Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 1, Sayı 1 (1942) Haberler Öz  PDF
DTCF Dergisi / DTCF Journal Yazı İşleri ve Yönetim Kurulu / Editorial Board
 
Cilt 45, Sayı 1 (2005) Ankara'da Üst Sosyoekonomik Düzey 10-17 Yaş Grubu Çocukların Boy ve Ağırlık Değerleri Öz  PDF
Yener BEKTAŞ, Galip AKIN
 
Cilt 28, Sayı 1-2 (1970) Haritalarla Ankara Çevresinin Jeomorfolojisi Öz  PDF (Almanca | German)
Herbert LOUIS
 
Cilt 13, Sayı 3 (1955) Memleketimizde İkiz Doğumu Çoğunluğu Üzerinde İlk Deneme Öz  PDF
Seniha TUNAKAN
 
Cilt 60, Sayı 1 (2020) Ankara Şehri Kentsel Büyüme Alanlarının Arazi Uygunluk Analizi Öz  PDF
Rüya BAYAR
 
Cilt 58, Sayı 2 (2018) I.Ulusal Mimarlık Döneminin Ankara’da Bir Temsilcisi: Harita Umum Müdürlüğü Binası Öz  PDF
Serkan SUNAY
 
Cilt 47, Sayı 1 (2007) Ankara Hacı İvaz Mescidi Öz  PDF
Mustafa BEYAZIT
 
Cilt 1, Sayı 1 (1942) Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Felsefe Öğretimi Öz  PDF (Fransızca | French)  PDF
Olivier LACOMBE, Necati AKDER (Çev.)
 
Cilt 31, Sayı 1-2 (1987) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin Bilimsel Araştırmalara Ayrılan Bütçesi ve Gerçek Harcamaları (1973-1981 Yılları) Öz  PDF
Zehra YAŞIN DÖKMEN
 
Cilt 43, Sayı 1 (2003) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'ndeki Mülteci Profesörler Öz  PDF
Nilgün ÇELEBİ
 
Cilt 33, Sayı 1-2 (1990) Geleneksel Sağlık-Hastalık Sisteminin Özellikleri Öz  PDF
H. Ahmet MADEN
 
Cilt 54, Sayı 1 (2014) İstanbul-Ankara Arasında Romanya: Kemalist Cumhuriyetin İlk On Yılında İttifakın Başlangıcı Öz  PDF (İngilizce | English)
Florin ANGHEL
 
Cilt 53, Sayı 2 (2013) Abidin Paşa’nın Ankara Valiliği Öz  PDF
Özlem Gülenç İĞDİ
 
Cilt 56, Sayı 2 (2016) Türkiye’de Bir Macar Türkolog: Tibor Halasi-Kun Öz  PDF
Erdal ÇOBAN
 
Cilt 34, Sayı 1-2 (1990) 10 Yaş Grubu Çocukların Antropometrik Ölçülerinde Eşeysel ve Sosyo-Ekonomik Konuma Göre Görülen Farklılıklar Öz  PDF
İzzet DUYAR
 
Cilt 21, Sayı 3-4 (1963) Ankara ve Mürted Ovalarında Alüvyal Morfoloji ile Yeraltı Suları Arasındaki İlgi Öz  PDF
Oğuz EROL
 
Cilt 32, Sayı 1-2 (1988) Ankara Gecekondu Ailelerine Genel Bir Bakış Öz  PDF
Zafer İLBARS
 
Cilt 6, Sayı 4 (1948) Ankara ve Çevresinin İklimi Hakkında Öz  PDF
Ferruh SANIR
 
Cilt 13, Sayı 3 (1955) Eski Ankara Kadın Kıyafetleri ve Giyiniş Tarzları Öz  PDF
Enise YENER
 
Cilt 60, Sayı 1 (2020) Adölesanlarda Boy ve Ağırlık Ölçümleri İle Özbildirimlerin Karşılaştırılması Öz  PDF
Sibel ÖNAL, Ayşegül ÖZDEMİR, Başak KOCA ÖZER
 
Cilt 54, Sayı 2 (2014) Bir Kent Bir Gelenek: Ankara’da Sahaflık Öz  PDF
Melike KAPLAN, Sibel ÜN
 
Cilt 36, Sayı 1-2 (1993) Tarihi Çevre Koruma - Yenileme Çalışmalarında Kentsel Bölge Ölçeği: Ankara Kale Önü Koyunpazarı Yokuşu Koruma - Geliştirme Projesi Örneği Öz  PDF
Ziya URKUTUĞ, Gediz URAK, Hakan SAĞLAM, Işık AKSULU, Aysu AKALIN, Mediha GÜLTEK
 
Cilt 17, Sayı 1-2 (1959) Ankara Arkeoloji Müzesi’nde Sinop’tan Gelme Kırmızı Figürlü Bir Grek Vazosu Öz  PDF
Nemika SAYIN
 
Cilt 16, Sayı 1-2 (1958) Bitik Vazosu Öz  PDF
Tahsin ÖZGÜÇ
 
Cilt 35, Sayı 1 (1991) Küçük Osmanlı Şehri Ankara’nın Modern Türkiye’nin Batılı Başkentine Dönüşümünde Tiyatronun Rolü Öz  PDF (İngilizce | English)
Ayşegül YÜKSEL
 
Cilt 2, Sayı 2 (1944) Milliyetçiliğimiz ve Türk Gençliği Öz  PDF
Şevket Aziz KANSU
 
Cilt 14, Sayı 3-4 (1956) Türk Çocuklarında ve Yeni Doğmuşlarda Mongol Lekesi Öz  PDF  PDF (İngilizce | English)
Seniha TUNAKAN
 
Cilt 2, Sayı 1 (1943) Elvan Köyünde Sosyal Bir Araştırma Öz  PDF
Mediha BERKES
 
Toplam 28 ögeden 1 - 28 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar