Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 31, Sayı 1-2 (1987) Cumhuriyet Döneminde Devlet-Tiyatro İlişkisi Öz  PDF
Tahsin KONUR
 
Cilt 58, Sayı 1 (2018) Feminist Tiyatroda Süfrajetten Çok Sesliliğe: Pam Gems'in Dusa, Fish, Stas ve Vi Adlı Tiyatro Eseri Öz  PDF (İngilizce | English)
Özden DERE
 
Cilt 29, Sayı 1-4 (1978) Yanlış Anlaşılan Shakespeare ve Deha Dönemi Yazarları Öz  PDF (Almanca | German)
Zeki Cemil ARDA
 
Cilt 1, Sayı 3 (1943) Tiyatro Problemi Öz  PDF
İsmail Hakkı BALTACIOĞLU
 
Cilt 57, Sayı 1 (2017) Disiplinci İktidarın Eleştirel Bir Değerlendirmesi Olarak Sarah Kane'in Cleansed Adlı Oyunu Öz  PDF (İngilizce | English)
Yeliz BİBER VANGÖLÜ
 
Cilt 13, Sayı 4 (1955) Modern Amerikan Tiyatrosunda Gelenek ve Başkaldırı Öz  PDF (İngilizce | English)
Robert Hamilton BALL
 
Cilt 33, Sayı 1-2 (1990) Tiyatro Eserlerimizde Kadın İmajı Öz  PDF
Sevda ŞENER
 
Cilt 47, Sayı 1 (2007) Rönesans Dönemi İngiliz Tiyatrosunda Osmanlı Türkleri Öz  PDF
Sıla ŞENLEN
 
Cilt 58, Sayı 1 (2018) Ortaçağ Hıristiyan Dünyasında Bellek Kavramı ve Gizem Oyunları: York Döngüsü Öz  PDF
Candan KIZILGÖL
 
Cilt 35, Sayı 1 (1991) Modern Mısır Tiyatrosu II Öz  PDF
Rahmi ER
 
Cilt 46, Sayı 1 (2006) Gerhard Hauptmann ve Necati Cumalı’nın Oyunlarında Toplum Eleştirisi Öz  PDF
Ahmet CUMA
 
Cilt 59, Sayı 2 (2019) D. H. Lawrence'ın Trajediye Dışavurumcu Yaklaşımı: Touch and Go Oyununun İncelemesi Öz  PDF (İngilizce | English)
M. Ayça VURMAY
 
Cilt 55, Sayı 1 (2015) Türkiye’de Politik Tiyatronun Gelişimi Öz  PDF
Özlem ÖZMEN
 
Cilt 59, Sayı 1 (2019) Oyun ve Tiyatro Pedagojisinde Oyunlar ve Alıştırmalar: Oyunlara ve Alıştırmalara Yönelik Teorik ve Pratik Yaklaşım Öz  PDF
Abdulkadir ÇEVİK
 
Cilt 33, Sayı 1-2 (1990) Tiyatroda Bitmeyen Bir Tartışma: Çağdaş Sahne Biçimi Sorunu Öz  PDF
Sevinç SOKULLU
 
Cilt 54, Sayı 1 (2014) John Osborne'un Öfke Adlı Oyununda Metinlerarası Alaycılık Öz  PDF (İngilizce | English)
Jovanka KALABA
 
Cilt 34, Sayı 1-2 (1990) Stanislaw Ignacy Witkiewicz'in "Ayakkabıcılar" Oyununun Eleştirel Bir Analizi Öz  PDF (İngilizce | English)
Selda ÖNDÜL
 
Cilt 57, Sayı 1 (2017) Bir Siyasi Sistem Eleştirisi: John Arden'in The Workhouse Donkey İsimli Oyunundaki Küresel ve Yerel Politikalar Öz  PDF (İngilizce | English)
Banu ÖĞÜNÇ
 
Cilt 60, Sayı 2 (2020) Maurice Maeterlinck Oyunlarında Ses Öz  PDF
Duygu TOKSOY ÇEBER
 
Cilt 33, Sayı 1-2 (1990) Harold Pinter’ın Oyunlarında İnsan ve Dünyadaki Yeri Öz  PDF (İngilizce | English)
Selda ÖNDÜL
 
Cilt 33, Sayı 1-2 (1990) Ölü Kraliçe: Karşıtlıklar Tiyatrosu Öz  PDF (Fransızca | French)
Arzu ETENSEL İLDEM
 
Cilt 35, Sayı 1 (1991) Küçük Osmanlı Şehri Ankara’nın Modern Türkiye’nin Batılı Başkentine Dönüşümünde Tiyatronun Rolü Öz  PDF (İngilizce | English)
Ayşegül YÜKSEL
 
Cilt 48, Sayı 2 (2008) Uzlaşma ve Tiyatro: David Hare’in “Via Dolorosa” Oyunu Öz  PDF (İngilizce | English)
Dilek İNAN
 
Cilt 33, Sayı 1-2 (1990) Antik Yunan Tiyatrosu’nda Komedya’nın Evreleri Öz  PDF
Ayşegül YÜKSEL
 
Cilt 53, Sayı 2 (2013) Rus Modernleşmesinde Son Avangart Fenomen: Oberiu (Bir Oberiu Günlüğü) Öz  PDF
M. Özlem PARER
 
Toplam 25 ögeden 1 - 25 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar