Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 47, Sayı 1 (2007) Mondrian'ın Yeni Bir Bakış Açısıyla Okunması Öz  PDF
Güler ALTUNÖZ
 
Cilt 41, Sayı 1-2 (2001) Bir İlerleme Tasarımı Olarak Tarih Öz  PDF
Kubilay AYSEVENER
 
Cilt 43, Sayı 2 (2003) John Locke ve George Berkeley'in Kesin Bilgi Anlayışı Öz  PDF
Ülker ÖKTEM
 
Cilt 50, Sayı 1 (2010) Felsefe - Edebiyat Etkileşimi: Felsefî Roman Öz  PDF
Ülker ÖKTEM
 
Cilt 48, Sayı 1 (2008) Ortega y Gasset ve Onun Üniversite İdeolojisi Öz  PDF
Ernesto Mayz VALLENILLA, Ceren KARACA (Çeviren/Translator)
 
Cilt 54, Sayı 1 (2014) Cicero’nun Logikē ve Dialektıkē Terimlerini Latinceye Çeviri Yöntemi Öz  PDF
Ceyda ÜSTÜNEL KEYİNCİ
 
Toplam 6 ögeden 1 - 6 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar