Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 45, Sayı 1 (2005) Teneke Trampet'te Yapısal Özellikler Öz  PDF (Almanca | German)
Ünal KAYA
 
Cilt 39, Sayı 1-2 (1999) Ürpertici Fıkradan Efsanevi Öyküye Öz  PDF (Almanca | German)
Dursun ZENGİN
 
Cilt 5, Sayı 3 (1947) Hümanizm'den Önce Almanya’da Dil ve Edebiyatın Genel Durumu Öz  PDF
M. Şükrü AKKAYA
 
Cilt 36, Sayı 1-2 (1993) Alman Halk Şiirinde Türkler (13.-16. Yüzyıl) Öz  PDF
Battal İNANDI
 
Cilt 42, Sayı 1-2 (2002) İmge Kavramının Sorunsalı Üzerine. Flaubert ve Kafka-"Bovarizm" ve "Kafkaesklik" Öz  PDF
Angelika ARMAN
 
Cilt 7, Sayı 4 (1949) Hildebrand Destanının Esas Motifleri ve Eski Cerman Vuruşma Tarzı Üzerine Öz  PDF  PDF (Almanca | German)
M. Şükrü AKKAYA
 
Cilt 34, Sayı 1-2 (1990) Çağdaş İsviçre-Alman Edebiyatına Genel Bir Bakış Öz  PDF
Yıldız ECEVİT
 
Cilt 44, Sayı 1 (2004) Önvarsayım Öz  PDF (Almanca | German)
Dursun ZENGİN
 
Cilt 31, Sayı 1-2 (1987) Gottfried von Strassburg’un “Soylu Kalpler” Dünyası Öz  PDF
Battal İNANDI
 
Cilt 7, Sayı 2 (1949) İnsanın Estetik Terbiyesi Üzerine Mektuplar: Bir Tenkit Vesilesiyle Öz  PDF
Melahat ÖZGÜ
 
Cilt 2, Sayı 4 (1944) Alman Klâsisizmi'nde Sanat Anlayışı Öz  PDF
Melahat ÖZGÜ
 
Cilt 33, Sayı 1-2 (1990) Türk ve Alman Yığın Edebiyatı: Edebiyat Tarihlerine Alınmayanlar Öz  PDF
Yüksel BAYPINAR
 
Cilt 9, Sayı 1-2 (1951) Herder: Şahsiyeti ve Eserleri Öz  PDF
M. Şükrü AKKAYA
 
Cilt 55, Sayı 1 (2015) Franz Kafka’nın Dönüşüm Adlı Eserinin Uzun Öykü ve Televizyon Filmi Olarak Karşılaştırılması Öz  PDF
Ümit SOYLU
 
Cilt 8, Sayı 1-2 (1950) Faust Tefsirleri (Yeni Bir Tefsir Dolayısiyle) Öz  PDF
Melahat ÖZGÜ
 
Cilt 29, Sayı 1-4 (1978) Alman Edebiyatında Yeni Bir Akım: Yeni Bireycilik Öz  PDF
Gürsel AYTAÇ
 
Cilt 20, Sayı 1-2 (1962) İkinci Dünya Savaşından Sonra Alman Edebiyatı Öz  PDF
Melahat ÖZGÜ
 
Toplam 17 ögeden 1 - 17 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar