Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 55, Sayı 1 (2015) 17. Yüzyılın Son Çeyreğinde Rodosçuk Örneğinde Bir Osmanlı Mahkemesinin İş Yükü Öz   PDF
Ümit EKİN
 
Cilt 55, Sayı 1 (2015) 1848-1849 Macar Bağımsızlık Mücadelesinde Sandor Petöfi’nin Yeri ve Sekellere Dair Düşünceleri Öz   PDF
Ayse ÖZ
 
Cilt 56, Sayı 2 (2016) 1897-1910 Kore'nin Politik Durumu ve Dehan İmparatorluğu Öz   PDF
Özlem GÖKÇE, Mahmut Ertan GÖKMEN
 
Cilt 55, Sayı 1 (2015) 19. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Devleti’nin Dersim’de Merkezi Otoriteyi Kurma Çabaları Öz   PDF
Fatih GENCER
 
Cilt 54, Sayı 2 (2014) 19.Yüzyılda Osmanlı İdaresi Altında Basra Vilayeti ve Körfezine İlişkin Bazı Tespitler Öz   PDF
Selda Kaya KILIÇ
 
Cilt 55, Sayı 2 (2015) 7-11 Yaş Türkçe Çocuk Kitaplarında Hareket Olayları Üzerine Bir Çalışma Öz   PDF (İngilizce | English)
Seda GÖKMEN
 
Cilt 53, Sayı 2 (2013) Abidin Paşa’nın Ankara Valiliği Öz   PDF
Özlem Gülenç İĞDİ
 
Cilt 45, Sayı 2 (2005) Adam Mickiewicz ve İstanbul Öz   PDF
Seda KÖYCÜ ARSLANTEKİN
 
Cilt 44, Sayı 2 (2004) Ahiliğin Tarihsel – Toplumsal Temelleri ve Temel Toplumsal Fonksiyonları – Sosyolojik Yaklaşım Öz   PDF
Necmettin ÖZERKMEN
 
Cilt 43, Sayı 1 (2003) Ahmatova'nın Şiirlerinde II. Dünya Savaşı Öz   PDF
Zeynep GÜNAL
 
Cilt 53, Sayı 2 (2013) Ahmed Şah Dürrani Öncesinde Afganistan Tarihinde Türkler ve Diğer Kavimler Öz   PDF
Kubilayhan ERMAN
 
Cilt 52, Sayı 1 (2012) Ahmet Haşim‘in Frankfurt Seyahatnamesinde Almanya İmgesi Öz   PDF (Almanca | German)
Derya PERK ER
 
Cilt 46, Sayı 1 (2006) Aiskhylos’un "Persler" Oyunu ve Tarih Öz   PDF
Christopher PELLING, Ayşen SİNA (Çeviren/Translator)
 
Cilt 40, Sayı 3-4 (2000) Akkadlar Devrinde Anadolu'nun Siyasal Yapısı Öz   PDF
Turgut YİĞİT
 
Cilt 43, Sayı 2 (2003) Albert Camus'nün Caligula'sında Yaşam Ölüm Diyalektiği Öz   PDF
Ümran TÜRKYILMAZ
 
Cilt 40, Sayı 3-4 (2000) Aldous Huxley ve Çelişkiler Öz   PDF
Sema E. EGE
 
Cilt 43, Sayı 1 (2003) Alman Adı Hakkında Anne ile Bir Anket Öz   PDF (Almanca | German)
Dursun ZENGİN
 
Cilt 55, Sayı 1 (2015) Almanca ve Türkçe Ad Verme Gelenekleri Öz   PDF
Betül YALÇINKAYA
 
Cilt 49, Sayı 1 (2009) Altın Mobius Şeridi: Parçalı Bir Anlatı Olarak Lessing’in “Altın Defter”i Öz   PDF (İngilizce | English)
Baysar TANIYAN
 
Cilt 47, Sayı 2 (2007) Alımlama Estetiği mi Metinlerarasılık mı? Öz   PDF
Tevfik EKİZ
 
Cilt 55, Sayı 1 (2015) Amin Maalouf’un Afrikalı Leo, Béatrice’ten Sonra Birinci Yüzyıl ve Doğu’nun Limanları Romanlarında Egzotizm Öz   PDF (Fransızca | French)
Ceylan YILDIRIM
 
Cilt 53, Sayı 1 (2013) Amorium Aşağı Şehir Kilisesi Bebek ve Çocuk İskeletleri Öz   PDF
F. Arzu DEMİREL
 
Cilt 47, Sayı 1 (2007) Anadolu Selçuklu Köşklerinin Plan Tipleri Üzerine Tespitler Öz   PDF
Alptekin YAVAŞ
 
Cilt 49, Sayı 2 (2009) Anadolu İnsanının Antropometrik Boyutları: 2005 Yılı Türkiye Antropometri Anketi Genel Sonuçları Öz   PDF
Erksin GÜLEÇ, Galip AKIN, Mehmet SAĞIR, Başak KOCA ÖZER, Timur GÜLTEKİN, Yener BEKTAŞ
 
Cilt 46, Sayı 1 (2006) Anadolu’da Bereket Kültü ve Anadolu Türk Köylüsü Seyirlik Oyunlarına Yansımaları Öz   PDF
Cengiz ÇETİN
 
Cilt 54, Sayı 2 (2014) Anadolu’nun İlk Yazılı Belgelerinde Büyü ve Kehanet Öz   PDF
Hakan EROL
 
Cilt 40, Sayı 1-2 (2000) Anasınıfı (6 Yaş) Düzeyindeki Çocukların Şekilsel Yaratıcılıklarının Cinsiyet Değişkeni Açısından Karşılaştırılması Öz   PDF   PDF
Türkan ÖNCÜ
 
Cilt 52, Sayı 1 (2012) Andas Çeviriye Anokhin’in İşlevsel Sistem Kuramı ve Chernov’un Etkinlik Kuramı Kapsamında Yaklaşım Öz   PDF
Aymil DOĞAN
 
Cilt 46, Sayı 1 (2006) André Malraux, İspanyol İç Savaşı ve "Umut" Öz   PDF
Şebnem ATAKAN
 
Cilt 47, Sayı 1 (2007) Ankara Hacı İvaz Mescidi Öz   PDF
Mustafa BEYAZIT
 
Cilt 45, Sayı 1 (2005) Ankara'da Üst Sosyoekonomik Düzey 10-17 Yaş Grubu Çocukların Boy ve Ağırlık Değerleri Öz   PDF
Yener BEKTAŞ, Galip AKIN
 
Cilt 41, Sayı 1-2 (2001) Anna Ahmatova ve "Requiem" Öz   PDF
Zeynep GÜNAL
 
Cilt 57, Sayı 1 (2017) Annemin Otobiyografisi: Post/Kolonyal Travmaya Ulaşma Yolu Olarak Anlatı Öz   PDF (İngilizce | English)
Hülya YILDIZ
 
Cilt 52, Sayı 2 (2012) Anti-Kahramanın Soykütüğü Öz   PDF (İngilizce | English)
Murat KADİROĞLU
 
Cilt 52, Sayı 2 (2012) Antikçağdan Günümüze Bir Şifa Kaynağı: Zeytin ve Zeytinyağının Halk Tıbbında Kullanımı Öz   PDF
Melike KAPLAN, Seda KARAÖZ ARIHAN
 
Cilt 47, Sayı 2 (2007) Apollo Grubu: Bir Modern Arap Şiiri Ekolü Öz   PDF
Derya ADALAR
 
Cilt 55, Sayı 1 (2015) Ars Amatoria 1’in Heroides 16 Üzerindeki Etkisi: Ovidius’un Öğütlerini Dinleyen Paris Öz   PDF
Serap GÜR KALAYCIOĞULLARI
 
Cilt 43, Sayı 2 (2003) Aslan-Boğa Mücadelesi Kompozisyonu Öz   PDF
Savaş YILDIRIM
 
Cilt 54, Sayı 1 (2014) Aurora Caceres'in (1877-1958) La Rosa Muerta (Solan Gül) Adlı Eserinde Modernist Unsurlar ve Hasta Kadın Bedeni Öz   PDF (İspanyolca | Spanish)
Julia MARTÍNEZ GONZÁLEZ
 
Cilt 44, Sayı 2 (2004) Aurora Leigh’de Türsel Birleşim ve Melezlik Öz   PDF
Fahri ÖZ
 
Cilt 42, Sayı 1-2 (2002) Avrupa ve Osmanlı İmparatorluğu'nda İlk Antropolojik Çalışmalar Öz   PDF
Galip AKIN
 
Cilt 56, Sayı 2 (2016) Aydın Sayılı ve Nusret Hızır Bağlamında Bilim Tarihi ve Felsefesi Perspektifi-Ankara'da Kuramsallaşma ve Kurumsallaşma Öz   PDF
Ömer Faik ANLI
 
Cilt 48, Sayı 1 (2008) Aşka Aşık Pawlikowska ve Aşkla Yaşayabilen Poświatowska Öz   PDF
Seda KÖYCÜ ARSLANTEKİN
 
Cilt 43, Sayı 2 (2003) Ağustos 1999 Depremi'nin Yunan Milli Kimliğinin 'Öteki' İmajı Üzerinde Yarattığı Sarsıntı Öz   PDF
Damla DEMİRÖZÜ
 
Cilt 55, Sayı 2 (2015) ‘Ne Kolu Var Ne Bacağı’: The King of Tars, Chevalere Assigne ve Sir Gowther Romanslarındaki Tuhaf Çocuklar Öz   PDF (İngilizce | English)
Hülya TAFLI DÜZGÜN
 
Cilt 49, Sayı 2 (2009) “Düzmece” Olarak Anılan Mustafa Çelebi ve Bizans (1415–1416/17) Öz   PDF
Ferhan Kırlıdökme MOLLAOĞLU
 
Cilt 57, Sayı 1 (2017) “Kültürel Yoksunluk” ve Geçmişe Takılmış Bir İrlandalı Öz   PDF (İngilizce | English)
Ömer Kemal GÜLTEKİN
 
Cilt 55, Sayı 1 (2015) “Uno, Nessuno E Centomila” Adlı Eserde Gerçek Algısı Einstein ve Heisenberg İkileminde Pirandello Öz   PDF
Bülent AYYILDIZ
 
Cilt 49, Sayı 2 (2009) “Uğultulu Tepeler”de Çok Dillilik Öz   PDF (İngilizce | English)
Cumhur Yılmaz MADRAN
 
Cilt 41, Sayı 1-2 (2001) Çağdaş Avusturya Romanında Dil Sorunsalı: Elias Canetti'nin "Körleşme"si Öz   PDF (Almanca | German)
Ünal KAYA
 
Cilt 49, Sayı 1 (2009) Çağdaş Kore Romanının Kurucusu Govang-Su İ ve "Merhametsiz Yaşam" Adlı Eseri Öz   PDF
S. Yeşim FERENDECİ
 
Cilt 56, Sayı 1 (2016) Çağdaş Türk Yazınında İmgeselden Simgesele, Yapısalcılıktan Yapısalcılık Sonrasına: Tahsin Yücel'in Aynasından Yansımalar Öz   PDF
Serkan ERTİN
 
Cilt 40, Sayı 1-2 (2000) Çağdaş İran Yazarlarından Ali Deşti Öz   PDF
Betül BİLGEN
 
Cilt 42, Sayı 1-2 (2002) Çağdaş İspanyol Romanında Madrid Öz   PDF
Şebnem ATAKAN
 
Cilt 45, Sayı 2 (2005) Çevirinin Diyalektiği Öz   PDF
O. Fırat BAŞ
 
Cilt 51, Sayı 1 (2011) Çin Yazısının Tarihçesi ve Çincede Sözcük Türetme Yolları Öz   PDF
Semine İmge AZERTÜRK
 
Cilt 50, Sayı 1 (2010) Çok Sesliliğin Ağında: Iris Murdoch’un Ağ Adlı Romanının Bakhtinsel İncelemesi Öz   PDF (İngilizce | English)
Zeynep Z. ATAYURT
 
Cilt 53, Sayı 2 (2013) Ölüm Kaygısı Üzerine Düşünceler: Gılgamış, Deli Dumrul ve Montaigne Öz   PDF (Fransızca | French)
Nurmelek DEMİR
 
Cilt 52, Sayı 2 (2012) Ön-tür Kuramı Çerçevesinde Türkçede Anlamsal Ulamların İncelenmesi Öz   PDF
Seda GÖKMEN, Özay ÖNAL
 
Cilt 44, Sayı 1 (2004) Önvarsayım Öz   PDF (Almanca | German)
Dursun ZENGİN
 
Cilt 44, Sayı 2 (2004) Özgür ve Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar ve Bilgi Merkezlerine Etkisi Öz   PDF
Sacit ARSLANTEKİN
 
Cilt 53, Sayı 1 (2013) Üç Sıra Dışı Japon Yazarın Eserlerinde Türkiye İmgeleri Öz   PDF
Ali Volkan ERDEMİR
 
Cilt 54, Sayı 1 (2014) Üçağızlı Mağarası Üst Paleolitik Dönem Ahmarian Taş Alet Kültürü Öz   PDF
Erksin GÜLEÇ, İsmail BAYKARA
 
Cilt 54, Sayı 1 (2014) Üniversite Öğrencileri İçin Sıra Tasarımı Öz   PDF
Galip AKIN, Timur GÜLTEKİN, Yaner BEKTAŞ, Sibel ÖNAL, Esra TUNCEL
 
Cilt 56, Sayı 1 (2016) Üniversite Öğrencilerinin Sünnet Olma Deneyimlerine Dair Otobiyografik Anılarının İçerik Analizi Öz   PDF
Huri Gül BAYRAM GÜLAÇTI, Nur ELİBOL PEKASLAN, Başak ŞAHİN ACAR
 
Cilt 50, Sayı 2 (2010) Üsküp Yahya Paşa Camii Haziresindeki Mezartaşları Öz   PDF
Gül TUNÇEL
 
Cilt 45, Sayı 1 (2005) Üstkurmaca Metinlerin Okunması Öz   PDF (Almanca | German)
Çiğdem ÜNAL
 
Cilt 50, Sayı 1 (2010) Bakire Yeni Dünya ve Kapsamlamanın Mantığı Öz   PDF
Devrim KILIÇER
 
Cilt 46, Sayı 2 (2006) Baranyai Decsi János’un "Türk İmparatorlarının Kroniği" İsimli Manzum Tarihi Öz   PDF
İsmail DOĞAN
 
Cilt 55, Sayı 1 (2015) Bardo’ya Post-Egzotik Bir Yolculuk Öz   PDF (Fransızca | French)
Pınar SEZGİNTÜRK
 
Cilt 53, Sayı 2 (2013) Bağlantı ve Ayrım Sınırları: Guare’ın Altı Derece Uzak’ında Bir Dışlanmışın Manevraları, Pratikleri ve Beğenileri Öz   PDF (İngilizce | English)
Evrim ERSÖZ KOÇ
 
Cilt 56, Sayı 1 (2016) Büyük Veri: Önemi, Yapısı ve Günümüzdeki Durum Öz   PDF
Korcan DOĞAN, Sacit ARSLANTEKİN
 
Cilt 48, Sayı 2 (2008) Bernard Shaw’ın "Pygmalion" Adlı Oyununda Dil, Eğitim ve Toplumsal Sınıf İlişkisi Öz   PDF
Sıla ŞENLEN
 
Cilt 44, Sayı 2 (2004) Beypazarı Müzesi’ndeki Mezartaşları Öz   PDF
Gül TUNÇEL
 
Cilt 41, Sayı 1-2 (2001) Biçim Ağırlıklı Metinlerde Çeviri Sorunsalı Üzerine: Ferit Edgü'nün "Hakkari'de Bir Mevsim"i ve Türkçe'deki Ortaçların Almanca'ya Çevirisi Öz   PDF
Angelika ARMAN
 
Cilt 56, Sayı 2 (2016) Bilgi Arzında ve Talebindeki Dönüşümün Bilgi Profesyonelliğine Yansımaları Öz   PDF
Hüseyin ODABAŞ
 
Cilt 55, Sayı 1 (2015) Bilim Politikası Çalışmalarında Bütünsellik Arayışı ve “Türk Bilim Politikası 1983-2003” Öz   PDF
İrfan ELMACI
 
Cilt 56, Sayı 1 (2016) Bir Başyapıt Olarak Dziady III (Atalar III) Öz   PDF
Emrah GAZNEVİ
 
Cilt 44, Sayı 1 (2004) Bir Emevi Şairi: Kuseyyir 'Azze Öz   PDF
Kemal TUZCU
 
Cilt 51, Sayı 1 (2011) Bir Hint Dramı: Mālavikāgnimitra Öz   PDF
H. Derya CAN
 
Cilt 54, Sayı 1 (2014) Bir Kadın Şehrengizi: Azîzî’nin İstanbul Şehrengizi Öz   PDF
Ülkü ÇETİNKAYA
 
Cilt 52, Sayı 2 (2012) Bir Kültepe Metnine Göre Eski Asur Devrinde Subartu Bölgesi Öz   PDF
Hakan EROL
 
Cilt 54, Sayı 2 (2014) Bir Kent Bir Gelenek: Ankara’da Sahaflık Öz   PDF
Melike KAPLAN, Sibel ÜN
 
Cilt 56, Sayı 2 (2016) Bir Nehir Roman İncelemesi: Geceler ve Günler Öz   PDF
Nevra VARDAL ATAK
 
Cilt 54, Sayı 2 (2014) Bir Osmanlı Muallimi ve Mühendisi Mustafa Salim Bey ve Hesâb-ı Asgar-ı Nâmütenâhiyat (Kısm-ı Evvel) Hesâb-ı Tefâzülî Adlı Eseri Öz   PDF
Ayşe KÖKCÜ
 
Cilt 57, Sayı 1 (2017) Bir Siyasi Sistem Eleştirisi: John Arden'in The Workhouse Donkey İsimli Oyunundaki Küresel ve Yerel Politikalar Öz   PDF (İngilizce | English)
Banu ÖĞÜNÇ
 
Cilt 40, Sayı 3-4 (2000) Bir Tarih Yöntemi Olarak Soru ve Yanıt Mantığı Öz   PDF
Kubilay AYSEVENER
 
Cilt 51, Sayı 2 (2011) Bir Türk Sinologun Gözünden Devrim Öncesinin Çin’i: “Eski Çin’den Notlar” Öz   PDF
Seriye SEZEN
 
Cilt 41, Sayı 1-2 (2001) Bir İlerleme Tasarımı Olarak Tarih Öz   PDF
Kubilay AYSEVENER
 
Cilt 52, Sayı 2 (2012) Birinci Balkan İttifakı, 1866-1868 Öz   PDF
Selim ASLANTAŞ
 
Cilt 51, Sayı 1 (2011) Birinci Dünya Savaşı Anlatılarında Tekinsizliğin İzinde Öz   PDF (İngilizce | English)
Taner CAN
 
Cilt 52, Sayı 1 (2012) Bizans Şehri Amoryum’da Faunal Çalışmalar Öz   PDF (İngilizce | English)
Derya SİLİBOLATLAZ-BAYKARA
 
Cilt 50, Sayı 1 (2010) Bolesław Prus’un “Taş Bebek” Adlı Yapıtı Çerçevesinde Polonya Edebiyatında Realizm Öz   PDF
Malgorzata M. GAJDA
 
Cilt 46, Sayı 1 (2006) Budin Paşalarının Macar Dilini Kullanımı Öz   PDF
Yasemin ALTAYLI
 
Cilt 54, Sayı 2 (2014) Buhara Hanlığı’nda Şibanî Hanedanı Devrindeki Savaş Sanatı: Silah ve Teçhizat Öz   PDF
S. Serkan ÜKTEN
 
Cilt 52, Sayı 1 (2012) Bulgar Dışişleri Bakanı Petir Mladenov’un Anıları Öz   PDF
Hüseyin MEVSİM
 
Cilt 53, Sayı 2 (2013) Bulgar ve Pomak Öz   PDF
Celal Nuri İLERİ, Muhammet KEMALOĞLU (Çeviren/Translator)
 
Cilt 47, Sayı 1 (2007) Bursa Bali Bey Hanı Öz   PDF
Serkan SUNAY
 
Cilt 47, Sayı 1 (2007) Bursa Yeşil Camii Mihrabı Öz   PDF
Savaş YILDIRIM
 
Cilt 56, Sayı 2 (2016) Canterbury Hikâyeleri’nin Aşçıları: Burjuva Toplumsal Dramasının Sahne Arkası Öz   PDF (İngilizce | English)
Oya BAYILTMIŞ ÖĞÜTCÜ
 
Toplam 523 ögeden 1 - 100 arası 1 2 3 4 5 6 > >>