Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 56, Sayı 1 (2016) Bir Başyapıt Olarak Dziady III (Atalar III) Öz  PDF
Emrah GAZNEVİ
 
Cilt 1, Sayı 3 (1943) İptidai Cemiyetlerde Edebi Şekillerin İşlevi Öz  PDF
Zekiye SÜLEYMAN EGLAR
 
Cilt 50, Sayı 1 (2010) Yabancı Dilde Edebiyat Öğretmenin Kuramsal Temelleri Öz  PDF (Almanca | German)
D. Çiğdem ÜNAL
 
Cilt 29, Sayı 1-4 (1978) Yanlış Anlaşılan Shakespeare ve Deha Dönemi Yazarları Öz  PDF (Almanca | German)
Zeki Cemil ARDA
 
Cilt 19, Sayı 3-4 (1961) Upanishad’lar Öz  PDF
Kemal ÇAĞDAŞ
 
Cilt 47, Sayı 1 (2007) Türkiye’de Pablo Neruda: 1954-2006 Yılları Arasında Eserlerinin Kaynakça Taraması ve İncelemesi Öz  PDF (İspanyolca | Spanish)
Hale TOLEDO
 
Cilt 35, Sayı 1 (1991) Ali Canib (Yöntem)’in Şiirleri- I Öz  PDF
Hakan SAZYEK
 
Cilt 31, Sayı 1-2 (1987) XIX. Yüzyıla Kadar Macar Edebiyatında Türkler Öz  PDF
Vural YILDIRIM
 
Cilt 12, Sayı 1-2 (1954) Edebiyat Tarihi Araştırmalarında Yeni Ufuklar Öz  PDF
Melahat ÖZGÜ
 
Cilt 1, Sayı 5 (1943) Yayımlar Üzerinde Öz  PDF
Ali TEOMAN, Pertev Naili BORATAV, Melahat ÖZGÜ, Halil İNALCIK, Halil DEMİRCİOĞLU, Wolfram EBERHARD, İkbal BERK (Çev.), Reşat İZBIRAK
 
Cilt 47, Sayı 2 (2007) Thomas Mann ve Rus Edebiyatı Öz  PDF
İclal CANKOREL
 
Cilt 58, Sayı 2 (2018) 70'li Polonyalı Yazarlarda Popülizmin ve Pop Kültürün Etkisiyle Gelişen Pop Fraksiyon Üzerine Öz  PDF
Dorota Anna MIKOLAJCZYK
 
Cilt 35, Sayı 1 (1991) Şahabeddin Süleyman’ın Tarih-i Edebiyyat-ı Osmaniyye’si Üzerinde Edebiyat Tarihi Metodu Açısından Bir Değerlendirme Öz  PDF
Nurullah ÇETİN
 
Cilt 43, Sayı 1 (2003) "Gök Kırmızı" ve Neorealizm Öz  PDF
Semra ALEMDAROĞLU
 
Cilt 49, Sayı 1 (2009) Altın Mobius Şeridi: Parçalı Bir Anlatı Olarak Lessing’in “Altın Defter”i Öz  PDF (İngilizce | English)
Baysar TANIYAN
 
Cilt 55, Sayı 1 (2015) Amin Maalouf’un Afrikalı Leo, Béatrice’ten Sonra Birinci Yüzyıl ve Doğu’nun Limanları Romanlarında Egzotizm Öz  PDF (Fransızca | French)
Ceylan YILDIRIM
 
Cilt 49, Sayı 1 (2009) Çağdaş Kore Romanının Kurucusu Govang-Su İ ve "Merhametsiz Yaşam" Adlı Eseri Öz  PDF
S. Yeşim FERENDECİ
 
Cilt 48, Sayı 2 (2008) Gönderen ve Alıcı: Çeviride Metin Dışı Faktörler Öz  PDF (Almanca | German)
Hülya KAYA
 
Cilt 52, Sayı 1 (2012) Polonya Şiirinde Aşkın Serüveni-I: Orta Çağ’dan Realizm’e Öz  PDF
Seda KÖYCÜ
 
Cilt 1, Sayı 4 (1943) Türk Romancılığında Fransız Tesiri Nasıl Başladı? Öz  PDF
Cevdet PERİN
 
Cilt 59, Sayı 1 (2019) John Fowles'un Doğa Yazımı ve İngiliz Romantizmi Öz  PDF (İngilizce | English)
Barış METE
 
Cilt 46, Sayı 2 (2006) Fantastik Edebiyata Genel Bir Bakış - Stefano Benni ve Stranalandia Öz  PDF
Zuhal YILMAZ
 
Cilt 41, Sayı 1-2 (2001) Çağdaş Avusturya Romanında Dil Sorunsalı: Elias Canetti'nin "Körleşme"si Öz  PDF (Almanca | German)
Ünal KAYA
 
Cilt 17, Sayı 3-4 (1959) Edebiyatta Şiir. Stefan Georges Öz  PDF (Almanca | German)
Melahat ÖZGÜ
 
Cilt 46, Sayı 2 (2006) Wisława Szymborska’nın Şiiri Öz  PDF
Neşe TALUY YÜCE
 
Cilt 51, Sayı 2 (2011) Czesław Miłosz’un Şiiri Öz  PDF
Seda KÖYCÜ
 
Cilt 60, Sayı 2 (2020) Spekülatif Kurguda Salgın Teması Öz  PDF
Emrah ATASOY
 
Cilt 53, Sayı 1 (2013) Muhalif Yönüyle XX. Yüzyıl Adamı Czesław Miłosz Öz  PDF
Aybike KILIK
 
Cilt 50, Sayı 2 (2010) Türkiye’de Halkbiliminin Mimarları Öz  PDF
Volkan ÖZTEKE
 
Cilt 52, Sayı 1 (2012) Şili’nin İlk Nobel Ödülü Alan Ozanı Gabriela Mistral Öz  PDF
Hale TOLEDO
 
Cilt 32, Sayı 1-2 (1988) Endülüs Şiirine Genel Bir Bakış Öz  PDF
M. Faruk TOPRAK
 
Cilt 50, Sayı 1 (2010) Felsefe - Edebiyat Etkileşimi: Felsefî Roman Öz  PDF
Ülker ÖKTEM
 
Cilt 22, Sayı 1-2 (1964) Edebiyat Açısından Doğu ve Batı Mistisizminde Zaman Düşüncesi Öz  PDF
Ahmet E. UYSAL
 
Cilt 42, Sayı 1-2 (2002) Edebiyat İncelemelerinde Tarihe Yeni Bir Dönüş Öz  PDF
Rümeysa ÇAVUŞ
 
Cilt 14, Sayı 3-4 (1956) Şiir ve Sentaks Öz  PDF  PDF (İngilizce | English)
Arthur SEWELL
 
Cilt 53, Sayı 2 (2013) Unutulmuşluğun Karanlığında Bir Şair: Ârif Dündâr Ataker Öz  PDF
Ersin ÖZARSLAN
 
Cilt 32, Sayı 1-2 (1988) Selçuklu Türklerine Yazılmış Bazı Arapça Şiirler Öz  PDF
İnci KOÇAK
 
Cilt 52, Sayı 2 (2012) Samiha Ayverdi’nin Romanlarında Betimlemenin İşlevleri Öz  PDF
Emine Gözde ÖZGÜREL
 
Cilt 53, Sayı 2 (2013) Paniumlu Priscus: Bir Müverrihin Entelektüel ve Mesleki Portresinden Kesitler Öz  PDF
Abdullah ÜSTÜN
 
Cilt 12, Sayı 3-4 (1954) İngiliz Edebiyatının Bugünkü Durumu Öz  PDF (İngilizce | English)
Arthur SEWELL
 
Cilt 53, Sayı 2 (2013) Manifesto Olarak Eleştiri Bilim Olarak Eleştiriye Karşı: Modernizm Çağında Yeni Bir “Eserler Savaşı” Öz  PDF (İngilizce | English)
Petru GOLBAN
 
Toplam 41 ögeden 1 - 41 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar