Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 1, Sayı 1 (1942) Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Enstitüsü'nün Öğretim Gezintileri Öz  PDF  PDF (Almanca | German)
Herbert LOUIS, Ferruh SANIR (Çev.)
 
Cilt 15, Sayı 1-3 (1957) Mihalıççık Kili Teşekkülü ve Ekonomik Değeri Öz  PDF
Oğuz EROL
 
Cilt 21, Sayı 3-4 (1963) Erzincan Ovasının İklim Özellikleri Öz  PDF
Erdoğan AKKAN
 
Cilt 15, Sayı 1-3 (1957) Elma Dağının Küçükyozgat - Karacahasan Memeli Hayvan Fosil Yatakları Hakkında Yeni Notlar Öz  PDF  PDF (İngilizce | English)
Oğuz EROL
 
Cilt 28, Sayı 1-2 (1970) Haritalarla Ankara Çevresinin Jeomorfolojisi Öz  PDF (Almanca | German)
Herbert LOUIS
 
Cilt 2, Sayı 1 (1943) Giresun-Ordu ve Ardülkesinde Beşeri Coğrafya Araştırmaları Öz  PDF
Selçuk TRAK
 
Cilt 1, Sayı 3 (1943) Coğrafya ve Felsefe Öz  PDF
Şinasi ALTUNDAĞ
 
Cilt 31, Sayı 1-2 (1987) Çanakkale Yöresinde Kuvaterner Kıyı Oynamaları Öz  PDF
Oğuz EROL
 
Cilt 19, Sayı 1-2 (1961) İç Anadolu Yağışlarının Temevvüç ve Temayülleri Öz  PDF
Talip YÜCEL
 
Cilt 17, Sayı 3-4 (1959) Mihalıççık Dağlarının Jeomorfolojisi ve Araziden Faydalanma Öz  PDF
Oğuz EROL
 
Cilt 5, Sayı 4 (1947) Kayseri Şehrinin İşleme ve Gelişmesinde Bağcılığın Etkileri Öz  PDF
Reşat İZBIRAK
 
Cilt 1, Sayı 4 (1943) Coğrafyanın Bugünkü Anlamı Öz  PDF
Niyazi ÇITAKOĞLU
 
Cilt 1, Sayı 1 (1942) Anadolu’da Türk Mütefekkirlerinin Coğrafi Yayılışı Üzerinde Bir Araştırma Öz  PDF  PDF (İngilizce | English)
Şevket Aziz KANSU, İrfan ŞAHİNBAŞ (Çev.)
 
Cilt 36, Sayı 1-2 (1993) DTCF Mağaracılık ve Dağcılık Kolu Faaliyeti (1991): Aladağlar Öz  PDF
Süha KOCAKUŞAK, Hakan YİĞİTBAŞOĞLU
 
Cilt 33, Sayı 1-2 (1990) Burdur-Yassıgüme Köyü'nün Fiziki Coğrafya Açısından Çevre Sorunları Öz  PDF
Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU
 
Cilt 4, Sayı 1 (1946) Cilo ve Nemrut Dağlarıyla Hakkari ve Van Gölü Çevrelerinde Coğrafya Araştırmaları Öz  PDF
Reşat İZBIRAK
 
Cilt 36, Sayı 1-2 (1993) Kaçkar Dağında Buzul Şekilleri, Yaylalar ve Turizm Öz  PDF
Ali Fuat DOĞU, Mehmet SOMUNCU, İhsan ÇİÇEK, Harun TUNÇEL, Gürcan GÜRGEN
 
Cilt 2, Sayı 5 (1944) Giresun - Ordu ve Ardülkesinde Avcılık Öz  PDF
Selçuk TRAK
 
Cilt 35, Sayı 1 (1991) Kırbaşı Platosu Güneyinde Granit Topografyası Örnekleri Öz  PDF
Gürcan GÜRGEN
 
Cilt 31, Sayı 1-2 (1987) Buzulların Jeomorfolojik Yönden Klasifikasyonu Öz  PDF
Ayhan SÜR, Özdoğan SÜR
 
Cilt 60, Sayı 1 (2020) Makro Epistemolojik Tartışmalar Işığında Coğrafya: Stiller, Paradigma(lar) ve Modeller Öz  PDF
Ömer Faik ANLI, Cemal Erdem BEKAROĞLU
 
Cilt 15, Sayı 1-3 (1957) Türkiye'nin Coğrafî Taksimatında Yapılması İcabeden Bazı Tashihler Öz  PDF  PDF (Almanca | German)
Cevat R. GÜRSOY
 
Cilt 20, Sayı 3-4 (1962) Kıbrıs Müşahedeleri Öz  PDF
Cevat R. GÜRSOY
 
Cilt 8, Sayı 3 (1950) Teke Yarımadası Arızalarının Seyrinde Gondwana'nın Muhtemel Etkisi Öz  PDF
Talip YÜCEL
 
Cilt 8, Sayı 3 (1950) Türkiye’de 1947 Yılında Sıcaklığın Günlerarası Kararsızlığı Öz  PDF
Ferruh SANIR
 
Cilt 5, Sayı 4 (1947) Anadolu’nun Yerleşme Tarihi İle İlgili Görüşler: Koçhisar’ın Tuz Gölü Batısındaki Step Köylerinde 1946 Eylülünde Yapılan Bir Araştırma Gezisinin Sonuçları Öz  PDF
W. RUBEN, Abidin İTİL (ÇEV.)
 
Cilt 6, Sayı 4 (1948) 1948 Nisanının Son Haftasında Yağan Kar Üzerinde Öz  PDF
Ferruh SANIR
 
Cilt 3, Sayı 2 (1945) Türkiye’de Madencilik Öz  PDF
Reşat İZBIRAK
 
Cilt 3, Sayı 1 (1944) Anadolu'da Küçük Şehir Araştırmaları Öz  PDF
Hatice ÖZÇÖREKÇİ
 
Cilt 35, Sayı 1 (1991) Kazova’nın İklim Özellikleri Öz  PDF
Ali ÖZÇAĞLAR
 
Cilt 1, Sayı 4 (1943) Yayımlar Üzerinde Öz  PDF
Reşat İZBIRAK, Behice SADIK BORAN, Niyazi BERKES, Muzaffer Ş. BAŞOĞLU, Saadet ÇAĞATAY, Saim Ali DİLEMRE, Mustafa Selçuk AR, Akdes Nimet KURAT
 
Cilt 53, Sayı 1 (2013) Malatya İli Yerleşmelerinin Tarihsel Dönemlere Göre Coğrafi Dağılışı Öz  PDF
Mesut ELİBÜYÜK
 
Cilt 35, Sayı 2 (1991) Bilecik İlinde Şekerpancarı Tarımı Öz  PDF
E. Murat ÖZGÜR
 
Cilt 35, Sayı 2 (1991) Van Ovasının İklim Özellikleri Öz  PDF
Ejder KALELİOĞLU
 
Cilt 20, Sayı 3-4 (1962) Kızılırmak'ın Aşağı Kesiminde Kayıkla Nakliyat Öz  PDF
Erdoğan AKKAN
 
Cilt 19, Sayı 1-2 (1961) Beypazarı Güneyinde Bir Fosil Vadi ve Jeomorfolojik Önemi Öz  PDF
Erol OĞUZ
 
Cilt 32, Sayı 1-2 (1988) Aladağlar'da Coğrafya Gözlemleri Öz  PDF
Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU, Süha KOCAKUŞAK
 
Cilt 33, Sayı 1-2 (1990) Gölpazarı Ovası ve Çevresinde Coğrafi Gözlemler Öz  PDF
E. Murat ÖZGÜR
 
Cilt 32, Sayı 1-2 (1988) Çukurova'da Kentleşme ve Sanayileşmenin Tarım Topraklarına Etkisi Öz  PDF
Hamdi KARA
 
Cilt 39, Sayı 1-2 (1999) Ayıini Mağarası (Kayseri) Öz  PDF
Ali Fuat DOĞU, İhsan ÇİÇEK, Gürcan GÜRGEN, Harun TUNÇEL
 
Cilt 7, Sayı 2 (1949) Bünyan Çevresinde Jeomorfoloji Gözlemleri ve Bünyan Kasabası Öz  PDF
Reşat İZBIRAK
 
Cilt 31, Sayı 1-2 (1987) Türkiye'nin Su Ürünleri Üretimi Öz  PDF  PDF
Mecdi EMİROĞLU
 
Cilt 33, Sayı 1-2 (1990) Bahçebaşı Kapması Öz  PDF
Ali ÖZÇAĞLAR
 
Cilt 39, Sayı 1-2 (1999) Türkiye'de İl İçi Göçler Hakkında Düşünceler Öz  PDF
E. Murat ÖZGÜR
 
Cilt 14, Sayı 1-2 (1956) Arzın Şekli ve İrtisamı Hakkında Öz  PDF
Cevat R. GÜRSOY
 
Cilt 23, Sayı 3-4 (1965) Bartın’da Nüfus ve Ekonomik Faaliyetler Öz  PDF
Mecdi EMİROĞLU
 
Cilt 33, Sayı 1-2 (1990) Köroğlu Dağı Güneyinde Nüfus ve Yerleşme Özellikleri Öz  PDF
Süha KOCAKUŞAK
 
Cilt 22, Sayı 1-2 (1964) Denüdasyon Yüzeylerinin, Bilhassa Peneplenlerin Uzay İçindeki Durumunun Tam Belirtilmesi İçin Metod Öz  PDF
Harald SVENSSON, Oğuz EROL (Çev.)
 
Cilt 21, Sayı 3-4 (1963) İç Anadolu’da Haymana Tuzgölü Çevrelerinin İklimi Hakkında Öz  PDF
Oğuz EROL
 
Cilt 13, Sayı 4 (1955) Fırat Nehrinin Rejimi Üzerine Bir Deneme Öz  PDF
Talip YÜCEL
 
Cilt 3, Sayı 5 (1945) Eskişehir’le Çifteler Çevresinde Bir Coğrafya Gezisi Öz  PDF
Reşat İZBIRAK
 
Cilt 15, Sayı 4 (1957) Lamartine ve Türkiye - 1. Bölüm Öz  PDF (Fransızca | French)
Lamia KERMAN
 
Cilt 3, Sayı 4 (1945) Bugünkü Devrek Kasabası Öz  PDF
Emin ÇAKIROĞLU
 
Cilt 40, Sayı 1-2 (2000) Türkiye'de Termik Dönemlerin Yayılışı ve Süreleri Öz  PDF
İhsan ÇİÇEK
 
Cilt 21, Sayı 3-4 (1963) Ankara ve Mürted Ovalarında Alüvyal Morfoloji ile Yeraltı Suları Arasındaki İlgi Öz  PDF
Oğuz EROL
 
Cilt 2, Sayı 4 (1944) Su Kuvveti En Büyük Enerji Kaynağımızdır Öz  PDF
Reşat İZBIRAK
 
Cilt 2, Sayı 1 (1943) Bayerischer Wald’de Jeomorfoloji Araştırmaları Öz  PDF
Reşat İZBIRAK
 
Cilt 21, Sayı 1-2 (1963) Haymana Güneyi ve Kurakçöl Havzası Çevresinde Coğrafya Araştırmaları Öz  PDF
Oğuz EROL
 
Cilt 16, Sayı 1-2 (1958) Teke Yöresi Orta Bölümünün Mevziî Coğrafyası Öz  PDF
Talip YÜCEL
 
Cilt 27, Sayı 1-2 (1969) Yabansal Besin Bitkilerinin Ekonomik Coğrafi Önemi Öz  PDF
Süleyman ARISOY
 
Cilt 51, Sayı 1 (2011) Virginia Woolf, Orlando ve İstanbul Öz  PDF
Zeynep Z. ATAYURT
 
Cilt 35, Sayı 2 (1991) Türkiye'de 1900 Yılından Sonra Meydana Gelmiş Olan VIII ve Daha Fazla Şiddetindeki Depremler Öz  PDF
Necla SIRAKAYA
 
Cilt 16, Sayı 1-2 (1958) Kızılırmağın Rejimi ve Hirfanlı Barajı Öz  PDF
Talip YÜCEL
 
Cilt 32, Sayı 1-2 (1988) Çankırı Kuzeyi ile Ilgaz Dağları Arasında Kır Yerleşmeleri ile İlgili Gözlemler Öz  PDF
M. Yılmaz ÖZDEN
 
Cilt 12, Sayı 1-2 (1954) Elma Dağı'nın Küçükyozgat - Karacahasan Memeli Hayvan Fosil Yatakları Öz  PDF
Oğuz EROL
 
Cilt 32, Sayı 1-2 (1988) Ege Bölgesinin Turizm Coğrafyası Öz  PDF
Aydoğan KÖKSAL
 
Cilt 38, Sayı 1-2 (1998) Kentlerin Çevre Sorunları ve Habitat Konferansları Öz  PDF
Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU
 
Cilt 29, Sayı 1-4 (1978) Çayeli ve Pazar İlçelerinin Ekonomik Yapısı Öz  PDF
Alâeddin TANDOĞAN
 
Cilt 5, Sayı 1 (1947) Deprem, Seylâplar ve Meteoroloji İşleri Öz  PDF
Cemal Arif ALAGÖZ
 
Cilt 8, Sayı 1-2 (1950) Samsun Gerisinde Karadeniz İntikal İklimi Öz  PDF
Cevat R. GÜRSOY
 
Cilt 50, Sayı 2 (2010) Edebiyat, Coğrafya ve Uzam: Hardy’nin Yuvaya Dönüş Adlı Romanı Öz  PDF
M. Ayça VURMAY
 
Cilt 32, Sayı 1-2 (1988) Köyceğiz-Dalaman Çevresindeki Tarihi Yerleşme Alanlarının Jeomorfolojik Birimlerle İlişkisi (Güneybatı Anadolu) Öz  PDF
Ali Fuat DOĞU
 
Cilt 32, Sayı 1-2 (1988) Kazova'da Zirai Faaliyetlerin Gelişimi Öz  PDF
Ali ÖZÇAĞLAR
 
Toplam 73 ögeden 1 - 73 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar