Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 43, Sayı 2 (2003) İki Kadın, Tek Aşk: Şiir Maria Pawlikowska Jasnorzewska ve Pervin Şakir Öz  PDF
Seda KÖYCÜ, Asuman BELEN ÖZCAN
 
Cilt 43, Sayı 1 (2003) Dört Örnekle Polonya Edebiyatında Nazilere Bakış Öz  PDF
Neşe TALUY YÜCE
 
Cilt 43, Sayı 1 (2003) Mickiewicz'in Lehçeye Çevirdiği "Gavur"da Türk Motifleri Öz  PDF
Seda KÖYCÜ
 
Cilt 48, Sayı 1 (2008) Aşka Aşık Pawlikowska ve Aşkla Yaşayabilen Poświatowska Öz  PDF
Seda KÖYCÜ ARSLANTEKİN
 
Cilt 46, Sayı 2 (2006) Polonyalı Yazar Stefan Żeromski’nin "Erken Bahar" Başlıklı Romanı Üzerine Bir İnceleme Öz  PDF
Sabire ARIK
 
Toplam 5 ögeden 1 - 5 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar