Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 56, Sayı 2 (2016) Osmanlıda Zahire Mübaşiri Olmak: Ziştovili Hacı Ali Örneği (1749-1755) Öz  PDF
Fadimeana FİDAN
 
Cilt 54, Sayı 1 (2014) Hicaz’a Meşakkatli Yolculuk: Türkistanlı Hacılar, Halife ve İstanbul (XVI-XX Yüzyıl) Öz  PDF (İngilizce | English)
Mehmet ALPARGU, Serkan YAZICI, Fikrettin YAVUZ
 
Cilt 54, Sayı 2 (2014) Sarıkamış Harekâtı Esnasında Cephede Yaşananlar ve Anadolu’ya Etkileri Öz  PDF
Hümmet KANAL
 
Cilt 54, Sayı 2 (2014) 19.Yüzyılda Osmanlı İdaresi Altında Basra Vilayeti ve Körfezine İlişkin Bazı Tespitler Öz  PDF
Selda Kaya KILIÇ
 
Cilt 56, Sayı 2 (2016) Constantin-François Volney’in Seyahatnamesinde Suriye Öz  PDF
Fatma UYGUR
 
Cilt 55, Sayı 2 (2015) Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Posta Güvercinleri Öz  PDF
Sevilay ÖZER
 
Toplam 6 ögeden 1 - 6 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar