Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 1, Sayı 5 (1943) Uygur Yazı Dili Öz  PDF
Saadet ŞAKİR ÇAĞATAY
 
Cilt 35, Sayı 1 (1991) Korece ile Türkçenin Durum Eklerinin Karşılaştırması Öz  PDF
Han-Woo CHOI
 
Cilt 19, Sayı 1-2 (1961) Yarkent Ağzından Örnekler Öz  PDF
Selahattin OLCAY
 
Cilt 1, Sayı 3 (1943) Uygur Türklerini ve Kültürlerini Tanıyalım Öz  PDF
M. Şükrü AKKAYA
 
Cilt 3, Sayı 4 (1945) Türkçe’nin Yapısı Öz  PDF
C. F. VOGELIN, M. L. ELLINGHAUSEN, Saffet KORKUT (Çev.), Vecihe KILIÇOĞLU (Çev.)
 
Cilt 17, Sayı 3-4 (1959) Türk Dilinde +ça Eki ve Bu Ek ile Yapılan İsim Teşkilleri Üzerine Bir Deneme Öz  PDF
Zeynep KORKMAZ
 
Cilt 9, Sayı 3 (1951) Türk Gramerinde Yeni Araştırmalar Öz  PDF
V. KILIÇOĞLU
 
Cilt 17, Sayı 1-2 (1959) Türkçede –acak/-ecek Gelecek Zaman (Futurum) Ekinin Yapısı Üzerine Öz  PDF
Zeynep KORKMAZ
 
Cilt 1, Sayı 4 (1943) Filoloji Bakımından Türkler ve Komşuları Öz  PDF
Necip ÜÇOK
 
Cilt 13, Sayı 1-2 (1955) Türkçe ile Moğolca Arasındaki İlgiler Öz  PDF
Ahmet TEMİR
 
Cilt 2, Sayı 5 (1944) Codex Cumanicus Sözlüğünün Basılışı Dolayısiyle Öz  PDF
Saadet ÇAĞATAY
 
Cilt 17, Sayı 1-2 (1959) Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Bazı Yeni Araştırmaların Tenkidi Öz  PDF
Bahaeddin ÖGEL
 
Cilt 4, Sayı 1 (1946) Türkçenin Yapısı: Bahis 12. Tekrarlama Öz  PDF
C. F. V0GELIN, M. E. ELLINGHAUSEN, Saffet KORKUT (Çev.), Vecihe KILIÇOĞLU (Çev.)
 
Cilt 46, Sayı 1 (2006) Türkçe Sözlük Hazırlamada Yöntem Sorunları Öz  PDF
Halil İbrahim USTA
 
Cilt 30, Sayı 1-2 (1982) Türkçe Çalışmalarında ve Öğretiminde Dilbilimin Yeri Öz  PDF
Doğan AKSAN
 
Cilt 19, Sayı 1-2 (1961) Yazma Sözlük ve Gramerler Öz  PDF
Saadet ÇAĞATAY
 
Cilt 7, Sayı 2 (1949) İkiz Kelimelerin Tarihi Hakkında Öz  PDF
Hasan EREN
 
Cilt 38, Sayı 1-2 (1998) Seyitnazar Seydi Öz  PDF
Melek ERDEM
 
Toplam 18 ögeden 1 - 18 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar