Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 35, Sayı 2 (1991) Antropolojinin Konusu ve Alanı Öz  PDF
Ralph Leon BEALS, Harry HOIJER, Gürbüz ERGİNER (Çev.)
 
Cilt 19, Sayı 1-2 (1961) İnsanlarda Normal Beden Vasıflarından Bazılarının Kalıtım Şekline ve Bunların Ferdî ve Irkî Değerlerine Genel Bir Bakış Öz  PDF
Seniha TUNAKAN
 
Cilt 47, Sayı 1 (2007) Jean-Jacques Rousseau ve Şemseddin Sami’de Dil Üzerine Görüşler: “Dillerin Kökeni Üzerine Deneme” ve “Lisân” Öz  PDF (Fransızca | French)
Nurmelek DEMİR
 
Cilt 13, Sayı 3 (1955) Memleketimizde İkiz Doğumu Çoğunluğu Üzerinde İlk Deneme Öz  PDF
Seniha TUNAKAN
 
Cilt 7, Sayı 4 (1949) Türk Çocuklarının Buluğ Yaşı Üzerinde Araştırmalar Öz  PDF  PDF (İngilizce | English)
İbrahim IŞIKLAR
 
Cilt 43, Sayı 1 (2003) İnsan İskeletlerinde Foramen Magnum'dan Cinsiyet Tayini Öz  PDF
Erksin GÜLEÇ, Mehmet SAĞIR, İsmail ÖZER
 
Cilt 2, Sayı 1 (1943) Türk Saçları Üzerinde İlk Antropolojik Araştırma Öz  PDF
Muine ATASAYAN
 
Cilt 2, Sayı 1 (1943) Türklerin Kan Grupları ve Kan Gruplarının Antropolojik Karakterlerle İlgisi Üzerine Bir Araştırma Öz  PDF
Nermin AYGEN
 
Cilt 33, Sayı 1-2 (1990) Geleneksel Sağlık-Hastalık Sisteminin Özellikleri Öz  PDF
H. Ahmet MADEN
 
Cilt 35, Sayı 2 (1991) Fiziksel Yapının Bir Göstergesi Olarak ‘Boyun Çevresi’: Yükseköğrenim Gençliği Üzerinde Antropometik Bir Araştırma Öz  PDF
Erksin GÜLEÇ, İzzet DUYAR
 
Cilt 58, Sayı 1 (2018) Fotoğraflardan ve Yüz Üzerinden Alınan Antropometrik Ölçülerden Kimlik Tespiti ve Cinsiyet Tayini Öz  PDF
Seçil SAĞIR
 
Cilt 6, Sayı 3 (1948) Antropoloji ve Etnoloji Enstitüsü'nün 1946-47 Ders Yılı Öğretim Gezisi Raporu Öz  PDF
Seniha TUNAKAN
 
Cilt 36, Sayı 1-2 (1993) Ergenlik Çağında Şişmanlık: Üst Sosyoekonomik Düzeyde Yer Alan Çocuklar Üzerinde Antropometrik Bir Araştırma Öz  PDF
İzzet DUYAR
 
Cilt 35, Sayı 1 (1991) Tepecik Ortaçağ Popülasyonunda Konjenital Bir Hastalık: Kalça Çıkığı Öz  PDF
Ayla SEVİM
 
Cilt 22, Sayı 3-4 (1964) Ayatekla Kilisesi’nden Çıkarılan İskeletin Tetkiki Öz  PDF
Refakat ÇİNER
 
Cilt 31, Sayı 1-2 (1987) Kişiliğin Oluşmasındaki Kültürel Etmenler Öz  PDF
Zafer İLBARS
 
Cilt 3, Sayı 5 (1945) Pigmeler Meselesi Öz  PDF
Neriman ARAL
 
Cilt 60, Sayı 1 (2020) Üç Farklı Görüntüleme Tekniğinden Alınan Tibia Ölçümlerinin Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi Öz  PDF
Öznur GÜLHAN
 
Cilt 55, Sayı 2 (2015) "Irk"tan "Kültür"e: Antropoloji-Folklor Etkileşimi- Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Örneği Öz  PDF
Hasan MÜNÜSOĞLU
 
Cilt 55, Sayı 1 (2015) Cumhuriyetin Kuruluş Dönemi Açısından Antropoloji ve Irkçılık Tartışmaları Hakkında Görüşler Öz  PDF
Ahmet Kerim GÜLTEKİN
 
Cilt 36, Sayı 1-2 (1993) Yönetim ve Kültür Öz  PDF
H. Ahmet MADEN
 
Cilt 45, Sayı 1 (2005) Ankara'da Üst Sosyoekonomik Düzey 10-17 Yaş Grubu Çocukların Boy ve Ağırlık Değerleri Öz  PDF
Yener BEKTAŞ, Galip AKIN
 
Cilt 14, Sayı 1-2 (1956) Türk Erkek ve Kız Çocuklarında Kol, Üst Kol, Ön Kol ve El Büyümesi İle Bedenin Diğer Kısımları Arasındaki Korrelasyonlar Üzerinde Bir Araştırma Öz  PDF
Enver Y. BOSTANCI
 
Cilt 18, Sayı 1-2 (1960) Türk Suçlularında Parmak İzlerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi Öz  PDF
Seniha TUNAKAN
 
Cilt 6, Sayı 1-2 (1948) Antropoloji ve Tarih Öz  PDF
Halil DEMİRCİOĞLU
 
Cilt 5, Sayı 2 (1947) Bazı Prehistorik İstasyonlar Hakkında Yeni Gözlemler Öz  PDF
İ. Kılıç KÖKTEN
 
Cilt 4, Sayı 1 (1946) Türk Suçlularında Antropo-Sosyal Araştırmalar Öz  PDF
Saim APAY
 
Cilt 17, Sayı 3-4 (1959) Memleketimizde İkiz Doğumları Üzerinde İkinci Araştırma Öz  PDF
Seniha TUNAKAN
 
Cilt 23, Sayı 1-2 (1965) Köy Toplumları İle İlgili Kalkınma Çalışmalarında Etnolojik (Sosyal Antropolojik) Çalışmaların Yeri Öz  PDF
Nermin ERDENTUĞ
 
Cilt 23, Sayı 1-2 (1965) Acemhüyük İskeleti Öz  PDF
Refakat ÇİNER
 
Cilt 49, Sayı 1 (2009) Genetik ve Kamusal Alan Öz  PDF
Ömer GÖKÇÜMEN, Timur GÜLTEKİN
 
Cilt 1, Sayı 2 (1943) Farklar Psikolojisine Giriş Öz  PDF
Muzaffer Şerif BAŞOĞLU
 
Cilt 9, Sayı 1-2 (1951) Alaca Höyük Müzesi'ndeki İnsan İskeletleri Üzerine Bir Not Öz  PDF (İngilizce | English)
Muzaffer Süleyman ŞENYÜREK
 
Cilt 53, Sayı 1 (2013) Eski Anadolu İnsanlarının Sağlık Sorunları Öz  PDF
Mehmet SAĞIR, Seçil SAĞIR
 
Cilt 35, Sayı 2 (1991) Alkolizm Psikosomatiği ve Kültürel Nitelikleri Öz  PDF
Ahmet MADEN
 
Cilt 12, Sayı 1-2 (1954) Taşkınpaşa’da bulunan Samotherium Kalıntıları Üzerine Bir Çalışma Öz  PDF (İngilizce | English)
Muzaffer Süleyman ŞENYÜREK
 
Cilt 7, Sayı 2 (1949) Truva Civarında Kumtepe’de Bulunmuş Olan İskeletlere Dair Bir Not Öz  PDF  PDF (İngilizce | English)
Muzaffer Süleyman ŞENYÜREK
 
Cilt 52, Sayı 1 (2012) Tıbbi Antropoloji: Akraba Evliliklerinin Patolojik Etkileri Öz  PDF
Mehmet Şükrü NAR
 
Cilt 34, Sayı 1-2 (1990) 10 Yaş Grubu Çocukların Antropometrik Ölçülerinde Eşeysel ve Sosyo-Ekonomik Konuma Göre Görülen Farklılıklar Öz  PDF
İzzet DUYAR
 
Cilt 12, Sayı 1-2 (1954) Ankara'da Türk Okul Çocuklarında Boy Büyümesi Üzerinde Bir Araştırma Öz  PDF
Enver Y. BOSTANCI
 
Cilt 13, Sayı 1-2 (1955) Ankara’da Türk Okul Çocuklarında Büst ve Alt Taraf Kısımlarının Büyümesi Üzerinde Bir Araştırma Öz  PDF  PDF (İngilizce | English)
Enver Y. BOSTANCI
 
Cilt 54, Sayı 1 (2014) Psiko-Antropolojik Bir Olgu Olarak Fal Üzerine Nitel Bir Araştırma Öz  PDF
Mehmet Şükrü NAR
 
Cilt 33, Sayı 1-2 (1990) Güneyevler Köyü’nde Yardımlaşma Gelenekleri Öz  PDF
Hüseyin TÜRK
 
Cilt 8, Sayı 3 (1950) Saç Rengi ve Kalıtımı ve Bugünkü İnsan Irklarındaki Saç Renklerinin Doğuşu Öz  PDF
Seniha TUNAKAN
 
Cilt 12, Sayı 3-4 (1954) Acıpayam ve Çevresinde Mesken ve Mesken İle İlgili Etnografik Araştırmalar Öz  PDF
Orhan Aydın ACIPAYAMLI
 
Cilt 39, Sayı 1-2 (1999) Türkiye Fiziksel Büyüme Araştırmaları Bibliyografyası (1917-1997) Öz  PDF
İzzet DUYAR
 
Cilt 18, Sayı 3-4 (1960) Türkiye Kadınlarının Antropolojisi Öz  PDF
Refakat ÇİNER
 
Cilt 8, Sayı 3 (1950) Büyük Güllücek'de Bulunan Kalkolitik Çağa Ait Bir Muharibin İskeletinin Tetkiki Öz  PDF
Muzaffer Süleyman ŞENYÜREK
 
Cilt 18, Sayı 1-2 (1960) İnsan ve Hayvanlarda İkiz Teşekkülü ve "Dasypus"ler Öz  PDF
Seniha TUNAKAN
 
Cilt 38, Sayı 1-2 (1998) Mongolizm (Down Sendromu)'in Özellikleri ve Genetik Danışmanlığın Önemi Öz  PDF
Galip AKIN
 
Cilt 38, Sayı 1-2 (1998) Osmanlı Kafatasları Frontallerinin Eğimindeki Cinsiyet Farklılıkları ve Metopizmle İlişkisi Öz  PDF
İsmail ÖZER, Mehmet SAĞIR, Cesur PEHLEVAN
 
Cilt 42, Sayı 1-2 (2002) Avrupa ve Osmanlı İmparatorluğu'nda İlk Antropolojik Çalışmalar Öz  PDF
Galip AKIN
 
Cilt 38, Sayı 1-2 (1998) Bir Kültür Ürünü Olarak Hukuk Öz  PDF
Neslihan SÜMER
 
Cilt 38, Sayı 1-2 (1998) Din Antropolojisi Açısından İnanç ve Din Olgusuna İlişkin Bir Değerlendirme Öz  PDF
Belkıs TEMREN
 
Cilt 9, Sayı 4 (1951) Primatların Kalıcı Alt Azı Dişlerinin Trigonid-Talonid Yükseklik İlişkisi Endeksleri Öz  PDF (İngilizce | English)
Muzaffer Süleyman ŞENYÜREK
 
Cilt 12, Sayı 3-4 (1954) Küçükyozgat Bölgesinde Bulunan Benekli Sırtlan (Crocuta) Kalıntıları Çalışması Öz  PDF (İngilizce | English)
Muzaffer Süleyman ŞENYÜREK
 
Cilt 14, Sayı 3-4 (1956) Türk Çocuklarında ve Yeni Doğmuşlarda Mongol Lekesi Öz  PDF  PDF (İngilizce | English)
Seniha TUNAKAN
 
Toplam 57 ögeden 1 - 57 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar