Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 36, Sayı 1-2 (1993) Eski Eser Tahribatı ve Defineciler Öz  PDF
Mustafa AKKAYA
 
Cilt 36, Sayı 1-2 (1993) Yönetim ve Kültür Öz  PDF
H. Ahmet MADEN
 
Cilt 36, Sayı 1-2 (1993) Eski Eser Kaçakçılığı ve Tahribatında Batıda Kamuoyu Oluşturmanın Önemi: KKTC Örneği Öz  PDF
Suna GÜVEN
 
Cilt 1, Sayı 1 (1942) Klâsik Kültürü Tanımanın ve Dillerini Öğrenmenin Faydaları Öz  PDF
Reşat Şemsettin SİRER
 
Cilt 58, Sayı 1 (2018) Anadolu'da Özgün Bir Ekonomik Aktör Tipi: Homo Kaysericus Öz  PDF
Ercan GEÇGİN
 
Cilt 1, Sayı 3 (1943) Uygur Türklerini ve Kültürlerini Tanıyalım Öz  PDF
M. Şükrü AKKAYA
 
Cilt 21, Sayı 1-2 (1963) Japonya’daki Dini, Kültürel ve Sosyal Reformlara Genel Bakış Öz  PDF
Sedat Veyis ÖRNEK
 
Cilt 12, Sayı 3-4 (1954) Klâsik Filolojide Metodoloji Öz  PDF  PDF (İtalyanca | Italian)
Suat SİNANOĞLU
 
Cilt 58, Sayı 2 (2018) 70'li Polonyalı Yazarlarda Popülizmin ve Pop Kültürün Etkisiyle Gelişen Pop Fraksiyon Üzerine Öz  PDF
Dorota Anna MIKOLAJCZYK
 
Cilt 59, Sayı 2 (2019) Toplumsal Dönüşüm Çerçevesinde Değişen Anlam ve Kullanımlarıyla “Boş Zaman” Sosyolojisi Öz  PDF
Uğur Zeynep GÜVEN
 
Cilt 45, Sayı 1 (2005) Yeni Tarihselcilik ve Rönesans Kültürü Öz  PDF (İngilizce | English)
Evrim DOĞAN
 
Cilt 18, Sayı 3-4 (1960) İkinci Dünya Harbi Sonrasına Ait Felsefe ve Umumiyetle Kültür Hareketlerini Yakından İncelemek Üzere Gitmiş Olduğum Almanya’daki Mesleki Faaliyetimi Bildirir Rapordur Öz  PDF
Necati AKDER
 
Cilt 48, Sayı 2 (2008) Gönderen ve Alıcı: Çeviride Metin Dışı Faktörler Öz  PDF (Almanca | German)
Hülya KAYA
 
Cilt 48, Sayı 1 (2008) Kenize Mourad’ın Romanlarında “Öteki” Öz  PDF
Çağrı EROĞLU
 
Cilt 20, Sayı 3-4 (1962) Türkiye Kültür Tarihine Umumi Bir Bakış Öz  PDF
Faruk SÜMER
 
Cilt 52, Sayı 1 (2012) Tıbbi Antropoloji: Akraba Evliliklerinin Patolojik Etkileri Öz  PDF
Mehmet Şükrü NAR
 
Cilt 40, Sayı 3-4 (2000) Denizli Kırsal Kesiminde Akraba Evliliği ve Bunu Etkileyen Faktörler Öz  PDF
Galip AKIN
 
Cilt 54, Sayı 1 (2014) Psiko-Antropolojik Bir Olgu Olarak Fal Üzerine Nitel Bir Araştırma Öz  PDF
Mehmet Şükrü NAR
 
Cilt 40, Sayı 1-2 (2000) Tarihte Çeviri: Antik Çağdan 19. Yüzyıl Sonuna Kadar Edebi Çeviri Kuramları -1. Antik Çağdan Barok Çağın Sonuna Kadar Öz  PDF
Rezzan KIZILTAN
 
Cilt 55, Sayı 1 (2015) Kültürdilbilim Çerçevesinde Rus Dilinde “Gibi” Bağlacı ile Yapılan Benzetmeler ve Deyimlerin İncelenmesi Öz  PDF
Leyla Çiğdem DALKILIÇ
 
Cilt 55, Sayı 2 (2015) Maus: Grafik Roman ve Edebiyat Öz  PDF
Şenol BEZCİ
 
Cilt 3, Sayı 2 (1945) Sümerlerin Kültür Sahasındaki Başarıları Öz  PDF  PDF (Almanca | German)
B. LANDSBERGER, Mebrure OSMAN TOSUN (Çev.)
 
Cilt 46, Sayı 1 (2006) Sözlü Edebiyat ve Gösteri Kültürünün Buluşma Noktası: “Meddah” Tek Kişilik Tiyatro Öz  PDF
Agnieszka Ayşen KAİM
 
Cilt 53, Sayı 2 (2013) İspanyol Yazınında Esperpento Gerçeği: Valle Inclán'ın “Bohemya Işıkları” Oyununda Esperpentist Yansımalar Öz  PDF
Hüseyin Güngör ŞAHİN
 
Cilt 33, Sayı 1-2 (1990) Hint-İslam Kültürel İlişkileri Öz  PDF (İngilizce | English)
Rasih GÜVEN
 
Cilt 50, Sayı 2 (2010) Türkiye’de Halkbiliminin Mimarları Öz  PDF
Volkan ÖZTEKE
 
Cilt 33, Sayı 1-2 (1990) Süpürge Zanaatçısı Örneğinde İki Kültürel Süreç: Kültürleme ve Kültürlenme Öz  PDF
İsmail ENGİN
 
Cilt 50, Sayı 1 (2010) Felsefe - Edebiyat Etkileşimi: Felsefî Roman Öz  PDF
Ülker ÖKTEM
 
Cilt 33, Sayı 1-2 (1990) Kültür-Kişilik İlişkisi Öz  PDF
İsmail ENGİN
 
Cilt 48, Sayı 1 (2008) Ortega y Gasset ve Onun Üniversite İdeolojisi Öz  PDF
Ernesto Mayz VALLENILLA, Ceren KARACA (Çeviren/Translator)
 
Cilt 22, Sayı 3-4 (1964) Kültürel İlişkilerden Doğan Etkileşimin Hindistan Örneğinde İncelenmesi Öz  PDF (İngilizce | English)
K. L. MEHTA
 
Cilt 44, Sayı 1 (2004) İnsanın Evrim Sürecine Ait Bir Hipotezin Değerlendirilmesi Öz  PDF
Galip AKIN, Başak KOCA ÖZER, Timur GÜLTEKİN
 
Cilt 56, Sayı 2 (2016) İlhanlılar Devrinde Erzurum Öz  PDF
Firdevs ÖZEN
 
Toplam 33 ögeden 1 - 33 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar