Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 19, Sayı 3-4 (1961) Türk Halk Edebiyatında Al ve Al-Kadını Üzerine Araştırmalar Öz  PDF (Almanca | German)
Orhan ACIPAYAMLI
 
Cilt 1, Sayı 1 (1942) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde Halk Edebiyatı ve Folklor Arşivi Öz  PDF
Pertev Naili BORATAV
 
Cilt 18, Sayı 3-4 (1960) Evlenme Bibliyografyası (1923-1950) Öz  PDF
Orhan ACIPAYAMLI
 
Cilt 22, Sayı 3-4 (1964) Türkiye'de Yağmur Duası Öz  PDF
Orhan ACIPAYAMLI
 
Cilt 13, Sayı 3 (1955) Eski Ankara Kadın Kıyafetleri ve Giyiniş Tarzları Öz  PDF
Enise YENER
 
Cilt 30, Sayı 1-2 (1982) Halkbilimde Görüntü Belgesi Olarak Akarfilmin Kullanılması Öz  PDF
Gürbüz ERGİNER
 
Cilt 4, Sayı 1 (1946) Doğu Anadolu'da Folklor Derlemeleri Hakkında Bazı Notlar Öz  PDF
İlhan BAŞGÖZ
 
Cilt 4, Sayı 1 (1946) Doğu Anadolu'da Folklor Derlemeleri Öz  PDF
Pertev N. BORATAV
 
Cilt 12, Sayı 3-4 (1954) Acıpayam ve Çevresinde Mesken ve Mesken İle İlgili Etnografik Araştırmalar Öz  PDF
Orhan Aydın ACIPAYAMLI
 
Cilt 6, Sayı 4 (1948) Eski Türklerde ve Folklorda “Ant” Öz  PDF
Abdülkadir İNAN
 
Cilt 33, Sayı 1-2 (1990) Süpürge Zanaatçısı Örneğinde İki Kültürel Süreç: Kültürleme ve Kültürlenme Öz  PDF
İsmail ENGİN
 
Cilt 33, Sayı 1-2 (1990) Güneyevler Köyü’nde Yardımlaşma Gelenekleri Öz  PDF
Hüseyin TÜRK
 
Cilt 38, Sayı 1-2 (1998) Çocuk Oyunlarının Sınıflandırılması Öz  PDF
Serpil CENGİZ
 
Cilt 20, Sayı 1-2 (1962) Anadolu'da Nazarla İlgili Bazı Adet ve İnanmalar Öz  PDF
Orhan ACIPAYAMLI
 
Toplam 14 ögeden 1 - 14 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar