Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 57, Sayı 1 (2017) The Weary Generations Romanında Politik ve Tarihi Olgular Öz  PDF (İngilizce | English)
Aykut KİŞMİR
 
Cilt 7, Sayı 2 (1949) Abu Muhammad Ahmad Bin A’sam Al-Küfi’nin Kitab Al-Futuh’u Öz  PDF  PDF (İngilizce | English)
Akdes Nimet KURAT
 
Cilt 21, Sayı 1-2 (1963) Tarihin Faydası ve Değeri Öz  PDF
Arnold TOYNBEE, Ahmet E. UYSAL (Çev.)
 
Cilt 14, Sayı 3-4 (1956) Dünya Tarihinin Yeni İmajı Öz  PDF (Almanca | German)  PDF
Hans FREYER
 
Cilt 1, Sayı 3 (1943) Yayımlar Üzerinde Öz  PDF
Pertev Naili BORATAV, Bekir Sıtkı BAYKAL, Halil İNALCIK, Mustafa Selçuk AR, Nermin AYGEN, Halil DEMİRCİOĞLU
 
Cilt 4, Sayı 1 (1946) Celali İsyanlarının Başlaması Öz  PDF
Mustafa AKDAĞ
 
Cilt 41, Sayı 1-2 (2001) Bir İlerleme Tasarımı Olarak Tarih Öz  PDF
Kubilay AYSEVENER
 
Cilt 10, Sayı 3-4 (1952) Milliyet ve İnsanlık Mefkûrelerinin Tarih Tedrisatında Ahenkleştirilmesi Öz  PDF
Osman TURAN
 
Cilt 1, Sayı 2 (1943) Haberler Öz  PDF
DTCF Dergisi Yönetim Kurulu / DTCF Journal Editorial Board
 
Cilt 57, Sayı 2 (2017) “Su Diyarı”: Tarihin (Yeniden) Metinselleştirilmesi ve Geçmişin Tarihselleştirilmesi Öz  PDF (İngilizce | English)
Duygu SERDAROĞLU
 
Cilt 46, Sayı 1 (2006) Aiskhylos’un "Persler" Oyunu ve Tarih Öz  PDF
Christopher PELLING, Ayşen SİNA (Çeviren/Translator)
 
Cilt 2, Sayı 2 (1944) Tarih ve Hayat: Nietzsche ile Bir Münâkaşa Öz  PDF
Gerhard RİTTER, Bekir Sıtkı BAYKAL (Çev.)
 
Cilt 1, Sayı 2 (1943) Akademik Tarih Tahsili, Proseminer ve Seminerlere Dair Öz  PDF
Akdes Nimet KURAT
 
Cilt 52, Sayı 2 (2012) Birinci Balkan İttifakı, 1866-1868 Öz  PDF
Selim ASLANTAŞ
 
Cilt 12, Sayı 3-4 (1954) Kazan Hanlığı (1437-1556) Öz  PDF
Akdes Nimet KURAT
 
Cilt 6, Sayı 3 (1948) Tarih Enstitüsü'nün Orta-Anadolu Gezisi Öz  PDF
H. DEMİRCİOĞLU, Halil İNALCIK
 
Cilt 5, Sayı 2 (1947) Büyük Selçuklular İmparatorluğunda Oğuz İsyanı (1153) Öz  PDF  PDF (Almanca | German)
Mehmet Altay KÖYMEN
 
Cilt 3, Sayı 2 (1945) Doksanüç Harbi Arifesinde Osmanlı Devleti ile Büyük Devletler Arasındaki Münasebetler Öz  PDF
Bekir Sıtkı BAYKAL
 
Cilt 4, Sayı 1 (1946) Osmanlı - Leh Münasebetleri 1764 - 1768 Öz  PDF
Selahattin TANSEL
 
Cilt 19, Sayı 1-2 (1961) Anadolu Belbaşı Kültürü Hakkında Kısa Bir Eleştirme Öz  PDF
İ. Kılıç KÖKTEN
 
Cilt 43, Sayı 1 (2003) İlk Dönem Yunan Romanında (1834-1880) Öteki İmajı Öz  PDF
Damla DEMİRÖZÜ
 
Cilt 16, Sayı 3-4 (1958) Kargamış Şehri Tarihi Hakkında Öz  PDF
Füruzan KINAL
 
Cilt 7, Sayı 2 (1949) Yeni Bulunmuş Bir "Gazavat-ı Sultan Murad" Öz  PDF
Halil İNALCIK, Mevlüd OĞUZ
 
Cilt 1, Sayı 2 (1943) Felsefe Tarihi Mahiyeti Hakkındaki Düşünceler Öz  PDF  PDF (Fransızca | French)
Olivier LACOMBE, N. AKDER (Çev.)
 
Cilt 16, Sayı 3-4 (1958) Büyük Selçuklu İmparatorluğunun Kuruluşu. III. Öz  PDF
Mehmet Altay KÖYMEN
 
Cilt 14, Sayı 3-4 (1956) Cihan Tarihinin Yeni İmajı Öz  PDF
Hans FREYER, Nusret HIZIR (Çev.)
 
Cilt 23, Sayı 3-4 (1965) Rus Hakimiyeti Altında İdil-Ural Ülkesi (Eski Kazan Hanlığı ve Başkurt İli) (XIX. Yüzyıla Kadar) Öz  PDF
Akdes Nimet KURAT
 
Cilt 53, Sayı 2 (2013) İspanyol Yazınında Esperpento Gerçeği: Valle Inclán'ın “Bohemya Işıkları” Oyununda Esperpentist Yansımalar Öz  PDF
Hüseyin Güngör ŞAHİN
 
Cilt 23, Sayı 1-2 (1965) Çoban Oğulları Beyliği Öz  PDF
M. Yaşar YÜCEL
 
Cilt 6, Sayı 3 (1948) Prof. Dr. Akdes Kurat'ın “Düzeltilmesi Lâzımgelen Bir Ders Kitabı Hakkında” Başlıklı Yazısında Yaptığı Tenkitlere Cevap Öz  PDF
Enver Ziya KARAL
 
Cilt 3, Sayı 4 (1945) Timar Rejiminin Bozuluşu Öz  PDF
Mustafa AKDAĞ
 
Cilt 6, Sayı 1-2 (1948) Antropoloji ve Tarih Öz  PDF
Halil DEMİRCİOĞLU
 
Cilt 15, Sayı 4 (1957) Lamartine ve Türkiye - 1. Bölüm Öz  PDF (Fransızca | French)
Lamia KERMAN
 
Cilt 57, Sayı 1 (2017) Farklı Gerçeklikleri Dile Getirmek: Midnight's Children'da Çok Seslilik ve Büyülü Gerçekçilik Öz  PDF (İngilizce | English)
Deniz KIRPIKLI
 
Cilt 2, Sayı 1 (1943) Öntarihte Anadolu İdollerinin Anlamı Öz  PDF
Tahsin ÖZGÜÇ
 
Cilt 34, Sayı 1-2 (1990) Ak-Koyunlu Devleti’nin Kurucusu Kara-Yülük Osman Bey’in Hayatı ve Faaliyetleri (?—1435) Öz  PDF
İlhan ERDEM
 
Cilt 2, Sayı 5 (1944) Lord Salisbury'nin Osmanlı İmparatorluğunu Taksim Plânı Öz  PDF
Bekir Sıtkı BAYKAL
 
Cilt 9, Sayı 3 (1951) Kuzeybatı Anadolu’nun Tarihöncesi Hakkında Yeni Gözlemler Öz  PDF
İ. Kılıç KÖKTEN
 
Cilt 16, Sayı 3-4 (1958) Marcus Aurelius Tercümesi Hakkında Hammer'in II Mahmud'a Bir Mektubu Öz  PDF
Şerafettin TURAN
 
Cilt 9, Sayı 1-2 (1951) Herder: Şahsiyeti ve Eserleri Öz  PDF
M. Şükrü AKKAYA
 
Cilt 16, Sayı 3-4 (1958) Selçuklu Devletinin Kurulması: I. Dandanakan Savaşı Öz  PDF
Mehmet Altay KÖYMEN
 
Cilt 53, Sayı 2 (2013) Paniumlu Priscus: Bir Müverrihin Entelektüel ve Mesleki Portresinden Kesitler Öz  PDF
Abdullah ÜSTÜN
 
Cilt 18, Sayı 3-4 (1960) Leopold von Ranke: Tarihçilere Yol Gösteren Bir Tarih Üstadı Öz  PDF
Cemil Ziya ŞANBEY
 
Cilt 1, Sayı 1 (1942) Yayımlar Üzerinde Öz  PDF
Georg ROHDE, İsmail Hakkı BALTACIOĞLU, Niyazi BERKES, Cevdet PERİN, Bekir Sıtkı BAYKAL
 
Cilt 46, Sayı 2 (2006) Baranyai Decsi János’un "Türk İmparatorlarının Kroniği" İsimli Manzum Tarihi Öz  PDF
İsmail DOĞAN
 
Toplam 45 ögeden 1 - 45 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar