Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 47, Sayı 1 (2007) Jean-Jacques Rousseau ve Şemseddin Sami’de Dil Üzerine Görüşler: “Dillerin Kökeni Üzerine Deneme” ve “Lisân” Öz  PDF (Fransızca | French)
Nurmelek DEMİR
 
Cilt 43, Sayı 1 (2003) İnsan İskeletlerinde Foramen Magnum'dan Cinsiyet Tayini Öz  PDF
Erksin GÜLEÇ, Mehmet SAĞIR, İsmail ÖZER
 
Cilt 55, Sayı 1 (2015) Cumhuriyetin Kuruluş Dönemi Açısından Antropoloji ve Irkçılık Tartışmaları Hakkında Görüşler Öz  PDF
Ahmet Kerim GÜLTEKİN
 
Cilt 49, Sayı 1 (2009) Genetik ve Kamusal Alan Öz  PDF
Ömer GÖKÇÜMEN, Timur GÜLTEKİN
 
Cilt 53, Sayı 1 (2013) Eski Anadolu İnsanlarının Sağlık Sorunları Öz  PDF
Mehmet SAĞIR, Seçil SAĞIR
 
Cilt 52, Sayı 1 (2012) Tıbbi Antropoloji: Akraba Evliliklerinin Patolojik Etkileri Öz  PDF
Mehmet Şükrü NAR
 
Cilt 54, Sayı 1 (2014) Psiko-Antropolojik Bir Olgu Olarak Fal Üzerine Nitel Bir Araştırma Öz  PDF
Mehmet Şükrü NAR
 
Cilt 55, Sayı 2 (2015) "Irk"tan "Kültür"e: Antropoloji-Folklor Etkileşimi- Dil ve Tarih -Coğtafya Fakültesi Örneği Öz  PDF
Hasan MÜNÜSOĞLU
 
Cilt 42, Sayı 1-2 (2002) Avrupa ve Osmanlı İmparatorluğu'nda İlk Antropolojik Çalışmalar Öz  PDF
Galip AKIN
 
Toplam 9 ögeden 1 - 9 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar