Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 28, Sayı 1-2 (1970) 1945'ten itibaren Amerika'da Psikoloji Öz  PDF (İngilizce | English)
Carrol C. PRATT
 
Cilt 35, Sayı 1 (1991) Psikosomatik Servise Yatarak Tedavi Gören Hastaların Bazı MMPI Bulgularının Aleksitimik Özellikler Açısından İncelenmesi ve Kontrol Grubuyla Karşılaştırılması Öz  PDF
Ülgen OKYAYUZ, Oğuz BERKSUN, Abdülkadir ÇEVİK
 
Cilt 35, Sayı 1 (1991) İhtiyarlık Psikosomatiği ve Kültürel Nitelikleri Öz  PDF
H. Ahmet MADEN
 
Cilt 33, Sayı 1-2 (1990) Kadınlar Kadınlara Karşı Önyargılı mı? Öz  PDF
Ali DÖNMEZ
 
Cilt 35, Sayı 1 (1991) Bem Cinsiyet Rolü Envanterinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması    Öz  PDF
Zehra DÖKMEN
 
Cilt 31, Sayı 1-2 (1987) Kişiliğin Oluşmasındaki Kültürel Etmenler Öz  PDF
Zafer İLBARS
 
Cilt 43, Sayı 1 (2003) Torrance Yaratıcı Düşünme Testleri-Şekil Testi Aracılığıyla 12-14 Yaşları Arasındaki Çocukların Yaratıcılık Düzeylerinin Yaş ve Cinsiyete Göre Karşılaştırılması Öz  PDF
Türkân ÖNCÜ
 
Cilt 1, Sayı 4 (1943) Yayımlar Üzerinde Öz  PDF
Reşat İZBIRAK, Behice SADIK BORAN, Niyazi BERKES, Muzaffer Ş. BAŞOĞLU, Saadet ÇAĞATAY, Saim Ali DİLEMRE, Mustafa Selçuk AR, Akdes Nimet KURAT
 
Cilt 34, Sayı 1-2 (1990) Pirandello'nun Psikolojik Rölativizmi Öz  PDF
Durdu KUNDAKÇI
 
Cilt 1, Sayı 2 (1943) Farklar Psikolojisine Giriş Öz  PDF
Muzaffer Şerif BAŞOĞLU
 
Cilt 35, Sayı 2 (1991) Alkolizm Psikosomatiği ve Kültürel Nitelikleri Öz  PDF
Ahmet MADEN
 
Cilt 35, Sayı 2 (1991) Psikosomatik Hastalıklar ve Kültür Öz  PDF
H. Ahmet MADEN
 
Cilt 7, Sayı 4 (1949) Psikolojinin Saha, Vazife ve Sınırları Üzerine Tenkidi Bir Araştırma Öz  PDF
Bedi Ziya EGEMEN
 
Cilt 33, Sayı 1-2 (1990) Öğrenilmiş Çaresizlik ve Depresyon: Yükleme Biçimi Ölçeği ve Beck Depresyon Ölçeğiyle Yapılan Bir Çalışma Öz  PDF
Selim HOVARDAOĞLU
 
Cilt 39, Sayı 1-2 (1999) Lev S. Vygotsky'nin Gelişim Kuramı Öz  PDF
Türkan ÖNCÜ
 
Cilt 33, Sayı 1-2 (1990) Kaçındırma Tedavisi Öz  PDF
Şennur KIŞLAK
 
Toplam 16 ögeden 1 - 16 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar