Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 1, Sayı 1 (1942) Haberler Öz  PDF
DTCF Dergisi / DTCF Journal Yazı İşleri ve Yönetim Kurulu / Editorial Board
 
Cilt 56, Sayı 1 (2016) Tek Dilli Çocuklarda Deyimlerin Anlamlandırılması ve Öntürlük Etkisi Öz  PDF
Hüseyin UYSAL, Seda G. GÖKMEN
 
Cilt 1, Sayı 3 (1943) Haberler Öz  PDF
DTCF Dergisi Yönetim Kurulu / DTCF Journal Editorial Board
 
Cilt 55, Sayı 2 (2015) Dil ve Dilbilgisi Eğretilemelerine İlişkin Gözlemler ve Düşünce Örüntüleri Öz  PDF
Dilek PEÇENEK
 
Cilt 42, Sayı 1-2 (2002) Sümerce-Macarca Sorunu Öz  PDF
Lâszlö PAPP, Naciye GÜNGÖRMÜŞ (Çev.)
 
Cilt 13, Sayı 4 (1955) Alman Dilindeki Muhteva İktibasları Üzerine Araştırmalar Öz  PDF
Yaşar ÖNEN
 
Cilt 1, Sayı 1 (1942) Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Felsefe Öğretimi Öz  PDF (Fransızca | French)
Olivier LACOMBE, Necati AKDER (Çev.)
 
Cilt 1, Sayı 1 (1942) Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Enstitüsü'nün Öğretim Gezintileri Öz  PDF  PDF (Almanca | German)
Herbert LOUIS, Feruh SANIR (Çev.)
 
Cilt 50, Sayı 2 (2010) Reklamlarda Biçem ve Dilin Yaratıcı Kullanımı Öz  PDF (İngilizce | English)
Nazan TUTAŞ
 
Cilt 54, Sayı 1 (2014) İngiliz Dilinde ‘Aydınlanma’: Eski İngilizce’den Günümüze Değişimi ve Gelişimi Öz  PDF
Nazan TUTAŞ
 
Cilt 35, Sayı 1 (1991) Korece ile Türkçenin Durum Eklerinin Karşılaştırması Öz  PDF
Han-Woo CHOI
 
Cilt 43, Sayı 2 (2003) Konuşma Dersleri Metin Çalışmaları Öz  PDF (Almanca | German)
Ünal KAYA
 
Cilt 43, Sayı 2 (2003) Sıfatların Başka Sözcük Türlerine Kayması Öz  PDF
Dursun ZENGİN
 
Cilt 47, Sayı 1 (2007) Jean-Jacques Rousseau ve Şemseddin Sami’de Dil Üzerine Görüşler: “Dillerin Kökeni Üzerine Deneme” ve “Lisân” Öz  PDF (Fransızca | French)
Nurmelek DEMİR
 
Cilt 2, Sayı 2 (1944) Lengüistik ve Lengüistikle İlgili Bilimler Öz  PDF
Necip ÜÇOK
 
Cilt 57, Sayı 1 (2017) Türkiye'deki Sinoloji Çalışmalarında Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin Yeri ve Önemi Öz  PDF
İnci İNCE ERDOĞDU
 
Cilt 36, Sayı 1-2 (1993) DTCF Mağaracılık ve Dağcılık Kolu Faaliyeti (1991): Aladağlar Öz  PDF
Süha KOCAKUŞAK, Hakan YİĞİTBAŞOĞLU
 
Cilt 1, Sayı 2 (1943) Haberler Öz  PDF
DTCF Dergisi Yönetim Kurulu / DTCF Journal Editorial Board
 
Cilt 1, Sayı 1 (1942) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde Halk Edebiyatı ve Folklor Arşivi Öz  PDF
Pertev Naili BORATAV
 
Cilt 7, Sayı 1 (1949) Bizde Latince Öğrenimi ve Öğretimi Hakkında Öz  PDF
Halil DEMİRCİOĞLU
 
Cilt 55, Sayı 2 (2015) "Irk"tan "Kültür"e: Antropoloji-Folklor Etkileşimi- Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Örneği Öz  PDF
Hasan MÜNÜSOĞLU
 
Cilt 57, Sayı 2 (2017) Türk Mutfak Kültüründen Bir Sözcük: Güllaç Öz  PDF
Murat KÜÇÜK
 
Cilt 55, Sayı 2 (2015) Ussallık, Dil, Anlam ve Bilgi İlişkisi Bağlamında ‘Temelsiz’ Söylemlerin Karşıt-Tezleri Öz  PDF
Ömer Faik ANLI
 
Cilt 1, Sayı 4 (1943) Filoloji Bakımından Türkler ve Komşuları Öz  PDF
Necip ÜÇOK
 
Cilt 55, Sayı 2 (2015) 7-11 Yaş Türkçe Çocuk Kitaplarında Hareket Olayları Üzerine Bir Çalışma Öz  PDF (İngilizce | English)
Seda GÖKMEN
 
Cilt 45, Sayı 1 (2005) Söylem Çözümlemesi Odaklı Açıklayıcı Çevirinin Yabancı Dil Olarak Fransızca Öğretim/Öğrenimine Katkıları Öz  PDF (Fransızca | French)
Suna TİMUR AĞILDERE
 
Cilt 43, Sayı 1 (2003) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'ndeki Mülteci Profesörler Öz  PDF
Nilgün ÇELEBİ
 
Cilt 31, Sayı 1-2 (1987) Toplum Dil Bilimin Kimi Kavramlarına Kuramsal Bir Bakış ve Dil Türleri Öz  PDF
Kamile İMER
 
Cilt 53, Sayı 1 (2013) Macaristan'da Aydınlanmanın Dili ve İdeolojisi Öz  PDF
İsmail DOĞAN
 
Cilt 7, Sayı 1 (1949) Bir Roma’lı Askerin Mezar Kitabesi Öz  PDF  PDF (Almanca | German)
Georg ROHDE, Samim SİNANOĞLU (Çev.)
 
Cilt 57, Sayı 2 (2017) Çok Satan İngilizce Kitapların Türkçe Çevirilerindeki Vücut Bölümleriyle İlgili Terimler ve İngilizcenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi İçin Öneriler Öz  PDF (İngilizce | English)
Cemal ÇAKIR
 
Cilt 2, Sayı 4 (1944) Sosyal Bakımdan Dil Öz  PDF
Necip ÜÇOK
 
Cilt 50, Sayı 1 (2010) Çok Sesliliğin Ağında: Iris Murdoch’un Ağ Adlı Romanının Bakhtinsel İncelemesi Öz  PDF (İngilizce | English)
Zeynep Z. ATAYURT
 
Cilt 1, Sayı 2 (1943) Yeni Yıl Açış Dersi Öz  PDF
Şevket Aziz KANSU
 
Cilt 39, Sayı 1-2 (1999) Lev S. Vygotsky'nin Gelişim Kuramı Öz  PDF
Türkan ÖNCÜ
 
Cilt 50, Sayı 1 (2010) Felsefe - Edebiyat Etkileşimi: Felsefî Roman Öz  PDF
Ülker ÖKTEM
 
Cilt 18, Sayı 1-2 (1960) Alman Dil Devriminin Ana İlkeleri Öz  PDF
Yaşar ÖNEN
 
Cilt 56, Sayı 2 (2016) Türkiye’de Bir Macar Türkolog: Tibor Halasi-Kun Öz  PDF
Erdal ÇOBAN
 
Cilt 56, Sayı 2 (2016) Simbiyotik Bir Bakışla Dilin Evrimi Öz  PDF
Kubilay HOŞGÖR
 
Cilt 31, Sayı 1-2 (1987) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin Bilimsel Araştırmalara Ayrılan Bütçesi ve Gerçek Harcamaları (1973-1981 Yılları) Öz  PDF
Zehra YAŞIN DÖKMEN
 
Cilt 54, Sayı 2 (2014) Ortaokul Öğrencilerinin Kavramsal Ulamları Üzerine Bir Çalışma (Prototip Kuramı Çerçevesinde) Öz  PDF
Nilay ÇAĞLAYAN DİLBER
 
Cilt 55, Sayı 1 (2015) Kültürdilbilim Çerçevesinde Rus Dilinde “Gibi” Bağlacı ile Yapılan Benzetmeler ve Deyimlerin İncelenmesi Öz  PDF
Leyla Çiğdem DALKILIÇ
 
Cilt 32, Sayı 1-2 (1988) İtalya Dışındaki İtalyanca Öğretmenleri İçin Düzenlenen Bilgi Tazeleme, Güncelleştirme Kursları Öz  PDF
Durdu KUNDAKÇI
 
Cilt 46, Sayı 2 (2006) Macar Dilinde Edimbilim Araştırmaları ve Yabancı Dil Olarak Macarca Öğretiminde Önemi Öz  PDF
Valéria ÓVARI
 
Cilt 51, Sayı 2 (2011) İçerik Geribildiriminin Öğrencilerin Yazılı Anlatımına Etkileri Öz  PDF (İngilizce | English)
Sabrina BAGHZOU
 
Cilt 51, Sayı 2 (2011) Bir Türk Sinologun Gözünden Devrim Öncesinin Çin’i: “Eski Çin’den Notlar” Öz  PDF
Seriye SEZEN
 
Cilt 48, Sayı 2 (2008) Bernard Shaw’ın "Pygmalion" Adlı Oyununda Dil, Eğitim ve Toplumsal Sınıf İlişkisi Öz  PDF
Sıla ŞENLEN
 
Cilt 50, Sayı 1 (2010) Bakire Yeni Dünya ve Kapsamlamanın Mantığı Öz  PDF
Devrim KILIÇER
 
Toplam 48 ögeden 1 - 48 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar