Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 58, Sayı 1 (2018) Çağdaş Romana Deleuzyen Bir Bakış: Bazı Sorular Öz  PDF
Zekiye ANTAKYALIOĞLU
 
Cilt 58, Sayı 1 (2018) Antik Sümer’e Yolculuk: Jennifer J. Garrity’nin Tarihi Çocuk Romanı “Secret of the Scribe”de Geçmişin Yeniden İnşası Öz  PDF (İngilizce | English)
Esra ÇOKER
 
Cilt 55, Sayı 2 (2015) Maus: Grafik Roman ve Edebiyat Öz  PDF
Şenol BEZCİ
 
Cilt 57, Sayı 1 (2017) The Weary Generations Romanında Politik ve Tarihi Olgular Öz  PDF (İngilizce | English)
Aykut KİŞMİR
 
Cilt 57, Sayı 2 (2017) Sentimental Disiplin: Susan Warner'ın “The Wide, Wide World” Adlı Romanı Üzerine Anlatıbilimsel Bir İnceleme Öz  PDF (İngilizce | English)
Elif ÖZTABAK AVCI
 
Cilt 43, Sayı 1 (2003) Horatius'un Lirik Şiirlerinde Iuppiter Öz  PDF
Ü. Fafo TELATAR
 
Cilt 50, Sayı 1 (2010) Felsefe - Edebiyat Etkileşimi: Felsefî Roman Öz  PDF
Ülker ÖKTEM
 
Cilt 43, Sayı 2 (2003) Natalia Ginzburg'un Anlatımlarında Ölüm Öz  PDF (İtalyanca | Italian)
Zuhal YILMAZ
 
Cilt 57, Sayı 2 (2017) Modern Polonya Romanında Yabancı(laşmış) Bir Kadın Öz  PDF
Nevra VARDAL ATAK
 
Cilt 31, Sayı 1-2 (1987) Amerika’da Doğalcı Roman Öz  PDF
Necla AYTÜR
 
Cilt 17, Sayı 1-2 (1959) Anadolu'da Gordion Roma Devri Halkı Astragalus ve Calcaneus'larının Biometrik ve Morfolojik Tetkiki ile Ontojenetik ve Filojenetik Münasebetleri Öz  PDF
Enver Yaşar BOSTANCI
 
Cilt 3, Sayı 1 (1944) Yakup Kadri'nin Beş Romanında Fransız Realist ve Naturalistlerinin Tesirleri Öz  PDF
Necdet BİNGÖL
 
Cilt 12, Sayı 1-2 (1954) Samipaşazâde Sezai Bey'in "Sergüzeşt" İsimli Romanında Gerçekçiliğin Payı Öz  PDF
Güzin DİNO
 
Cilt 39, Sayı 1-2 (1999) Modern Roman Arayışı ve Kalpazanlar Öz  PDF
Zümral ÖLMEZ
 
Cilt 43, Sayı 2 (2003) "Passage de Milan"da İç-Anlatı Yöntemi ve Metinlerarası İlişkiler Öz  PDF
Zümral ÖLMEZ
 
Cilt 2, Sayı 1 (1943) Curiatius Maternus Öz  PDF
Samim SİNANOĞLU
 
Cilt 40, Sayı 1-2 (2000) Modern Roman Arayışı ve Kalpazanhlar (2) Öz  PDF
Zümral ÖLMEZ
 
Cilt 31, Sayı 1-2 (1987) Gogol’ün Yapıtlarında Memur Tipleri Öz  PDF
Aydın SÜER
 
Cilt 49, Sayı 1 (2009) Altın Mobius Şeridi: Parçalı Bir Anlatı Olarak Lessing’in “Altın Defter”i Öz  PDF (İngilizce | English)
Baysar TANIYAN
 
Cilt 59, Sayı 2 (2019) Manuel Vázquez Montalbán'dan Polisiye Romana Realist Bir Yaklaşım: “Merkez Komitesinde Cinayet” Öz  PDF
Mükerrem AKTOPRAK KARAKAYA
 
Cilt 59, Sayı 2 (2019) Dürrenmatt'ın “Şüphe” Adlı Polisiye Romanında Kurgu ve Üslup Öz  PDF
Betül YALÇINKAYA AKÇİT
 
Cilt 35, Sayı 2 (1991) Natüralizme Kadar İspanyol Romanında Gerçekçilik Öz  PDF
Ertuğrul ÖNALP
 
Cilt 49, Sayı 1 (2009) Çağdaş Kore Romanının Kurucusu Govang-Su İ ve "Merhametsiz Yaşam" Adlı Eseri Öz  PDF
S. Yeşim FERENDECİ
 
Cilt 50, Sayı 1 (2010) Çok Sesliliğin Ağında: Iris Murdoch’un Ağ Adlı Romanının Bakhtinsel İncelemesi Öz  PDF (İngilizce | English)
Zeynep Z. ATAYURT
 
Cilt 9, Sayı 4 (1951) “Araba Sevdası” Kuruluşu Hakkında bir Deneme Öz  PDF
Güzin DİNO
 
