Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 45, Sayı 1 (2005) Ankara'da Üst Sosyoekonomik Düzey 10-17 Yaş Grubu Çocukların Boy ve Ağırlık Değerleri Öz  PDF
Yener BEKTAŞ, Galip AKIN
 
Cilt 19, Sayı 1-2 (1961) İnsanlarda Normal Beden Vasıflarından Bazılarının Kalıtım Şekline ve Bunların Ferdî ve Irkî Değerlerine Genel Bir Bakış Öz  PDF
Seniha TUNAKAN
 
Cilt 54, Sayı 1 (2014) Üniversite Öğrencileri İçin Sıra Tasarımı Öz  PDF
Galip AKIN, Timur GÜLTEKİN, Yaner BEKTAŞ, Sibel ÖNAL, Esra TUNCEL
 
Cilt 35, Sayı 2 (1991) Fiziksel Yapının Bir Göstergesi Olarak ‘Boyun Çevresi’: Yükseköğrenim Gençliği Üzerinde Antropometik Bir Araştırma Öz  PDF
Erksin GÜLEÇ, İzzet DUYAR
 
Cilt 7, Sayı 4 (1949) Türk Çocuklarının Buluğ Yaşı Üzerinde Araştırmalar Öz  PDF  PDF (İngilizce | English)
İbrahim IŞIKLAR
 
Cilt 41, Sayı 1-2 (2001) Kırsal Kesimde Yaşayan 4-20 Yaş Grubu Erkeklerin Antropometrik Ölçülerinin Tespiti ve Değerlendirilmesi Öz  PDF
Galip AKIN
 
Cilt 53, Sayı 2 (2013) Türk Erişkinlerinde Beslenme Düzeyinin Antropometrik Veriler Yardımıyla Değerlendirilmesi Öz  PDF (İngilizce | English)
Başak KOCA ÖZER, Timur GÜLTEKİN
 
Cilt 49, Sayı 2 (2009) Anadolu İnsanının Antropometrik Boyutları: 2005 Yılı Türkiye Antropometri Anketi Genel Sonuçları Öz  PDF
Erksin GÜLEÇ, Galip AKIN, Mehmet SAĞIR, Başak KOCA ÖZER, Timur GÜLTEKİN, Yener BEKTAŞ
 
Cilt 1, Sayı 2 (1943) Farklar Psikolojisine Giriş Öz  PDF
Muzaffer Şerif BAŞOĞLU
 
Cilt 47, Sayı 1 (2007) Geçen Yüzyılda Türk Çocuk ve Adolesanlarında Boy ve Bacak Uzunluğunda Görülen Seküler Değişim Öz  PDF (İngilizce | English)
Başak KOCA ÖZER
 
Cilt 39, Sayı 1-2 (1999) Ekran Önü Çalışmalarında Ergonomi ve Antropometri Öz  PDF
Galip AKIN
 
Toplam 11 ögeden 1 - 11 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar