Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 58, Sayı 2 (2018) Rusça ve Türkçedeki Zarf-Fiil Yapılarındaki Anlamsal Özellikler ve Zaman Kavramı Öz  PDF
Leyla Çiğdem DALKILIÇ
 
Cilt 19, Sayı 1-2 (1961) Almancada İlgeçlerin Kullanım Alanları ve Türkçedeki Karşılıkları Öz  PDF (Almanca | German)
Kristinus HEINZ
 
Cilt 7, Sayı 4 (1949) İngiltere’de Yazılmış İlk Türkçe Şiirler Öz  PDF
Orhan BURİAN
 
Cilt 34, Sayı 1-2 (1990) Türkçe ve Almanca'da Hayvanlarla İlgili Sözcüklerle Hitap Etme Öz  PDF (Almanca | German)
Dursun ZENGİN
 
Cilt 43, Sayı 2 (2003) Sıfatların Başka Sözcük Türlerine Kayması Öz  PDF
Dursun ZENGİN
 
Cilt 3, Sayı 4 (1945) Türkçe’nin Yapısı Öz  PDF
C. F. VOGELIN, M. L. ELLINGHAUSEN, Saffet KORKUT (Çev.), Vecihe KILIÇOĞLU (Çev.)
 
Cilt 60, Sayı 2 (2020) Türkçe Öğrenen Yabancıların Kullandıkları Dil Öğrenme Stratejileri Öz  PDF
Sebahat ALAN, M. Ertan GÖKMEN, Dilek PEÇENEK, Hasan Fehmi ÖZDEMİR
 
Cilt 59, Sayı 1 (2019) Türkçe'deki Geçmiş Zaman Bildirme Kiplerinin Tümce Hatırlamaya Etkisi Öz  PDF
Çağla AYDIN, Stanka FITNEVA
 
Cilt 17, Sayı 3-4 (1959) Türk Dilinde +ça Eki ve Bu Ek ile Yapılan İsim Teşkilleri Üzerine Bir Deneme Öz  PDF
Zeynep KORKMAZ
 
Cilt 3, Sayı 5 (1945) Türkçe’nin Yapısı Öz  PDF
C. F. VOGFLIN, M. E. ELLINGHAUSEN, Saffet KORKUT (Çev.), Vecihe KILIÇOĞLU (Çev.)
 
Cilt 44, Sayı 1 (2004) Türkçe ve Korecedeki "Baş(Kafa)" ve Başta Bulunan Organ Adlarıyla İlgili Deyimlerin İncelenmesi Öz  PDF
S. Göksel TÜRKÖZÜ, S. Yeşim FERENDECİ
 
Cilt 1, Sayı 4 (1943) Yayımlar Üzerinde Öz  PDF
Reşat İZBIRAK, Behice SADIK BORAN, Niyazi BERKES, Muzaffer Ş. BAŞOĞLU, Saadet ÇAĞATAY, Saim Ali DİLEMRE, Mustafa Selçuk AR, Akdes Nimet KURAT
 
Cilt 55, Sayı 1 (2015) Almanca ve Türkçe Ad Verme Gelenekleri Öz  PDF
Betül YALÇINKAYA
 
Cilt 5, Sayı 4 (1947) Eski Osmanlıca'da Fiil Müştakları Öz  PDF
Saadet ÇAĞATAY
 
Cilt 12, Sayı 3-4 (1954) İngilizcedeki Türkçe Kelimeler Çalışması İçin Materyal Öz  PDF (İngilizce | English)
E. V. GATENBY
 
Cilt 55, Sayı 2 (2015) 7-11 Yaş Türkçe Çocuk Kitaplarında Hareket Olayları Üzerine Bir Çalışma Öz  PDF (İngilizce | English)
Seda GÖKMEN
 
Cilt 57, Sayı 2 (2017) Cumhuriyet Dönemi İlk Türkçe-Farsça Sözlüğü Ferheng-i Murtaza Üzerine Bir Değerlendirme Öz  PDF
Can KAYGIN
 
Cilt 17, Sayı 1-2 (1959) Türkçede –acak/-ecek Gelecek Zaman (Futurum) Ekinin Yapısı Üzerine Öz  PDF
Zeynep KORKMAZ
 
Cilt 19, Sayı 1-2 (1961) Yazma Sözlük ve Gramerler Öz  PDF
Saadet ÇAĞATAY
 
Cilt 30, Sayı 1-2 (1982) Türkçe Çalışmalarında ve Öğretiminde Dilbilimin Yeri Öz  PDF
Doğan AKSAN
 
Cilt 4, Sayı 1 (1946) Türkçenin Yapısı: Bahis 12. Tekrarlama Öz  PDF
C. F. V0GELIN, M. E. ELLINGHAUSEN, Saffet KORKUT (Çev.), Vecihe KILIÇOĞLU (Çev.)
 
Cilt 7, Sayı 2 (1949) İkiz Kelimelerin Tarihi Hakkında Öz  PDF
Hasan EREN
 
Cilt 57, Sayı 1 (2017) Türkçede Genel Adlar: Kadın ve Adam Öz  PDF
Gülsüm ATASOY
 
Cilt 46, Sayı 1 (2006) Türkçe Sözlük Hazırlamada Yöntem Sorunları Öz  PDF
Halil İbrahim USTA
 
Cilt 13, Sayı 1-2 (1955) Türkçe ile Moğolca Arasındaki İlgiler Öz  PDF
Ahmet TEMİR
 
Cilt 55, Sayı 1 (2015) Kültürdilbilim Çerçevesinde Rus Dilinde “Gibi” Bağlacı ile Yapılan Benzetmeler ve Deyimlerin İncelenmesi Öz  PDF
Leyla Çiğdem DALKILIÇ
 
Cilt 57, Sayı 2 (2017) Rusça Fiillerdeki Görünüş Türlerinin Türkçeye Aktarılmasında Görülen Farklılıklar Öz  PDF (İngilizce | English)
Leyla Çiğdem DALKILIÇ
 
Toplam 27 ögeden 1 - 27 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar