Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 1, Sayı 5 (1943) Bugünkü İngiliz Şiiri Öz  PDF  PDF (İngilizce | English)
A. R. HUMPHREYS, Pervin ADATAŞ (Çev.)
 
Cilt 19, Sayı 1-2 (1961) Stephen Spender ve Modern İngiliz Şiirindeki Yeri Öz  PDF
Ahmet UYSAL
 
Cilt 43, Sayı 1 (2003) Frankenstein: Benlik, Vücut, Yaratılış ve Canavarlaşma Öz  PDF (İngilizce | English)
Erinç ÖZDEMİR
 
Cilt 31, Sayı 1-2 (1987) İngiliz Yazar Miss Pardoe’nun Gözüyle Küçüksu Çeşmesi Öz  PDF
Sema ÇİĞDEMOĞLU
 
Cilt 19, Sayı 3-4 (1961) Romeo ile Juliet’te Yiyecek ve Vücut İmajları Öz  PDF  PDF (İngilizce | English)
Engin ÜZMEN
 
Cilt 43, Sayı 2 (2003) Modern İngiltere'nin İlk Dönemleri ve Kültür Temsilcileri Olarak Shakespeare Kadınları Öz  PDF
Rümeysa ÇAVUŞ
 
Cilt 35, Sayı 1 (1991) Tayfun: Kaptan Mac Whirr’ün Zaferi Öz  PDF
Belgin ELBİR
 
Cilt 15, Sayı 1-3 (1957) Modern İngiliz Şiirinde Bazı Primitivizm ve Anarkizm Cereyanları Öz  PDF  PDF (İngilizce | English)
Ahmet E. UYSAL
 
Cilt 8, Sayı 1-2 (1950) Ölümünün Yüzüncü Yıldönümünde Wordsworth Öz  PDF
Orhan BURİAN
 
Cilt 55, Sayı 2 (2015) ‘Ne Kolu Var Ne Bacağı’: The King of Tars, Chevalere Assigne ve Sir Gowther Romanslarındaki Tuhaf Çocuklar Öz  PDF (İngilizce | English)
Hülya TAFLI DÜZGÜN
 
Cilt 17, Sayı 1-2 (1959) Bazı Eski Edebiyatlarda Zaman Telakkileri Öz  PDF
Ahmet E. UYSAL
 
Cilt 3, Sayı 5 (1945) Bugünkü İngiliz Dramı Öz  PDF
A. R. HUMPHREYS, Pervin ADATAŞ (Çev.)
 
Cilt 3, Sayı 4 (1945) Algernon Charles Swinburne de Devrinin Şairiydi Öz  PDF
Saffet KORKUT
 
Cilt 12, Sayı 3-4 (1954) İngiliz Edebiyatının Bugünkü Durumu Öz  PDF (İngilizce | English)
Arthur SEWELL
 
Cilt 22, Sayı 3-4 (1964) Başlangıçtan Elizabeth Devrine Kadar İngiliz Edebiyatında Zaman Kavramları Öz  PDF  PDF (İngilizce | English)
Ahmet UYSAL
 
Toplam 15 ögeden 1 - 15 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar