Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 36, Sayı 1-2 (1993) Türk Arkeolojisinin Sorunları ve Bazı Öneriler Öz  PDF
Mehmet ÖZDOĞAN
 
Cilt 4, Sayı 1 (1946) Sümer - Babil San'atının Bazı Önemli Mitolojik Tipleri Üzerinde Yeni Arkeolojik ve Filolojik Araştırmalar Öz  PDF
Mebrure OSMAN TOSUN
 
Cilt 2, Sayı 3 (1944) Öntarihte Isparta Ovası Kültürü ve Yeni Buluntuları Öz  PDF
Tahsin ÖZGÜÇ
 
Cilt 5, Sayı 2 (1947) Şırzı’da Bulunan Hitit Hiyeroglif Kitabesi Öz  PDF  PDF (İngilizce | English)
H. G. GÜTERBOCK, S. ALP
 
Cilt 17, Sayı 1-2 (1959) Ankara Arkeoloji Müzesi’nde Sinop’tan Gelme Kırmızı Figürlü Bir Grek Vazosu Öz  PDF
Nemika SAYIN
 
Cilt 17, Sayı 1-2 (1959) Çandarlı’da Bulunan Arkaik Heykel Öz  PDF (Fransızca | French)
Muhsin YENİM
 
Cilt 36, Sayı 1-2 (1993) Yarıkıymetli Taş ve Minerallerin Korunması Öz  PDF
Rifat BOZKURT
 
Cilt 2, Sayı 5 (1944) Birinci Truva'yı Kim Kurdu? Öz  PDF
Tahsin ÖZGÜÇ
 
Cilt 36, Sayı 1-2 (1993) Türkiye’de Sualtı Arkeolojisi ve Kaçakçılığın Önlenmesi Öz  PDF
Bahadır ERKAYA
 
Cilt 31, Sayı 1-2 (1987) Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde Bulunan Üç Tablet Öz  PDF
Cahit GÜNBATTI
 
Cilt 23, Sayı 3-4 (1965) Erythrai’da Bulunan Paralar Öz  PDF
Cevdet BAYBURTLUOĞLU
 
Cilt 38, Sayı 1-2 (1998) Doğu Kapadokya Bölgesi Yüzey Araştırmalarında Derlenen Seramikler Öz  PDF
Tayfun YILDIRIM
 
Cilt 2, Sayı 1 (1943) Phrygiaka; Phryg Arkeolojisi Üzerine Yeni Araştırmalar Öz  PDF
Cahit KINAY
 
Cilt 17, Sayı 1-2 (1959) Aydın İlinin Dalama Bucağına Bağlı Şahnalı Köyü Civarında Bulunmuş Olan Kistoforlar Öz  PDF
Saadet ONAT
 
Cilt 2, Sayı 1 (1943) Anadolu Damga Mühürleri Öz  PDF
Nimet DİNÇER
 
Cilt 19, Sayı 1-2 (1961) Anadolu Belbaşı Kültürü Hakkında Kısa Bir Eleştirme Öz  PDF
İ. Kılıç KÖKTEN
 
Cilt 5, Sayı 1 (1947) Kültepe’de Bulunan Hayvan Figürleri Öz  PDF
Nimet ÖZGÜÇ
 
Cilt 7, Sayı 1 (1949) Bir Roma’lı Askerin Mezar Kitabesi Öz  PDF  PDF (Almanca | German)
Georg ROHDE, Samim SİNANOĞLU (Çev.)
 
Cilt 53, Sayı 2 (2013) Eski Asurca Metinlerde Tablet Kapları ve Kültepe’den Arkeolojik Örnekler Öz  PDF
Remzi KUZUOĞLU
 
Cilt 9, Sayı 3 (1951) Kuzeybatı Anadolu’nun Tarihöncesi Hakkında Yeni Gözlemler Öz  PDF
İ. Kılıç KÖKTEN
 
Cilt 9, Sayı 1-2 (1951) Eski Önasya Haritaları Öz  PDF
Füruzan KINAL
 
Cilt 7, Sayı 2 (1949) Truva Civarında Kumtepe’de Bulunmuş Olan İskeletlere Dair Bir Not Öz  PDF  PDF (İngilizce | English)
Muzaffer Süleyman ŞENYÜREK
 
Cilt 38, Sayı 1-2 (1998) Zooarkeoloji Amacı, Yöntemleri ve Arkeolojideki Önemi Öz  PDF
A. Levent ATICI
 
Cilt 3, Sayı 5 (1945) Kuzey-Doğu Anadolu Prehistoryasında Bayburt Çevresinin Yeri Öz  PDF  PDF (Almanca | German)
İ. Kılıç KÖKTEN
 
Cilt 23, Sayı 1-2 (1965) Acemhüyük İskeleti Öz  PDF
Refakat ÇİNER
 
Cilt 8, Sayı 1-2 (1950) Bayraklı Kazısı Ön Rapor Öz  PDF
Ekrem AKURGAL
 
Cilt 2, Sayı 1 (1943) Kapadokya Tabletlerine Göre Anadolu Kavimleri Üzerinde Araştırmalar Öz  PDF
Emin BİLGİÇ
 
Cilt 42, Sayı 1-2 (2002) Hüseyindede Tepesi'nde Bulunan İkinci Kabartmalı Vazoya Ait Yeni Bir Müzisyen Öz  PDF
Tayfun YILDIRIM
 
Cilt 16, Sayı 1-2 (1958) Bitik Vazosu Öz  PDF
Tahsin ÖZGÜÇ
 
Cilt 52, Sayı 2 (2012) Karain Mağarası B Gözü’nde Tespit Edilen Arkeolojik Hiatüsler Öz  PDF
İrfan Deniz YAMAN
 
Cilt 32, Sayı 1-2 (1988) Girnavaz Kazıları Işığında Geç Assur Devri Düğme Dipli Vazoları Öz  PDF
S. Yücel ŞENYURT
 
Cilt 38, Sayı 1-2 (1998) Karain Mağarası Orta Paleolitik Kenar Kazıyıcılarının Tresiyolojik İncelemesi Öz  PDF
C. Merih EREK
 
Cilt 38, Sayı 1-2 (1998) Osmanlı Kafatasları Frontallerinin Eğimindeki Cinsiyet Farklılıkları ve Metopizmle İlişkisi Öz  PDF
İsmail ÖZER, Mehmet SAĞIR, Cesur PEHLEVAN
 
Cilt 38, Sayı 1-2 (1998) Kuruçay Höyüğü'nde Gün Işığına Çıkarılan Bir Trepanasyon Olgusu Öz  PDF
Erksin GÜLEÇ, Can PELİN
 
Cilt 38, Sayı 1-2 (1998) Orta Miyosen Dönem Paşalar Fosil Hominoidlerinin Proximal ve Media Parmak Kemikleri Öz  PDF
Ayhan ERSOY
 
Cilt 20, Sayı 3-4 (1962) Anadolu Ünye'de Eski Taş Devrine (Paleolitik) Ait Yeni Buluntular Öz  PDF
İ. Kılıç KÖKTEN
 
Cilt 41, Sayı 1-2 (2001) Hüseyindede Kabartmalı Vazosunda Betimlenen Dans Eden Bir Hititli Öz  PDF
Tayfun YILDIRIM
 
Cilt 8, Sayı 1-2 (1950) BAYRAKLI. Eski Smyrna’daki Kazıların İlk Geçici Raporu Öz  PDF
Ekrem AKURGAL
 
Cilt 38, Sayı 1-2 (1998) Samsat Yöresinin Paleolitik Çekirdekleri Hakında Tekno-Tipolojik Gözlemler Öz  PDF
Metin KARTAL
 
Cilt 33, Sayı 1-2 (1990) Arkeolojik Kayıtlardaki Ateş İzleri Bir Milyon Yıldan Daha Eski midir? Öz  PDF
Mike BARBETTİ, Erksin GÜLEÇ (Çev.)
 
Cilt 38, Sayı 1-2 (1998) Karain Mağarası, Levallois Çekirdeklerinin Tekno- Tipolojik Analizi Öz  PDF
Kadriye CEYLAN
 
Cilt 33, Sayı 1-2 (1990) Aphrodisias'taki Aphrodit Tapınağı Tamenosu Öz  PDF
Sehyan DORUK
 
Cilt 38, Sayı 1-2 (1998) Öküzini Mağarası Ön Kazıyıcılarının Tipolojik Gözlemi Öz  PDF
M. Beray KÖSEM
 
Toplam 43 ögeden 1 - 43 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar