Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 19, Sayı 3-4 (1961) Türk Halk Edebiyatında Al ve Al-Kadını Üzerine Araştırmalar Öz  PDF (Almanca | German)
Orhan ACIPAYAMLI
 
Cilt 5, Sayı 3 (1947) Çukurova Folklor Derlemeleri Öz  PDF
Pertev Naili BORATAV
 
Cilt 1, Sayı 4 (1943) Türk Romancılığında Fransız Tesiri Nasıl Başladı? Öz  PDF
Cevdet PERİN
 
Cilt 19, Sayı 1-2 (1961) Yarkent Ağzından Örnekler Öz  PDF
Selahattin OLCAY
 
Cilt 35, Sayı 1 (1991) Ali Canib (Yöntem)’in Şiirleri- I Öz  PDF
Hakan SAZYEK
 
Cilt 2, Sayı 1 (1943) M.S.4-5’inci Asırlarda Çin’in Şimalinde Hanedan Kuran Türklerin Şiirleri Öz  PDF
Muhaddere N. ÖZERDİM
 
Cilt 3, Sayı 2 (1945) Hüseyin Rahmi’nin Romancılığı Öz  PDF
Pertev Naili BORATAV
 
Cilt 35, Sayı 1 (1991) Arap Atasözleri Öz  PDF
İnci KOÇAK
 
Cilt 13, Sayı 3 (1955) M.S. IV-V. Yüzyıllarda Çin’in Kuzeyinde Hanedan Kuran Türklerin Şiirleri Öz  PDF
Muhaddere N. ÖZERDİM
 
Cilt 34, Sayı 1-2 (1990) Ahmet Hamdi Tanpınar’a Göre Batı ve Batılılaşma Öz  PDF
Nurullah ÇETİN
 
Cilt 36, Sayı 1-2 (1993) Alman Halk Şiirinde Türkler (13.-16. Yüzyıl) Öz  PDF
Battal İNANDI
 
Cilt 36, Sayı 1-2 (1993) Tahsin Nahit ve Şiiri Öz  PDF
Nurullah ÇETİN
 
Cilt 35, Sayı 1 (1991) Şahabeddin Süleyman’ın Tarih-i Edebiyyat-ı Osmaniyye’si Üzerinde Edebiyat Tarihi Metodu Açısından Bir Değerlendirme Öz  PDF
Nurullah ÇETİN
 
Cilt 7, Sayı 4 (1949) Hildebrand Destanının Esas Motifleri ve Eski Cerman Vuruşma Tarzı Üzerine Öz  PDF  PDF (Almanca | German)
M. Şükrü AKKAYA
 
Cilt 2, Sayı 3 (1944) Hikâyet-i Kerem Han Öz  PDF
Mehmet TUĞRUL
 
Cilt 7, Sayı 4 (1949) Şeyyat Hamza’nın İki Yeni Gazeli Dolayısıyla Öz  PDF
Necmettin Halil ONAN
 
Cilt 43, Sayı 1 (2003) İlk Dönem Yunan Romanında (1834-1880) Öteki İmajı Öz  PDF
Damla DEMİRÖZÜ
 
Cilt 43, Sayı 1 (2003) Mickiewicz'in Lehçeye Çevirdiği "Gavur"da Türk Motifleri Öz  PDF
Seda KÖYCÜ
 
Cilt 7, Sayı 4 (1949) İngiltere’de Yazılmış İlk Türkçe Şiirler Öz  PDF
Orhan BURİAN
 
Cilt 38, Sayı 1-2 (1998) Seyitnazar Seydi Öz  PDF
Melek ERDEM
 
Cilt 33, Sayı 1-2 (1990) Türk ve Alman Yığın Edebiyatı: Edebiyat Tarihlerine Alınmayanlar Öz  PDF
Yüksel BAYPINAR
 
Cilt 9, Sayı 4 (1951) “Araba Sevdası” Kuruluşu Hakkında bir Deneme Öz  PDF
Güzin DİNO
 
Cilt 3, Sayı 5 (1945) Hüseyin Rahmi Romanlarında Kadın Tipleri Öz  PDF
Mediha BERKES
 
Cilt 19, Sayı 1-2 (1961) Yazma Sözlük ve Gramerler Öz  PDF
Saadet ÇAĞATAY
 
Cilt 17, Sayı 3-4 (1959) Vecihi ve Eseri Öz  PDF
Ziya AKKAYA
 
Cilt 34, Sayı 1-2 (1990) Halit Ziya Uşaklıgil'in Hikâyelerinde Zaman Öğesi Öz  PDF
Hakan SAZYEK
 
Cilt 27, Sayı 3-4 (1969) Cahit Sıtkı Tarancı'dan İtalyancaya Çevrilmiş Şiirler Öz  PDF
Necdet ADABAĞ
 
Cilt 39, Sayı 1-2 (1999) Millî Edebiyat Dönemine Ait Bilinmeyen Bir Roman Öz  PDF
Nurullah ÇETİN
 
Cilt 8, Sayı 1-2 (1950) Kitab-i Melik Danişmend Gazi-Danişmendname Öz  PDF
Şükrü AKKAYA
 
Cilt 46, Sayı 2 (2006) Baranyai Decsi János’un "Türk İmparatorlarının Kroniği" İsimli Manzum Tarihi Öz  PDF
İsmail DOĞAN
 
Toplam 30 ögeden 1 - 30 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar