Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 47, Sayı 1 (2007) Türkiye’de Pablo Neruda: 1954-2006 Yılları Arasında Eserlerinin Kaynakça Taraması ve İncelemesi Öz  PDF (İspanyolca | Spanish)
Hale TOLEDO
 
Cilt 31, Sayı 1-2 (1987) XIX. Yüzyıla Kadar Macar Edebiyatında Türkler Öz  PDF
Vural YILDIRIM
 
Cilt 43, Sayı 2 (2003) Konuşma Dersleri Metin Çalışmaları Öz  PDF (Almanca | German)
Ünal KAYA
 
Cilt 1, Sayı 5 (1943) Bugünkü İngiliz Şiiri Öz  PDF  PDF (İngilizce | English)
A. R. HUMPHREYS, Pervin ADATAŞ (Çev.)
 
Cilt 54, Sayı 1 (2014) William Blake’in “London” Adlı Şiiri: Güç ve Otoriteye Karşı Bir Direnç Öz  PDF
Mevlüde ZENGİN
 
Cilt 36, Sayı 1-2 (1993) Tahsin Nahit ve Şiiri Öz  PDF
Nurullah ÇETİN
 
Cilt 18, Sayı 1-2 (1960) Bhagavadgita Öz  PDF
Kemal ÇAĞDAŞ
 
Cilt 43, Sayı 2 (2003) İki Kadın, Tek Aşk: Şiir Maria Pawlikowska Jasnorzewska ve Pervin Şakir Öz  PDF
Seda KÖYCÜ, Asuman BELEN ÖZCAN
 
Cilt 43, Sayı 1 (2003) Horatius'un Lirik Şiirlerinde Iuppiter Öz  PDF
Ü. Fafo TELATAR
 
Cilt 49, Sayı 1 (2009) Çağdaş Kore Romanının Kurucusu Govang-Su İ ve "Merhametsiz Yaşam" Adlı Eseri Öz  PDF
S. Yeşim FERENDECİ
 
Cilt 7, Sayı 4 (1949) İngiltere’de Yazılmış İlk Türkçe Şiirler Öz  PDF
Orhan BURİAN
 
Cilt 14, Sayı 3-4 (1956) Şiir ve Sentaks Öz  PDF  PDF (İngilizce | English)
Arthur SEWELL
 
Cilt 2, Sayı 1 (1943) Bukolik Şiirin Menşei Üzerinde Araştırmalar Öz  PDF
Suat SİNANOĞLU
 
Cilt 52, Sayı 1 (2012) Polonya Şiirinde Aşkın Serüveni-I: Orta Çağ’dan Realizm’e Öz  PDF
Seda KÖYCÜ
 
Cilt 48, Sayı 1 (2008) Aşka Aşık Pawlikowska ve Aşkla Yaşayabilen Poświatowska Öz  PDF
Seda KÖYCÜ ARSLANTEKİN
 
Cilt 39, Sayı 1-2 (1999) Kanuni Devrinde Yaşamış Bir İranlı Şairin Gözüyle İstanbul Öz  PDF
Betül BİLGEN
 
Cilt 32, Sayı 1-2 (1988) Endülüs Şiirine Genel Bir Bakış Öz  PDF
M. Faruk TOPRAK
 
Cilt 50, Sayı 2 (2010) Tang Dönemi Şiiri: Üç Şiir, Üç Şair; Li Bai, Lu Zhaolin ve Shi Juanwu Öz  PDF
Gürhan KIRİLEN
 
Cilt 32, Sayı 1-2 (1988) XIX. Yüzyıl Divan Şiiri Öz  PDF
İsmail ÜNVER
 
Cilt 27, Sayı 3-4 (1969) Cahit Sıtkı Tarancı'dan İtalyancaya Çevrilmiş Şiirler Öz  PDF
Necdet ADABAĞ
 
Cilt 1, Sayı 2 (1943) Baudelaire'de Şiir. 1- Baudelaire'i Tanıtma Öz  PDF  PDF (Fransızca | French)
Jean CAMBORDE, N. BİNGÖL (Çev.)
 
Cilt 17, Sayı 3-4 (1959) Edebiyatta Şiir. Stefan Georges Öz  PDF (Almanca | German)
Melahat ÖZGÜ
 
Cilt 9, Sayı 3 (1951) Bugünkü İsveç Şiiri Öz  PDF
Yohannes EDFELT, Leman YOLAÇ (Çev.)
 
Cilt 59, Sayı 1 (2019) T.S. Eliot'ın Kent Şiirlerine Psikocoğrafik Bir Yaklaşım Öz  PDF
Seda ŞEN
 
Cilt 59, Sayı 1 (2019) Çağdaş İran Şiirinde Sapmalar Öz  PDF
Melek GEDİK
 
Cilt 44, Sayı 1 (2004) Nobel Ödüllü Şair Czestaw Milosz'un Ardından Öz  PDF
Neşe TALUY YÜCE
 
Cilt 46, Sayı 2 (2006) Sarah Kirsch’in Şiirlerinde Tabiat Betimlemesi Öz  PDF
Ahmet CUMA
 
Cilt 59, Sayı 1 (2019) Güzelliğin İlkesi: John Keats'in Isabella; ya da, Fesleğen Saksısı'nda Gotik Öz  PDF (İngilizce | English)
Deniz KIRPIKLI
 
Cilt 44, Sayı 1 (2004) Bir Emevi Şairi: Kuseyyir 'Azze Öz  PDF
Kemal TUZCU
 
Cilt 51, Sayı 2 (2011) Czesław Miłosz’un Şiiri Öz  PDF
Seda KÖYCÜ
 
Cilt 59, Sayı 1 (2019) “Tutkulu Bağlılığın Tutkulu Biçemi”: W.B. Yeats'ın “An Irish Airman Foresees His Death” Şiiri ve Türkçe Çevirisi Öz  PDF (İngilizce | English)
Nüket Belgin ELBİR
 
Cilt 51, Sayı 2 (2011) Sicilya Sanat Şiiri’nden Boccaccio’ya Kadın Kavramı Öz  PDF
İlhan KARASUBAŞI
 
Cilt 55, Sayı 1 (2015) Modern Arap Edebiyatında İlk “Serbest Şiir” Deneyimleri Öz  PDF
Zafer CEYLAN
 
Cilt 8, Sayı 4 (1950) Vesikalardan notlar: Bozuk İdareden Şikâyetçi İki Şair Öz  PDF
Orhan BURİAN
 
Cilt 6, Sayı 4 (1948) Fuzûlî'nin Bilinmeyen Şiirlerinden Birkaçı Öz  PDF
Kemal EDİB
 
Cilt 44, Sayı 2 (2004) Aurora Leigh’de Türsel Birleşim ve Melezlik Öz  PDF
Fahri ÖZ
 
Cilt 39, Sayı 1-2 (1999) İkbal’in Şiirlerinde Özfarkındalık Kavramı ve İnsan Öz  PDF (İngilizce | English)
A. B. ASHRAF
 
Cilt 33, Sayı 1-2 (1990) Mandelreiss: "Türkler Geliyor!" Öz  PDF
Battal İNANDI
 
Toplam 38 ögeden 1 - 38 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar