) Ars Amatoria 1’in Heroides 16 Üzerindeki Etkisi: Ovidius’un Öğütlerini Dinleyen Paris Öz   PDF
Serap GÜR KALAYCIOĞULLARI
 
Cilt 43, Sayı 2 (2003) Aslan-Boğa Mücadelesi Kompozisyonu Öz   PDF
Savaş YILDIRIM
 
Cilt 8, Sayı 3 (1950) Atatürk'ün Karakter Hususiyetlerinden Birkaç Örnek ve Onun Son Günleri Öz   PDF
Afet İNAN
 
Cilt 54, Sayı 1 (2014) Aurora Caceres'in (1877-1958) La Rosa Muerta (Solan Gül) Adlı Eserinde Modernist Unsurlar ve Hasta Kadın Bedeni Öz   PDF (İspanyolca | Spanish)
Julia MARTÍNEZ GONZÁLEZ
 
Cilt 44, Sayı 2 (2004) Aurora Leigh’de Türsel Birleşim ve Melezlik Öz   PDF
Fahri ÖZ
 
Cilt 42, Sayı 1-2 (2002) Avrupa ve Osmanlı İmparatorluğu'nda İlk Antropolojik Çalışmalar Öz   PDF
Galip AKIN
 
Cilt 22, Sayı 3-4 (1964) Ayatekla Kilisesi’nden Çıkarılan İskeletin Tetkiki Öz   PDF
Refakat ÇİNER
 
Cilt 56, Sayı 2 (2016) Aydın Sayılı ve Nusret Hızır Bağlamında Bilim Tarihi ve Felsefesi Perspektifi-Ankara'da Kuramsallaşma ve Kurumsallaşma Öz   PDF
Ömer Faik ANLI
 
Cilt 48, Sayı 1 (2008) Aşka Aşık Pawlikowska ve Aşkla Yaşayabilen Poświatowska Öz   PDF
Seda KÖYCÜ ARSLANTEKİN
 
Cilt 43, Sayı 2 (2003) Ağustos 1999 Depremi'nin Yunan Milli Kimliğinin 'Öteki' İmajı Üzerinde Yarattığı Sarsıntı Öz   PDF
Damla DEMİRÖZÜ
 
Cilt 55, Sayı 2 (2015) ‘Ne Kolu Var Ne Bacağı’: The King of Tars, Chevalere Assigne ve Sir Gowther Romanslarındaki Tuhaf Çocuklar Öz   PDF (İngilizce | English)
Hülya TAFLI DÜZGÜN
 
Cilt 49, Sayı 2 (2009) “Düzmece” Olarak Anılan Mustafa Çelebi ve Bizans (1415–1416/17) Öz   PDF
Ferhan Kırlıdökme MOLLAOĞLU
 
Cilt 57, Sayı 1 (2017) “Kültürel Yoksunluk” ve Geçmişe Takılmış Bir İrlandalı Öz   PDF (İngilizce | English)
Ömer Kemal GÜLTEKİN
 
Cilt 8, Sayı 4 (1950) “Tanrı Fikrinin Ana Kaynağı” na Dair Eserler Serisinden 8. Cilt Üzerinde Tahlilî Düşünceler Öz   PDF
Necati AKDER
 
Cilt 55, Sayı 1 (2015) “Uno, Nessuno E Centomila” Adlı Eserde Gerçek Algısı Einstein ve Heisenberg İkileminde Pirandello Öz   PDF
Bülent AYYILDIZ
 
Cilt 49, Sayı 2 (2009) “Uğultulu Tepeler”de Çok Dillilik Öz   PDF (İngilizce | English)
Cumhur Yılmaz MADRAN
 
Cilt 29, Sayı 1-4 (1978) Çayeli ve Pazar İlçelerinin Ekonomik Yapısı Öz   PDF
Alâeddin TANDOĞAN
 
Cilt 8, Sayı 1-2 (1950) Çağatay Lûgatleri Hakkında Notlar Öz   PDF
Hasan EREN
 
Cilt 41, Sayı 1-2 (2001) Çağdaş Avusturya Romanında Dil Sorunsalı: Elias Canetti'nin "Körleşme"si Öz   PDF (Almanca | German)
Ünal KAYA
 
Cilt 49, Sayı 1 (2009) Çağdaş Kore Romanının Kurucusu Govang-Su İ ve "Merhametsiz Yaşam" Adlı Eseri Öz   PDF
S. Yeşim FERENDECİ
 
Cilt 56, Sayı 1 (2016) Çağdaş Türk Yazınında İmgeselden Simgesele, Yapısalcılıktan Yapısalcılık Sonrasına: Tahsin Yücel'in Aynasından Yansımalar Öz   PDF
Serkan ERTİN
 
Cilt 38, Sayı 1-2 (1998) Çağdaş Teknolojinin Kütüphaneler ve Bilgi Merkezlerinde Uygulanması Öz   PDF
Sekine KARAKAŞ
 
Cilt 40, Sayı 1-2 (2000) Çağdaş İran Yazarlarından Ali Deşti Öz   PDF
Betül BİLGEN
 
Cilt 42, Sayı 1-2 (2002) Çağdaş İspanyol Romanında Madrid Öz   PDF
Şebnem ATAKAN
 
Cilt 45, Sayı 2 (2005) Çevirinin Diyalektiği Öz   PDF
O. Fırat BAŞ
 
Cilt 8, Sayı 1-2 (1950) Çin Kaynaklarına Göre, Çin Türkistanı'nın Şehirleri Öz   PDF
Muhaddere N. ÖZERDİM
 
Cilt 10, Sayı 3-4 (1952) Çin Kaynaklarına Göre Çin Türkistanı'nın Şehirleri Öz   PDF
Muhaddere N. ÖZERDİM
 
Cilt 6, Sayı 4 (1948) Çin Kaynaklarına Göre Wu-Sun'lar ve Siyasî Sınırları Hakkında Bazı Problemler Öz   PDF
Bahaeddin ÖGEL
 
Cilt 51, Sayı 1 (2011) Çin Yazısının Tarihçesi ve Çincede Sözcük Türetme Yolları Öz   PDF
Semine İmge AZERTÜRK
 
Cilt 2, Sayı 4 (1944) Çivi Yazılı Kaynaklara Göre Türkçe-Etice-Hurrice Arasındaki Bağlar Üzerinde Yeni Araştırmalar Öz   PDF
Mustafa Selçuk AR
 
Cilt 38, Sayı 1-2 (1998) Çocuk Oyunlarının Sınıflandırılması Öz   PDF
Serpil CENGİZ
 
Cilt 50, Sayı 1 (2010) Çok Sesliliğin Ağında: Iris Murdoch’un Ağ Adlı Romanının Bakhtinsel İncelemesi Öz   PDF (İngilizce | English)
Zeynep Z. ATAYURT
 
Cilt 38, Sayı 1-2 (1998) Öküzini Mağarası Ön Kazıyıcılarının Tipolojik Gözlemi Öz   PDF
M. Beray KÖSEM
 
Cilt 53, Sayı 2 (2013) Ölüm Kaygısı Üzerine Düşünceler: Gılgamış, Deli Dumrul ve Montaigne Öz   PDF (Fransızca | French)
Nurmelek DEMİR
 
Toplam 758 ögeden 1 - 100 arası 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>