Cilt 46, Sayı 1 (2006) André Malraux, İspanyol İç Savaşı ve "Umut" Öz  PDF
Şebnem ATAKAN
 
Cilt 3, Sayı 5 (1945) Hüseyin Rahmi Romanlarında Kadın Tipleri Öz  PDF
Mediha BERKES
 
Cilt 3, Sayı 2 (1945) Çin Romanının Çin Hayatındaki Yeri Öz  PDF
Wolfram EBERHARD
 
Cilt 56, Sayı 2 (2016) Bir Nehir Roman İncelemesi: Geceler ve Günler Öz  PDF
Nevra VARDAL ATAK
 
Cilt 39, Sayı 1-2 (1999) Millî Edebiyat Dönemine Ait Bilinmeyen Bir Roman Öz  PDF
Nurullah ÇETİN
 
Cilt 23, Sayı 3-4 (1965) XIV-XVI. Asırlarda Türk-İspanyol Münasebetlerine Toplu Bir Bakış Öz  PDF
Muzaffer ARIKAN
 
Cilt 57, Sayı 2 (2017) Polisiye Romanda Yakalama ya da Sonsuz Kaçma/Kaybolma: Agatha Christie'nin “And Then There Were None” Başlıklı Romanı Öz  PDF (İngilizce | English)
M. Ayça VURMAY
 
Cilt 46, Sayı 2 (2006) Michel Butor’un "Dereceler" Adlı Romanında Anlatımsal Yapı ve Anlatım Yöntemleri Öz  PDF
Zümral ÖLMEZ
 
Cilt 7, Sayı 1 (1949) Bir Roma’lı Askerin Mezar Kitabesi Öz  PDF  PDF (Almanca | German)
Georg ROHDE, Samim SİNANOĞLU (Çev.)
 
Cilt 49, Sayı 2 (2009) “Uğultulu Tepeler”de Çok Dillilik Öz  PDF (İngilizce | English)
Cumhur Yılmaz MADRAN
 
Cilt 57, Sayı 2 (2017) Postmodern Romanda Karakter: John Fowles'ın Mantissa Romanının Postmodern Karakter Bağlamında İncelenmesi Öz  PDF (İngilizce | English)
Mürüvvet Mira PINAR DOLAYKAYA
 
Cilt 48, Sayı 1 (2008) Luigi Pirandello ve “Dışlanmış Kadın”, “Ölü Mattia Pascal” ve “Biri, Hiçbiri ve Yüzbinler” Adlı Romanlarında Mutsuzluk Teması Öz  PDF
Ebru BALAMİR
 
Cilt 33, Sayı 1-2 (1990) Ramuz'un Yapıtlarında Doğaüstü Teması ve Kollektif Korku Öz  PDF
Tuna ERTEM
 
Cilt 50, Sayı 1 (2010) Bolesław Prus’un “Taş Bebek” Adlı Yapıtı Çerçevesinde Polonya Edebiyatında Realizm Öz  PDF
Malgorzata M. GAJDA
 
Cilt 53, Sayı 1 (2013) Necîb Mahfûz’dan Bir Mısır Devrimi Romanı: Karnak Kafe Öz  PDF
Bülent KORKMAZ
 
Cilt 1, Sayı 1 (1942) Klâsik Kültürü Tanımanın ve Dillerini Öğrenmenin Faydaları Öz  PDF
Reşat Şemsettin SİRER
 
Cilt 27, Sayı 3-4 (1969) Sallustius’tan İki Söylev Öz  PDF
Güngör ÖNER
 
Cilt 52, Sayı 2 (2012) Eleştirilen Ancak Benimsenen İki Aykırı Yazar: Joseph Conrad ve H. G. Wells Öz  PDF (İngilizce | English)
Sema EGE
 
Cilt 39, Sayı 1-2 (1999) "Güzel Karanlık"ın Zaman ve Polisiye Kurgusu Öz  PDF
Nil ÜNSAL
 
Cilt 52, Sayı 2 (2012) Samiha Ayverdi’nin Romanlarında Betimlemenin İşlevleri Öz  PDF
Emine Gözde ÖZGÜREL
 
Cilt 57, Sayı 2 (2017) Tarihsel Romandan Örnekler: "Turgut Reis" ve "Egyptienne" Öz  PDF
Ece YASSITEPE AYYILDIZ
 
Cilt 44, Sayı 2 (2004) Aurora Leigh’de Türsel Birleşim ve Melezlik Öz  PDF
Fahri ÖZ
 
Cilt 17, Sayı 1-2 (1959) Latince’nin Değeri Öz  PDF
Samim SİNANOĞLU
 
Cilt 50, Sayı 2 (2010) İzmir Yangını ve Çağrıştırdıkları Üzerine Öz  PDF
Damla DEMİRÖZÜ
 
Cilt 34, Sayı 1-2 (1990) İspanyol Romanı: Pio Baroja, Camilo José Cela'nın Müjdecisi Öz  PDF
Carmen URIARTE
 
Toplam 50 ögeden 1 - 50 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar